MAT - O (6)

Wskaźniki czynnościowe układu oddechowego dzieci z wrodzonymi wadami serca z przeciekiem lewo-prawym przed i po chirurgicznej korekcji wady :[rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:MAZUREK BOGUSŁAW
Author:MAZUREK BOGUSŁAW
Signature:45D/15371
Uwarunkowania hospitalizacji dzieci z powodu chorób układu oddechowego i biegunek na przykładzie oddziału dziecięcego ZOZ w Garwolinie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZUREK IRENA
Author:MAZUREK IRENA
Signature:45D/16718
Ocena wartości klinicznej skali melancholii Becha-Rafaelsena w porównaniu z innymi narzędziami oceny głębokości depresji : praca doktorska
Keyword:MAZUREK JOANNA
Author:MAZUREK JOANNA
Signature:45D/16421
Kształtowanie się odporności typu komórkowego u kobiet w ciąży prawidłowej i w czasie połogu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZUREK JÓZEF
Author:MAZUREK JÓZEF
Signature:45D/2983
Interakcja leków przeciwbólowych i nasennych : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:MAZUREK KRYSTYNA
Author:MAZUREK KRYSTYNA
Signature:45D/6938
Zaburzenia czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych u pacjentów z bezzębiem : rozprawa doktorska
Keyword:MAZUREK RUDOLF
Author:MAZUREK RUDOLF
Signature:45D/3277
Ocena działania przeciwbólowego elektroakupunktury i zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w zespołach bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZURKIEWICZ GRAŻYNA
Author:MAZURKIEWICZ GRAŻYNA
Signature:45D/13325
Badania nad etiologią i patogenezą tzw. zespół Melkerssona-Rosenthala i Cheilitis granulomatosa
Keyword:MAZURKIEWICZ WALENTYNA
Author:MAZURKIEWICZ WALENTYNA
Signature:45D/590
Współzależność między niektórymi cechami antropometrycznymi z przebiegiem schizofrenii : praca doktorska
Keyword:MAZUROWSKA NIKA
Author:MAZUROWSKA NIKA
Signature:45D/2606
Ocena poziomu przeciwciał dla duru brzusznego u dzieci szczepionych i nieszczepionych w przebiegu różnych chorób z wyjątkiem salmoneloz : praca doktorska
Keyword:MAZUROWSKA-MAGDZIK WIESŁAWA
Author:MAZUROWSKA-MAGDZIK WIESŁAWA
Signature:45D/2584
Sródczaszkowe krwiaki zewnątrzmózgowe
Keyword:MAZUROWSKI WITOLD
Author:MAZUROWSKI WITOLD
Signature:45D/603
Halka z chorobami zakaźnymi na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZURSKI IRENEUSZ
Author:MAZURSKI IRENEUSZ
Signature:45D/15709
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa raków płuc - korelacja cytologiczno-histologiczna : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAZURYK ROMAN
Author:MAZURYK ROMAN
Signature:45D/6307
Wpływ interferonu alfa na uszkodzoną czterochlorkiem węgla wątrobę szczura : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MĄDRO AGNIESZKA
Author:MĄDRO AGNIESZKA
Signature:45D/17467
Ocena czynników ryzyka i kinetyki przerzutów odległych u chorych na czerniaka złośliwego skóry : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MĄKA BOGUSŁAW
Author:MĄKA BOGUSŁAW
Signature:45D/16767
Epidemiologia schorzeń rozrostowych układu krwiotwórczego u dzieci na Dolnym Śląsku : rozprawa doktorska
Keyword:MĄKOWSKA-DONIEWICZ IRENA
Author:MĄKOWSKA-DONIEWICZ IRENA
Signature:45D/3272
Stopień depopulacji tkanek krwiotwórczych i nabłonka jelitowego myszy jako miara skutku biologicznego promieniowania X i neutronów prędkich : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MEDER JANUSZ
Author:MEDER JANUSZ
Signature:45D/6097
Ocena stężenia wybranych cytokin i ich rozpuszczalnych receptorów w surowicy krwi dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo i nerkozastępczo : rozprawa doktorska
Keyword:MEDYŃSKA ANNA
Author:MEDYŃSKA ANNA
Signature:45D/16462
Ocena stężenia wybranych cytokin i ich rozpuszczalnych receptorów w surowicy krwi dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo i nerkozastępczo : rozprawa doktorska
Keyword:MEDYŃSKA ANNA
Author:MEDYŃSKA ANNA
Signature:45D/16462
Powikłania zewnętrznych przetok jelitowych w materiale poradni dla chorych ze stornią : praca doktorska
Keyword:MEDYŃSKI JERZY
Author:MEDYŃSKI JERZY
Signature:45D/16897