MAT - O (6)

Odległe wyniki leczenia operacyjnego chorych z wypadnięciem jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w materiale Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl. : rozprawa na	stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIELNIK ZBIGNIEW
Author:MIELNIK ZBIGNIEW
Signature:45D/3660
Ocena narażenia populacji ludzkich na działanie policyklicznych węglowodorów aromatycznych na przykładzie przemysłu koksowniczego
Keyword:MIELŻYŃSKA DANUTA
Author:MIELŻYŃSKA DANUTA
Signature:45D/14119
Analiza czynników wpływających na wyniki operacyjnego leczenia raka przełyku w materiale własnym : praca doktorska
Keyword:MIERNIK MACIEJ
Author:MIERNIK MACIEJ
Signature:45D/14475
Badania doświadczalne nad fazą żylną i towarzyszącymi zmianami histopatologicznymi w arteriografii nerkowej u psa
Keyword:MIERNOWSKI STANISŁAW
Author:MIERNOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/958
Wybrane czynniki humoralnej odporności nieswoistej u chorych na wirusowe zapalenie wątroby : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MIERWA ANIELA
Author:MIERWA ANIELA
Signature:45D/6390
Fruktozemia i fruktozuria w cukrzycy i w niektórych postaciach uszkodzenia wątroby : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MIERWA-HOMERSKA STEFANIA
Author:MIERWA-HOMERSKA STEFANIA
Signature:45D/6389
Obraz kliniczny nowotworowych guzów mózgu u ludzi po 50-tym roku życia : praca doktorska
Keyword:MIERZEJEWSKA EMILIA
Author:MIERZEJEWSKA EMILIA
Signature:45D/2536
Losy przeszczepów tkanki płodowego śródmózgowia oraz dojrzałej tkanki rdzenia nadnercza w prążkowiu szczura : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:MIERZEWSKA HANNA
Author:MIERZEWSKA HANNA
Signature:45D/15681
Badanie trendów zdrowotnych populacji Lubelszczyzny w latach 1981-1991 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIERZICKI PIOTR TOMASZ
Author:MIERZICKI PIOTR TOMASZ
Signature:45D/17459
Ocena obwodowego neuronu u pracowników narażonych na rozpuszczalniki klejów obuwniczych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIERZWA ELŻBIETA
Author:MIERZWA ELŻBIETA
Signature:45D/5998
Wyniki operacyjnego leczenia wodogłowia u niemowląt i małych dzieci z zastosowaniem EKG przy wprowadzaniu drenika przedsionkowego układu zastawkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIERZWA JANUSZ
Author:MIERZWA JANUSZ
Signature:45D/6046
Wpływ mieszanego zanieczyszczenia związkami metali - ołowiu, kadmu i cynku u zawodowo narażonych pracowników na wybrane parametry odporności humoralnej i komórkowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIERZWA PIOTR
Author:MIERZWA PIOTR
Signature:45D/3661
Ocena badania klinicznego, biopsji aspiracyjnej cie-nkoigłowej oraz metod obrazowania (mammografia, ultrasonografia, galaktografia) zmian w sutku, w konfrontacji z badaniem histopatologicznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIERZWA TOMASZ
Author:MIERZWA TOMASZ
Signature:45D/14942
Sytuacja epidemiologiczna i metody zwalczania chorób zakaźnych na terenie województwa kieleckiego w okresie międzywojennym : rozprawa doktorska
Keyword:MIERZWA-ŚLEFARSKA HENRYKA
Author:MIERZWA-ŚLEFARSKA HENRYKA
Signature:45D/17557
Sytuacja epidemiologiczna i metody zwalczania chorób zakaźnych na terenie województwa kieleckiego w okresie międzywojennym : rozprawa doktorska
Keyword:MIERZWA-ŚLEFARSKA HENRYKA
Author:MIERZWA-ŚLEFARSKA HENRYKA
Signature:45D/17557
Znaczenie neuroprzekaźników synaptycznych w nabywaniu i zapamiętywaniu habituacji przedsionkowej :	(praca doktorska)
Keyword:MIERZWIŃSKI JÓZEF
Author:MIERZWIŃSKI JÓZEF
Signature:45D/16272
Stężenie żelaza w surowicy krwi oraz w tkance mięśnia macicy i mięśniaka u kobiet chorych na mięśniaki macicy : praca doktorska
Keyword:MIERZWIŃSKI ROGER
Author:MIERZWIŃSKI ROGER
Signature:45D/6487
Badania nad składnikiem glicynowym lipopolisacharydów bakteryjnych : praca doktorska
Keyword:MIESZAŁA MAŁGORZATA
Author:MIESZAŁA MAŁGORZATA
Signature:45D/15129
Wpływ czynników socjo-medycznych na stan uzębienia dzieci przedszkolnych z terenu wiejskiego w województwie szczecińskim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIĘTKIEWSKA BARBARA
Author:MIĘTKIEWSKA BARBARA
Signature:45D/6309
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa raków sutka : korelacja cytologiczno-histologiczna : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIĘTKIEWSKI JANUSZ
Author:MIĘTKIEWSKI JANUSZ
Signature:45D/6133