MAT - O (6)

Badania procesów oksydoredukcyjnych błony maziowej kolana metodą bioluminescencji
Keyword:MOSKWA JERZY
Author:MOSKWA JERZY
Signature:45D/2404
Ocena przydatności biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w diagnostyce obwodowych ognisk płucnych na podstawie własnego materiału .
Keyword:MOSKWA ZYGMUNT
Author:MOSKWA ZYGMUNT
Signature:45D/6595
Gwiaźdźiaki mózgu i móżdżku
Keyword:MOSSAKOWSKI MIROSŁAW JAN
Author:MOSSAKOWSKI MIROSŁAW JAN
Signature:45D/900
Odczyny tuberkulinowe i testy BCG jako próba oceny aktywności zakażenia gruźliczego u dzieci
Keyword:MOSTOWIEC STANISŁAW
Author:MOSTOWIEC STANISŁAW
Signature:45D/1010
Badania przepływu krwi w oku królika z zastosowaniem promieniotwórczego ksenonu 133Xe
Keyword:MOSZCZYŇSKA-KOWALSKA ALICJA
Author:MOSZCZYŇSKA-KOWALSKA ALICJA
Signature:45D/3458
Zastosowanie wstecznej dotętniczej arteriografii cyfrowej w diagnostyce wrodzonych wad układu sercowo-naczyniowego u noworodków i niemowląt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOSZURA TOMASZ
Author:MOSZURA TOMASZ
Signature:45D/16751
Zastosowanie wstecznej dotętniczej arteriografii cyfrowej w diagnostyce wrodzonych wad układu sercowo-naczyniowego u noworodków i niemowląt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOSZURA TOMASZ
Author:MOSZURA TOMASZ
Signature:45D/16751
Charakterystyka bakterii izolowanych z dróg oddechowychj chorych kierowanych do leczenia autoszczepionką
Keyword:MOŚ MARIUSZ
Author:MOŚ MARIUSZ
Signature:45D/15366
Analiza przyczyn powstawania nowych chroników w latach 1968-1972 na tle sytuacji epidemiologicznej gruźlicy m. Wrocławia
Keyword:MOŚ RENATA
Author:MOŚ RENATA
Signature:45D/3057
Ocena czynności serca płodu w czasie prenatalnej stymulacji dojrzałości płuc przy użyciu tyreoliberyny (TRH) w grożącym porodzie przedwczesnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOŚCICKI ADAM
Author:MOŚCICKI ADAM
Signature:45D/17144
Ocena czynności serca płodu w czasie prenatalnej stymulacji dojrzałości płuc przy użyciu tyreoliberyny (TRH) w grożącym porodzie przedwczesnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOŚCICKI ADAM
Author:MOŚCICKI ADAM
Signature:45D/17144
Efektywność opieki stomatologicznej nad dziećmi szkół podstawowych na terenie m. Łodzi w latach 1971/1976
Keyword:MOTYCKA ANNA
Author:MOTYCKA ANNA
Signature:45D/6063
Stan czynnościowy wątroby w hiperhormonozie tyreotyreotpowej .
Keyword:MOTYKA JADWIGA
Author:MOTYKA JADWIGA
Signature:45 D/677
Pomiary wyrzutu sercowego i oporu krążeniowego podczas ciąży, porodu i połogu
Keyword:MOTYKA KRYSTYNA
Author:MOTYKA KRYSTYNA
Signature:45D/937
Ocena przydatności badania KT w diagnostyce tętniaków aorty brzusznej i piersiowo-brzusznej
Keyword:MOTYL DOROTA
Author:MOTYL DOROTA
Signature:45D/14266
Zastosowanie siatkowych przeszczepów skóry pośredniej grubości w leczeniu przewlekłych owrzodzeń naczyniowych kończyn dolnych : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:MOTYL KRZYSZTOF
Author:MOTYL KRZYSZTOF
Signature:45D/16288
Zastosowanie siatkowych przeszczepów skóry pośredniej grubości w leczeniu przewlekłych owrzodzeń naczyniowych kończyn dolnych : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:MOTYL KRZYSZTOF
Author:MOTYL KRZYSZTOF
Signature:45D/16288
Wpływ leków blokujących receptor H2 na czynność nerek - próba wykorzystania do określenia rzeczywistego przesączania kłębuszkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOTYL WALDEMAR
Author:MOTYL WALDEMAR
Signature:45D/17532
Wpływ leków blokujących receptor H2 na czynność nerek - próba wykorzystania do określenia rzeczywistego przesączania kłębuszkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MOTYL WALDEMAR
Author:MOTYL WALDEMAR
Signature:45D/17532
Wpływ ciężkiej pracy fizycznej w niskiej temperaturze na wybrane funkcje wzrokowe u nurków
Keyword:MOZOLEWSKA-PIOTROWSKA KATARZYNA
Author:MOZOLEWSKA-PIOTROWSKA KATARZYNA
Signature:45D/15302