MAT - O (6)

Kompleksowa charakterystyka szczepów Rothia dentocariosa, jako ewentualnych czynników stanów zapalnych tkanek przyzębia
Keyword:MIKSZA-ŻYŁKIEWICZ RÓŻA
Author:MIKSZA-ŻYŁKIEWICZ RÓŻA
Signature:45D/6270
Badania króliczych przeciwciał skierowanych przeciw interpolimerowi styrenu z kwasem maleinowym : rozprawa doktorska
Keyword:MIKULSKA JOANNA
Author:MIKULSKA JOANNA
Signature:45D/5942
Stężenie produktów degradacji fibrynogenu (fibryny) w surowicy krwi kobiet ciężarnych, w surowicy krwi pępowinowej ich noworodków oraz w płynie owodniowym w wybranych stanach patologii ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIKULSKA MONIKA
Author:MIKULSKA MONIKA
Signature:45D/7088
Wpływ naświetlania laserem helowo-neonowym na proces peroksydacji lipidów w komórkach ziarniny owrzodzeń stóp u chorych na cukrzycę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIKULSKA URSZULA
Author:MIKULSKA URSZULA
Signature:45D/15924
Wpływ naświetlania laserem helowo-neonowym na proces peroksydacji lipidów w komórkach ziarniny owrzodzeń stóp u chorych na cukrzycę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIKULSKA URSZULA
Author:MIKULSKA URSZULA
Signature:45D/15924
Badania nad mechanizmami pobudzenia obszarów chemowrażliwych brzuszno-bocznej powierzchni rdzenia przedłużonego u kotów : praca doktorska
Keyword:MIKULSKI ANDRZEJ
Author:MIKULSKI ANDRZEJ
Signature:45D/7022
Typ otyłości a zachowanie się stężenia wybranych peptydów (cholecystokininy, galaniny, leptyny, neuropeptydu Y) w surowicy krwi :	[praca doktorska]
Keyword:MIKULSKI EMIL
Author:MIKULSKI EMIL
Signature:45D/18157
Gospodarka żelazem u osób z chorobami żołądka i dwunastnicy zakażonych Helicobacter pylori : rozprawa doktorska
Keyword:MILAN MAGDALENA
Author:MILAN MAGDALENA
Signature:45D/15266
Wartość kapnografii jako testu czynnościowego płuc w przewlekłych chorobach układu oddechowego u dzieci : praca doktorska
Keyword:MILANOWSKI ANDRZEJ
Author:MILANOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2265
0 syntezie związków z grupą cyjanometyłową pewnych pochodnych benzimidazolu i o reaktywności grupy metylenowej .
Keyword:MILCZARSKA BARBARA
Author:MILCZARSKA BARBARA
Signature:45D/2346
Ocena przydatności radiograficznych metod diagnostycznych w przepuklinie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:MILECKI MARCIN
Author:MILECKI MARCIN
Signature:45D/15642
Ostra niewydolność nerek u dzieci oraz jej odległe skutki : praca doktorska
Keyword:MILER MARIA
Author:MILER MARIA
Signature:45D/14326
Metabolizm magnezu w niektórych zespołach chorobowych układu wewnątrzwydzielniczego : rozprawa doktorska
Keyword:MILEWICZ ANDRZEJ
Author:MILEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/3061
Ciąża mnoga.
Keyword:MILEWICZ STANISŁAW
Author:MILEWICZ STANISŁAW
Signature:45D/927
Poziomy insulinopodobnego czynnika wzrostu-I (IGf-l) i białka wiążącego insulinopodobne czynniki wzrostu (IGFBP-3) w surowicy krwi u kobiet z zaburzeniami cyklu miesiączkowego ; (praca doktorska)
Keyword:MILEWICZ TOMASZ
Author:MILEWICZ TOMASZ
Signature:45D/15870
Oznaczenie metabolitów amin biogennych w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów z chorobą Parkinsona, chorobą Huntingtona i chorobą Wilsona z zastosowaniem testu probenecidowego : praca doktorska
Keyword:MILEWSKA DANUTA
Author:MILEWSKA DANUTA
Signature:45D/6161
Ocena stanu uzębienia oraz potrzeby lecznicze i profilaktyczne u dzieci 6-letnich województwa białostockiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MILEWSKA RENATA
Author:MILEWSKA RENATA
Signature:45D/17046
Klinika mezangialnego kłębkowego zapalenia nerek u dzieci z uwzględnieniem badań biopsyjnych s praca na stopień doktora medycyny
Keyword:MILEWSKA-BOBULA BOGUMIŁA
Author:MILEWSKA-BOBULA BOGUMIŁA
Signature:45D/3454
Histologiczne badania nad mechanizmem powstawania akantolizy w pęcherzycy oraz zmian pęcherzowych innego typu.
Keyword:MILEWSKI BOGUSŁAW
Author:MILEWSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/888
Logiczna struktura pankreatologii klinicznej : rozprawa doktorska
Keyword:MILEWSKI JANUSZ
Author:MILEWSKI JANUSZ
Signature:45D/23910