MAT - O (6)

Czynność wentylacyjna układu oddechowego pracowników wytwarzających stopy żelazomanganu : praca doktorska
Keyword:MATYSEK ANDRZEJ
Author:MATYSEK ANDRZEJ
Signature:45D/14473
Rokowanie u chorych na raka jelita grubego w oparciu o metodykę zbiorów przybliżonych : rozprawa doktorska
Keyword:MATYSIAK KONRAD
Author:MATYSIAK KONRAD
Signature:45D/16791
Analiza porównawcza wartości diagnostycznej podstawowych sposobów badania płaskoskopia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATYSIAK WALDEMAR
Author:MATYSIAK WALDEMAR
Signature:45D/4967
Poziom wybranych czynników ostrej fazy we krwi u chorych na czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATYSIK ANNA
Author:MATYSIK ANNA
Signature:45D/18207
Ocena stanu nadkrzepliwości u chorych z ostrym zawałem mięśnia serca w zależności od sposobu leczenia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATYŚNIAK KRZYSZTOF
Author:MATYŚNIAK KRZYSZTOF
Signature:45D/17865
O Stanisławie Kośmińskim jako bibliotekarzu i bibliografie : praca doktorska
Keyword:MAUER-GÓRSKA BARBARA
Author:MAUER-GÓRSKA BARBARA
Signature:45D/16743
Koprofilne grzyby niższe w wodach północno-wschodniej Polski o różnym stopniu troficzności : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:MAZALSKA BOŻENNA
Author:MAZALSKA BOŻENNA
Signature:45D/17049
Występowanie przeciwciał ćintygranulocytarnych w zapaleniach o podłożu immunologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerek : praca doktorska
Keyword:MAZANOWSKA OKTAWIA
Author:MAZANOWSKA OKTAWIA
Signature:45D/14418
Doświadczalne i kliniczne badania patomechanizmów nefropatii cukrzycowej : rozprawa doktorska
Keyword:MAZERSKA MARIA MAŁGORZATA
Author:MAZERSKA MARIA MAŁGORZATA
Signature:45D/15085
Czynnik tkankowy i jego inhibitor w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:MAZGAJSKA KATARZYNA
Author:MAZGAJSKA KATARZYNA
Signature:45D/15422
Symptomatologia, diagnostyka i leczenie operacyjne guzów móżdżku : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZIARZ EDWARD
Author:MAZIARZ EDWARD
Signature:45D/15078
Badania nad relacją gospodarz-patogen w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) poprzez ocenę sieci cytokin, subpopulacji komórkowych i odpowiedzi swoistej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZUR ELŻBIETA
Author:MAZUR ELŻBIETA
Signature:45D/18890
Badania nad relacją gospodarz-patogen w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) poprzez ocenę sieci cytokin, subpopulacji komórkowych i odpowiedzi swoistej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZUR ELŻBIETA
Author:MAZUR ELŻBIETA
Signature:45D/18890
Badanie zewnątrzmózgowej przestrzeni płynowej u noworodków niedonoszonych przy pomocy transiluminacji czaszk
Keyword:MAZUR ELŻBIETA
Author:MAZUR ELŻBIETA
Signature:45D/730
Ocena prędkości przepływu krwi w tętnicach przedcza-szkowych i wewnątrzczaszkowych oraz reaktywności naczyń w obszarze unaczynienia tętnic wewnątrzczaszkowych u chorych ma migrenę w okresie międzynapadowym : rozprawa doktorska
Keyword:MAZUR GRZEGORZ
Author:MAZUR GRZEGORZ
Signature:45D/14729
Wybrane parametry odległej oceny gardła po usunięciu migdałków podniebiennych : rozprawa doktorska
Keyword:MAZUR GRZEGORZ
Author:MAZUR GRZEGORZ
Signature:45D/16672
Płat żyły nieparzystej płuc u dzieci i młodzieży : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZUR HENRYK
Author:MAZUR HENRYK
Signature:45D/3436
Rozpowszechnianie i uwarunkowania wypadków dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat w Polsce : praca doktorska
Keyword:MAZUR JOANNA
Author:MAZUR JOANNA
Signature:46D/14651
Wpływ metoheksitalu, diazepamu, ketaminy i propanididu na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe przerwane za pomocą gallaminy i sukcynylodwucholiny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZUR MARIAN LECH
Author:MAZUR MARIAN LECH
Signature:45D/5928
Leczenie przewlekłych zapaleń kości szczęk wspomagane autoszczepionką : rozprawa na stopień doktora nauk Medycznych
Keyword:MAZUR-PSONKA LIDIA
Author:MAZUR-PSONKA LIDIA
Signature:45D/15365