MAT - O (6)

Fracture of the distal and of the radius with dorsal displacement : Ph.D. dissertation
Keyword:MEHDWI SALEM O
Author:MEHDWI SALEM O
Signature:45D/15502
Przenikanie pefloksacyny do soku trzustkowego u zwierząt zdrowych i z ostrym doświadczalnym zapale­ niem trzustki : praca doktorska
Keyword:MEKLE HENRYK
Author:MEKLE HENRYK
Signature:45D/14638
Przydatność antygenów wyizolowanych z wydalin gołębi do rozpoznania alergicznego zapalenia pęcherzyków u hodowców gołębi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MELENIEWSKA-MACISZEWSKA ANNA
Author:MELENIEWSKA-MACISZEWSKA ANNA
Signature:45D/4501
Aktywność fagocytarna i bakteriobójcza granulocytów krwi obwodowej i rola surowicy w procesie fagocytozy u chorych na białaczki : [praca doktorska]
Keyword:MELEŻYŃSKA-MATEJ MARIA
Author:MELEŻYŃSKA-MATEJ MARIA
Signature:45D/6666
Zachowanie się niektórych hormonów w surowicy krwi w ostrym wirusowym zapaleniu wątroby : rozprawa doktorska
Keyword:MELLER HENRYKA
Author:MELLER HENRYKA
Signature:45D/4871
Synteza metylofenylowych, karboksyfenylowych i naftylowych pochodnych pirydazyny : praca doktorska
Keyword:MELZER EWA
Author:MELZER EWA
Signature:45D/5457
Samoistna odma wewnątrzczaszkowa i jej leczenie
Keyword:MEMPEL EUGENIUSZ
Author:MEMPEL EUGENIUSZ
Signature:45D/863
Ocena aktywności układu fibrynolitycznego oraz stężenie przeciwciał antyfibrynogenowych u kobiet z łagodnymi i złośliwymi nowotworami macicy : rozprawa doktorska
Keyword:MERTAS ANNA
Author:MERTAS ANNA
Signature:45D/16023
Urazy oka. Statystyka i analiza - na podstawie materiałów Kliniki Ocznej A.M. w Warszawie w latach 1949-1953
Keyword:MERZ MARIAN
Author:MERZ MARIAN
Signature:45D/607
Wpływ leczenia erytropoetyną na występowanie wskaźników zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C u hemodializowanych chorych na przewlekłą niewydolność nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MESJASZ JACEK
Author:MESJASZ JACEK
Signature:45D/18182
Wpływ leczenia erytropoetyną na występowanie wskaźników zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C u hemodializowanych chorych na przewlekłą niewydolność nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MESJASZ JACEK
Author:MESJASZ JACEK
Signature:45D/18182
Prognostyczne znaczenie kompleksowego badania wód płodowych w konflikcie serologicznym RH : praca doktorska
Keyword:METLER STANISŁAW
Author:METLER STANISŁAW
Signature:45D/2573
Influence of some membrane transport activators on the intestinal absorption of sulfathiazole sodium in rats : thesis for the degree of doctor in pharmaceutical sciences (pharmacology)
Keyword:METWALLY SALWA ABDALLA
Author:METWALLY SALWA ABDALLA
Signature:45D/6079
Zachowanie się stężenia glukozy i immunoreaktywnej insuliny we krwi po obciążeniu glukozą u chorych z zespołem nerczycowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MEZER-DAMBEK MARIA
Author:MEZER-DAMBEK MARIA
Signature:45D/3778
Ocena wybranych parametrów mineralogicznych raka płaskonabłonkowego jamy ustnej badanych metodą mikroskopii świetlnej, skaningowej oraz z użyciem dyspersyjnej analizy rentgenowskiej (EDX) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MĘCIK TOMASZ J.
Author:MĘCIK TOMASZ J.
Signature:45D/17847
Ocena wybranych parametrów mineralogicznych raka płaskonabłonkowego jamy ustnej badanych metodą mikroskopii świetlnej, skaningowej oraz z użyciem dyspersyjnej analizy rentgenowskiej (EDX) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MĘCIK TOMASZ J.
Author:MĘCIK TOMASZ J.
Signature:45D/17847
Ocena stężeli beta-endorfiny, folitropiny, lutropiny, prolaktyny, kortyzolu oraz 17-beta estradiolu w surowicy u dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania przy odchudzaniu : [praca doktorska]
Keyword:MĘCZEKALSKI BŁAŻEJ
Author:MĘCZEKALSKI BŁAŻEJ
Signature:45D/15474
Ocena stężeli beta-endorfiny, folitropiny, lutropiny, prolaktyny, kortyzolu oraz 17-beta estradiolu w surowicy u dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania przy odchudzaniu : [praca doktorska]
Keyword:MĘCZEKALSKI BŁAŻEJ
Author:MĘCZEKALSKI BŁAŻEJ
Signature:45D/15474
Aktywność aldolazy i kinazy pirogronianowej w krwinkach czerwonych w przypadkach hypogonadyzmu męskiego : rozprawa doktorska
Keyword:MĘDRAŚ MAREK
Author:MĘDRAŚ MAREK
Signature:45D/5897
Badania nad etiopatogenezą płuca mocznicowego : Patogeneza zmian w płucach występujących pod wpływem pojenia szczurów zagęszczonym płynem podializacyjnym
Keyword:MIANOWSKA-NICIŃSKA ANNA
Author:MIANOWSKA-NICIŃSKA ANNA
Signature:45D/6830