MAT - O (6)

Retrospektywne badania epidemiologiczne zachorowalności kobiet województwa katowickiego na nowotwory złośliwe sutka w latach 1975-1985
Keyword:MOŹDZIERZ ALEKSANDRA
Author:MOŹDZIERZ ALEKSANDRA
Signature:45D/14623
Zachowanie się amoniaku we krwi w niektórych stanach chorobowych
Keyword:MROCZEK ROBERT
Author:MROCZEK ROBERT
Signature:45D/398
Poszukiwanie związków farmakologicznie czynnych wśród nitrowych i halogenowych pochodnych pirydazyny.
Keyword:MROCZKIEWICZ ANDRZEJ
Author:MROCZKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/2314
Hematopoetyczne czynniki wzrostu (HGFs) jako markery choroby nowotworowej w prognozowaniu i monitorowaniu przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MROCZKO BARBARA
Author:MROCZKO BARBARA
Signature:45D/16484
Hematopoetyczne czynniki wzrostu (HGFs) jako markery choroby nowotworowej w prognozowaniu i monitorowaniu przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MROCZKO BARBARA
Author:MROCZKO BARBARA
Signature:45D/16484
Stan narządu słuchu i równowagi milicjantów ruchu drogowego
Keyword:MROCZKOWSKI EDWARD
Author:MROCZKOWSKI EDWARD
Signature:45D/2709
Porzeżączkowe zapalenie cewki moczowej u mężczyzn leczonych w Instytucie Wenerologii Akademii Medycznej w Warszawie
Keyword:MROCZKOWSKI TOMASZ
Author:MROCZKOWSKI TOMASZ
Signature:45D/2701
Diagnostyka ultrasonograficzna w wykrywaniu dysoplazji i niestabilności stawów biodrowych u noworodków i niemowląt
Keyword:MROWIEC ANDRZEJ
Author:MROWIEC ANDRZEJ
Signature:45D/14322
Badanie objętości języka u pacjentów ze zgryzem otwartym, krzyżowym bocznym i przewieszonym.
Keyword:MROWIEC JOANNA
Author:MROWIEC JOANNA
Signature:45D/16042
Ocena opróżniania żołądkowego w warunkach wysokiej niedrożności przewodu pokarmowego leczonej zespoleniem żołądkowo-jelitowym lub dwunastniczo-jelitowym : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:MROWIEC SŁAWOMIR
Author:MROWIEC SŁAWOMIR
Signature:45D/15372
Ocena opróżniania żołądkowego w warunkach wysokiej niedrożności przewodu pokarmowego leczonej zespoleniem żołądkowo-jelitowym lub dwunastniczo-jelitowym : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:MROWIEC SŁAWOMIR
Author:MROWIEC SŁAWOMIR
Signature:45D/15372
Zastosowanie metody tonometrii dla oceny oksygenacji trzewnej u chorych poddawanych zabiegom rewaskularyzacji naczyń wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MROZEK ROMAN
Author:MROZEK ROMAN
Signature:45D/16801
Zastosowanie metody tonometrii dla oceny oksygenacji trzewnej u chorych poddawanych zabiegom rewaskularyzacji naczyń wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MROZEK ROMAN
Author:MROZEK ROMAN
Signature:45D/16801
Rozwój psycho-ruchowy dzieci, u których w okresie niemowlęcym rozpoznano poszerzenie zewnątrzmózgowych przestrzeni płynowych
Keyword:MROZIŃSKA MARIA
Author:MROZIŃSKA MARIA
Signature:45D/15521
Ocena zaburzeń rytmu u chorych z wadą mitralną przed i po leczeniu operacyjnym
Keyword:MROZOWSKA EWA
Author:MROZOWSKA EWA
Signature:45D/14820
"Wartość diagnostyczna przezskórnej przezwątrobowej cholangiografii igłą Chiba"
Keyword:MROZOWSKI ADAM
Author:MROZOWSKI ADAM
Signature:45D/6918
Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego stosowanego w I okresie porodu na jego przebieg : praca doktorska
Keyword:MROZOWSKI JERZY
Author:MROZOWSKI JERZY
Signature:45D/5576
Profesor doktor medycyny Witold Eugeniusz Orłowski jako twórca Polskiej Szkoły Medycyny Wewnętrznej :	[praca doktorska]
Keyword:MROZOWSKI KAZIMIERZ
Author:MROZOWSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/6714
Drogi neuronalne wyładowania padaczkowego Elektro fizjologiczne badania doświadczalne na królikach
Keyword:MROŻEK KONSTANTY
Author:MROŻEK KONSTANTY
Signature:45D/789
Badania nad określeniem przyczyn niskiego wykonawstwa i opóźnień realizacji obowiązkowych szczepień dzieci na terenie Krakowa i Myślenic w latach dziewięćdziesiątych XX wieku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MROŻEK-BUDZYN DOROTA
Author:MROŻEK-BUDZYN DOROTA
Signature:45D/18117