MAT - O (6)

Badania nad określeniem przyczyn niskiego wykonawstwa i opóźnień realizacji obowiązkowych szczepień dzieci na terenie Krakowa i Myślenic w latach dziewięćdziesiątych XX wieku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MROŻEK-BUDZYN DOROTA
Author:MROŻEK-BUDZYN DOROTA
Signature:45D/18117
Stężenie endoteliny oraz ekspresja molekuły adhezyjnej ICAM-1 w tkance polipów nosa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MRÓWKA-KATA KATARZYNA
Author:MRÓWKA-KATA KATARZYNA
Signature:45D/15830
Skala zdrowia ludności Warszawy w oparciu o wyniki badania ankietowego : praca doktorska
Keyword:MRÓZ ELŻBIETA
Author:MRÓZ ELŻBIETA
Signature:45D/2841
Ocena zmian patomorfologicznych krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych w zależności od wieku i stanu uzębienia : praca doktorska
Keyword:MRÓZ MACIEJ
Author:MRÓZ MACIEJ
Signature:45D/6115
Ocena przydatności badania limfocytów 8Q T we krwi obwodowej we wczesnej diagnostyce gruźlicy płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MRÓZ ROBERT MAREK
Author:MRÓZ ROBERT MAREK
Signature:45D/15087
Cytokiny w płynie podsiatkówkowym chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MRUGACZ MAŁGORZATA
Author:MRUGACZ MAŁGORZATA
Signature:45D/17040
Tolerancja i immunogenność atenuowanej szczepionki rotawirusowej typu 4 (ST3xUK) u dzieci i dorosłych : praca doktorska
Keyword:MRUKOWICZ JACEK Z
Author:MRUKOWICZ JACEK Z
Signature:45D/16698
Leczenie schorzeń zapalnych rogówki o różnej etiologii laserem excimer : praca doktorska
Keyword:MRUKWA EWA
Author:MRUKWA EWA
Signature:45D/14626
Porównawcza ocena sztucznego odbytu mioplastycznego i wytworzonego metodą klasyczną, na podstawie analizy badań klinicznych, czynnościowych oraz samooceny chorych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUCHA RYSZARD
Author:MUCHA RYSZARD
Signature:45D/16863
Porównawcza ocena sztucznego odbytu mioplastycznego i wytworzonego metodą klasyczną, na podstawie analizy badań klinicznych, czynnościowych oraz samooceny chorych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUCHA RYSZARD
Author:MUCHA RYSZARD
Signature:45D/16863
Wpływ wody ze źródła "Aleksandra" w Wysowej na poziom żelaza, miedzi, cynku i magnezu w surowicy krwi :[praca doktorska]
Keyword:MUCIEK EUGENIUSZ
Author:MUCIEK EUGENIUSZ
Signature:45D/5404
Program rehabilitacji chorych po wszczepieniu implantu Ślimakowego : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:MUELLER-MALESIŃSKA MAŁGORZATA
Author:MUELLER-MALESIŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15524
Przewidywanie rozwoju fizycznego chłopców z różnych środowisk społeczno-bytowych : praca doktorska
Keyword:MULARCZYK-BAL MARIA
Author:MULARCZYK-BAL MARIA
Signature:45D/2409
Zmiany strukturalne zastawki dwudzielnej u chorych z nabytymi wadami lewego ujścia żylnego. Studium morfologiczno-kliniczne : rozprawa doktorska
Keyword:MULAREK TATIANA
Author:MULAREK TATIANA
Signature:45D/11148
Stres zawodowy pielęgniarki w pracy z człowiekiem umierającym : praca doktorska
Keyword:MURACZYŃSKA BOŻENA
Author:MURACZYŃSKA BOŻENA
Signature:45D/16589
Stres zawodowy pielęgniarki w pracy z człowiekiem umierającym : praca doktorska
Keyword:MURACZYŃSKA BOŻENA
Author:MURACZYŃSKA BOŻENA
Signature:45D/16589
Wpływ osmolamości płynów podawanych dodwunastniczo na czynność wydzielniczą żołądka szczura białego w modelu Shaya : praca doktorska
Keyword:MURAS ZBIGNIEW
Author:MURAS ZBIGNIEW
Signature:45D/14420
Ocena wyników leczenia chorych z rakiem podstawnokomórkowym skóry wysokiego ryzyka wznowy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MURASZKO-KUŹMA MAREK
Author:MURASZKO-KUŹMA MAREK
Signature:45D/17769
Badanie limfograficzne w rozpoznaniu przerzutów w węzłach chłonnych pachowych u chorych na raka gruczołu piersiowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MURAWA PAWEŁ
Author:MURAWA PAWEŁ
Signature:45D/3788
Wpływ TSH na stężenie tyreoglobuliny w surowicy krwi osób zdrowych oraz ze schorzeniami tarczycy : [praca doktorska]
Keyword:MURAWSKA ANIELA
Author:MURAWSKA ANIELA
Signature:45D/6106