MAT - O (6)

Kliniczny przebieg zakażeń wywołanych pałeczką Salmonella enteritidis u niemowląt i małych dzieci oraz zagadnienie postępowania leczniczego w świetle narastającej oporności na stosowane antybiotyki.
Keyword:MONIUK OLGA
Author:MONIUK OLGA
Signature:45D/2222
Skład ciała chorych przewlekle hemodializowanych badany za pomocą absorpcjometrii wiązek promieniowania rentgenowskiego o dwóch różnych energiach (DEXA) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MONIUSZKO KAZIMIERZ
Author:MONIUSZKO KAZIMIERZ
Signature:45D/17048
Skład ciała chorych przewlekle hemodializowanych badany za pomocą absorpcjometrii wiązek promieniowania rentgenowskiego o dwóch różnych energiach (DEXA) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MONIUSZKO KAZIMIERZ
Author:MONIUSZKO KAZIMIERZ
Signature:45D/17048
Badanie populacji limfocytów T i B w różnych postaciach dychawicy oskrzelowej rozprawa doktorska
Keyword:MONIUSZKO TADEUSZ
Author:MONIUSZKO TADEUSZ
Signature:45D/6375
Wzrastanie i dojrzewanie płciowe u dzieci z terenów o różnym nasileniu endemii wola” : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MONSIOL ADAM
Author:MONSIOL ADAM
Signature:45D/7087
Znaczenie odczynu hemaglutynacji krętków /TPHA/ w rozpoznawaniu kiły ze szczególnym uwzględnieniem kiły późnej : praca doktorska
Keyword:MONSIORSKA-BOROWSKA ZOFIA
Author:MONSIORSKA-BOROWSKA ZOFIA
Signature:45D/6752
Alergia na Candida albicans u chorych na dychawicę oskrzelową : rozprawa doktorska
Keyword:MONTOWSKA LIDIA
Author:MONTOWSKA LIDIA
Signature:45D/3075
Ośrodkowe działanie glukagonu: wpływ na struktury dopaminowe w mózgu : praca doktorska / Dorota Morawska
Keyword:MORAWSKA DOROTA
Author:MORAWSKA DOROTA
Signature:45D/14982
Rola laparoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu ciąży pozamacicznej
Keyword:MORAWSKI ANDRZEJ
Author:MORAWSKI ANDRZEJ
Signature:45d/14093
Kliniczna ocena ochronnego wpływu allopurinolu i witaminy E na mięsień sercowy u chorych poddanych	chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych praca doktorska
Keyword:MORAWSKI WŁODZIMIERZ
Author:MORAWSKI WŁODZIMIERZ
Własności bakteriobójcze osocza i leukocytów w przebiegu chirurgicznego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego : praca na stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych
Keyword:MORKIEL KRYSTYNA
Author:MORKIEL KRYSTYNA
Signature:45D/6198
Czynnik nekrotyczny alpha we krwi chorych na wirusowe zapalenie wątroby w fazie ostrej i w trakcie zdrowienia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOROŃ-ŚWIERSZCZ JOLANTA
Author:MOROŃ-ŚWIERSZCZ JOLANTA
Signature:45D/15402
Wpływ operacji ucha na przewodnictwo kostne : praca doktorska
Keyword:MORSHED KAMAL
Author:MORSHED KAMAL
Signature:45D/16606
Immunopatologia nerek w przebiegu ostrego i podostrego zapalenia wątroby typu B : praca doktorska
Keyword:MORZYCKA MARIA
Author:MORZYCKA MARIA
Signature:45D/2810
Zachowanie się limfocytów B i T w wybranych chorobach skóry określone przez testy: rozetkowy i transformacji blastycznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOSAKOWSKA-GLIŃSKA MARIA
Author:MOSAKOWSKA-GLIŃSKA MARIA
Signature:45D/4505
Działalność narodowa i społeczna farmaceutów i lekarzy polskich na Górnym Śląsku w latach 1939-1945.
Keyword:MOSKA DIONIZY
Author:MOSKA DIONIZY
Signature:45D/2238
Badanie poziomu wydalania A.D.H. u chorych na jaskrę prostą
Keyword:MOSKAL HERMINA
Author:MOSKAL HERMINA
Signature:45D/3399
Wyniki leczenia ostrego pourazowego krwiaka podtwardówkowego
Keyword:MOSKAŁA MAREK
Author:MOSKAŁA MAREK
Signature:45D/14581
Ocena stężenia sodu, potasu, chlorków, wapnia, magnezu, fosforu, fluorków i litu w surowicy krwi u chorych na schizofrenię : (praca doktorska)
Keyword:MOSKWA ANNA
Author:MOSKWA ANNA
Signature:45D/16043
Ocena stężenia sodu, potasu, chlorków, wapnia, magnezu, fosforu, fluorków i litu w surowicy krwi u chorych na schizofrenię : (praca doktorska)
Keyword:MOSKWA ANNA
Author:MOSKWA ANNA
Signature:45D/16043