MAT - O (6)

Prekursory prostanoidów w lipidach obojętnych osocza i ściany tętnicy udowej u chorych z miażdżycą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOCARSKI STEFAN
Author:MOCARSKI STEFAN
Signature:45D/14951
Ocena wybranych metod leczenia operacyjnego złamań okolicy krętarzowej kości udowej u chorych w wieku podeszłym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOCZKOWSKI JAN
Author:MOCZKOWSKI JAN
Signature:45D/14814
Wpływ hemodializy z wielokrotnym użyciem dializatora kuprofanowego i polisulfonowego na liczbę limfocytów T i B : praca doktorska
Keyword:MOCZULSKI DARIUSZ
Author:MOCZULSKI DARIUSZ
Signature:45D/14526
Leczenie złamań wyrostka łokciowego i rzepki metodą Webera w świetle obserwacji klinicznych i badań doświadczalnych : rozprawa doktorska
Keyword:MOCZYDŁOWSKI ZYGMUNT
Author:MOCZYDŁOWSKI ZYGMUNT
Signature:45D/6441
Reakcje pochodnych chromonu z fosforowymi nukleofilami : praca doktorska
Keyword:MODRANKA ROMAN
Author:MODRANKA ROMAN
Signature:45D/14562
Badanie trwałości niektórych pochodnych ftalazyny stosowanych w lecznictwie : praca doktorska
Keyword:MODRAS ZOFIA
Author:MODRAS ZOFIA
Signature:45D/2439
Badania nad metabolizmem nukleozydotrójfosforanów drożdży Saccharomyces Cerevisiaf : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:MODRZEJEWSKA HANNA MARIA
Author:MODRZEJEWSKA HANNA MARIA
Signature:45D/3320
Ocena przepływu krwi w tętnicy ocznej i tętnicach rzęskowych przy pomocy kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej u chorych ze zwyrodnieniem plamek związanych z wiekiem : rozprawa doktorska
Keyword:MODRZEJEWSKA MONIKA
Author:MODRZEJEWSKA MONIKA
Signature:45D/15846
Cechy systemu rodzinnego w doborze stacjonarnego i domowego leczenia psychiatrycznego młodzieży : praca doktorska
Keyword:MODRZEJEWSKA RENATA
Author:MODRZEJEWSKA RENATA
Signature:45D/16512
Witamina A i beta-karoten osocza w chorobie wieńcowej : rozprawa doktorska
Keyword:MODRZEJEWSKI WOJCIECH
Author:MODRZEJEWSKI WOJCIECH
Signature:45D/6238
Przydatność oznaczania N-acetylo-beta-heksozoaminidazy i jej izoenzymów w surowicy krwi i moczu w wybranych chorobach wątroby u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOHAMAD SAIED SALLOUM
Author:MOHAMAD SAIED SALLOUM
Signature:45D/17047
Przydatność oznaczania N-acetylo-beta-heksozoaminidazy i jej izoenzymów w surowicy krwi i moczu w wybranych chorobach wątroby u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOHAMAD SAIED SALLOUM
Author:MOHAMAD SAIED SALLOUM
Signature:45D/17047
Różnica obrazu mikroskopowego ściany tętnic wieńcowych i ściany tętnicy wątrobowej w kolejnych dekadach wieku : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:MOHAMMAD WAEL TURJMAN
Author:MOHAMMAD WAEL TURJMAN
Signature:45D/17072
Ocena zawartości związków krzemu w środkach spożywczych :	[praca doktorska]
Keyword:MOJSIEWICZ-PIEŃKOWSKA KRYSTYNA
Author:MOJSIEWICZ-PIEŃKOWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/17583
Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego : analiza retrospektywna : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MOKBUL AHMED
Author:MOKBUL AHMED
Signature:45D/15612
Skuteczność działania przeciwmiażdżycowego kwercetyny i fenylomaślanu sodowego u królików : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOKRZYCKI KRZYSZTOF
Author:MOKRZYCKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16034
Skuteczność działania przeciwmiażdżycowego kwercetyny i fenylomaślanu sodowego u królików : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOKRZYCKI KRZYSZTOF
Author:MOKRZYCKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16034
Metoda własna wykorzystania uzębienia resztkowego w żuchwie do stabilizacji protez : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOLICKI RYSZARD
Author:MOLICKI RYSZARD
Signature:45D/6602
Ocena czynności lewej komory na podstawie badań polikardiograficznych u dzieci z wrodzonymi bezsiniczymi wadami serca i po korekcji wady : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOLL JADWIGA
Author:MOLL JADWIGA
Signature:45D/5958
Tripleks STR (F13A01, FES/FPS i vWA) w populacji Polski południowo - wschodniej i jego przydatność w badaniach sądowych : praca doktorska
Keyword:MONIES DOROTA
Author:MONIES DOROTA
Signature:45D/16721