MAT - O (6)

Wpływ artosklerolu na metabolity hormonów kory nadnerczy wydalane z moczem
Keyword:MIGDALSKA BARBARA
Author:MIGDALSKA BARBARA
Signature:45D/871
Ocena ilościowa limfocytów z TCR alfa beta i TCR gamma delta u noworodków donoszonych z zakażeniem i czynnikami ryzyka perinatalnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIJAS JAROSŁAW
Author:MIJAS JAROSŁAW
Signature:45D/17552
Ocena ilościowa limfocytów z TCR alfa beta i TCR gamma delta u noworodków donoszonych z zakażeniem i czynnikami ryzyka perinatalnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIJAS JAROSŁAW
Author:MIJAS JAROSŁAW
Signature:45D/17552
Epidemiologia i lekowrażliwość mikroflory izolowanej od chorych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zamościu w latach 1994 - 1996 : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:MIKA ANNA
Author:MIKA ANNA
Signature:45D/16668
MIKA KRYSTYNA ALEKSANDRA Zasady postępowania rehabilitacyjnego po amputacji sutka : (podstawowe tezy pracy) : praca na stopień doktora nauk wychowania fizycznego
Keyword:MIKA KRYSTYNA ALEKSANDRA
Author:MIKA KRYSTYNA ALEKSANDRA
Signature:205,977
Toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych i Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Gdańsku w latach 1969-1973 : praca doktorska
Keyword:MIKITIUK-TOŁWIŃSKA IZABELA
Author:MIKITIUK-TOŁWIŃSKA IZABELA
Signature:45D/2780
Wartość metody przezskórnego wydłużenia ścięgna Achillesa w leczeniu stopy końskiej spastycznej u dzieci : praca doktorska
Keyword:MIKLASZEWSKI KRZYSZTOF
Author:MIKLASZEWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16505
Wartość metody przezskórnego wydłużenia ścięgna Achillesa w leczeniu stopy końskiej spastycznej u dzieci : praca doktorska
Keyword:MIKLASZEWSKI KRZYSZTOF
Author:MIKLASZEWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16505
Porównawcza ocena niektórych rodzajów operacji przepukliny pachwinowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIKOŁAJCZYK ADAM
Author:MIKOŁAJCZYK ADAM
Signature:45D/17538
Ocena przydatności oznaczania poziomu tyreoglobuliny i antygenu CA-5- U chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy wywodzącym się z komórki pęcherzykowej : praca doktorska
Keyword:MIKOŁAJCZYK KATARZYNA
Author:MIKOŁAJCZYK KATARZYNA
Signature:45D/18048
Badania przesiewowe w wykrywaniu raka sutka u kobiet z terenu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Cieszynie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIKOŁAJCZYK STANISŁAW
Author:MIKOŁAJCZYK STANISŁAW
Signature:45D/14723
Leczenie wodogłowia u noworodków i niemowląt z wykorzystaniem zastawek regulującyvh przepływ : praca doktorska
Keyword:MIKOŁAJCZYK WANDA
Author:MIKOŁAJCZYK WANDA
Signature:45D/16964
Wpływ leczenia środkami moczopędnymi na wielkość przestrzeni wodnych u chorych z zastoinową, niewydolnością krążenia.
Keyword:MIKOŁAJCZYK WANDA
Author:MIKOŁAJCZYK WANDA
Signature:45D/591
Badania doświadczalne nad wpływem ampicyliny na nerki zdrowych szczurów : praca doktorska
Keyword:MIKOŁAJCZYK WIESŁAW
Author:MIKOŁAJCZYK WIESŁAW
Signature:45D/4966
Rozpoznawanie uczulenia na kurz domowy na podstawie różnych metod diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem radioallergosorbent testu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIKOŁAJCZYK-SWATKO ANNA
Author:MIKOŁAJCZYK-SWATKO ANNA
Signature:45D/7027
Zachowanie się wskaźników spirograficznych u chorych z astmą oskrzelową i przewlekłym zapaleniem oskrzeli w czasie leczenia w klimiacie nadmorskim
Keyword:MIKOŁAJCZYK-TOBOŁA ZOFIA
Author:MIKOŁAJCZYK-TOBOŁA ZOFIA
Signature:45D/2803
Optymalizacja preparowania oraz ekspansji ex vivo ludzkich komórek krwi pępowinowej dla celów transplantalogicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIKOŁAJEK WIOLETTA
Author:MIKOŁAJEK WIOLETTA
Signature:45D/17842
Optymalizacja preparowania oraz ekspansji ex vivo ludzkich komórek krwi pępowinowej dla celów transplantalogicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIKOŁAJEK WIOLETTA
Author:MIKOŁAJEK WIOLETTA
Signature:45D/17842
 Ocena wrażliwości raków endometrium na cytostatyki i hormony in vitro : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:MIKOŁAJEWSKA-FISCHER ZOFIA
Author:MIKOŁAJEWSKA-FISCHER ZOFIA
Signature:45D/5449
Wpływ sztucznego poronienia na seksualność w zależności od cech temperamentu kobiety [praca doktorska]
Keyword:MIKRUT WIESŁAW
Author:MIKRUT WIESŁAW
Signature:45D/6507