MAT - O (6)

Status socjalno-ekonomiczny rodziny i jej nawyki higieniczne a ryzyko przewlekłego zatrucia dzieci ołowiem
Keyword:MIARCZYŃSKA-JOŃCZYK HALINA
Author:MIARCZYŃSKA-JOŃCZYK HALINA
Signature:45D/14092
Ocena węchu pracowników zawodowo narażonych na kadm i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIARZYŃSKA MARIA
Author:MIARZYŃSKA MARIA
Signature:45D/15778
Ocena metod postępowania chirurgicznego i wyników leczenia wodogłowia u dzieci : praca doktorska
Keyword:MICHALAK JERZY
Author:MICHALAK JERZY
Signature:45D/14518
Ocena wpływu niektórych środków anestetycznych, stosowanych do wprowadzenia do znieczulenia ogólnego, na podokresy skurczu lewej komory serca : praca doktorska
Keyword:MICHALAK MARTA
Author:MICHALAK MARTA
Signature:45D/6040
Posttranslacyjna regulacja aktywności mięśniowej fosfofruktokinazy-i szczurów z przeszczepialnym wątro-biakiem Morrisa 5121 : praca doktorska
Keyword:MICHALAK SŁAWOMIR
Author:MICHALAK SŁAWOMIR
Signature:45D/14671
Ocena wybranych wskaźników biochemicznych związanych z metabolizmem tkanki łącznej u chorych z tętniakiem aorty brzusznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALAK TOMASZ
Author:MICHALAK TOMASZ
Signature:45D/16475
Rola kompleksów immunologicznych antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w etiopato-genezie wieloguzkowego zapalenia tętnic (periarte-riitis nodosa) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALAK TOMASZ
Author:MICHALAK TOMASZ
Signature:45D/3223
Ocena przydatności wymazów cytologicznych błony śluzowej nosa w rozpoznawaniu alergicznych, atopowych nieżytów nosa u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALAK-TLAPPA JOLANTA
Author:MICHALAK-TLAPPA JOLANTA
Signature:45D/16295
Ocena przydatności wymazów cytologicznych błony śluzowej nosa w rozpoznawaniu alergicznych, atopowych nieżytów nosa u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALAK-TLAPPA JOLANTA
Author:MICHALAK-TLAPPA JOLANTA
Signature:45D/16295
Działanie wybuchu podwodnego na zwierzęta doświadczalne - myszy, szczury i króliki - ze szczególnym uwzględnieniem zmian w centralnym układzie nerwowym i płucach
Keyword:MICHALCZYK MIRON
Author:MICHALCZYK MIRON
Signature:45D/3077
Badanie wpływu wybranych blokerów kanałów wapniowych na wartość potencjału błonowego i stężenie jonów wapnia w płytce krwi : (praca doktorska)
Keyword:MICHALEC LIDIA
Author:MICHALEC LIDIA
Signature:45D/16237
Badanie wpływu wybranych blokerów kanałów wapniowych na wartość potencjału błonowego i stężenie jonów wapnia w płytce krwi : (praca doktorska)
Keyword:MICHALEC LIDIA
Author:MICHALEC LIDIA
Signature:45D/16237
Szczelność wypełnień kanałowych wykonanych technikami bocznej i pionowej kondensacji gutaperki, z użyciem różnych typów materiałów uszczelniających : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALIK HANNA
Author:MICHALIK HANNA
Signature:45D/17139
Szczelność wypełnień kanałowych wykonanych technikami bocznej i pionowej kondensacji gutaperki, z użyciem różnych typów materiałów uszczelniających : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALIK HANNA
Author:MICHALIK HANNA
Signature:45D/17139
Zmiany histochemiczne w rozwijających się płucach płodów mysich wywołane przez uretan
Keyword:MICHALIK TADEUSZ
Author:MICHALIK TADEUSZ
Signature:45D/1051
Wpływ szkodliwych czynników środowiska pracy na stan narządu zębowego i błony śluzowej jamy ustnej u pracowników zatrudnionych w przemyśle farb i lakierów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALIK-RĄBEK JOANNA
Author:MICHALIK-RĄBEK JOANNA
Signature:45D/7083
Wpływ szkodliwych czynników środowiska pracy na stan narządu zębowego i błony śluzowej jamy ustnej u pracowników zatrudnionych w przemyśle farb i lakierów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALIK-RĄBEK JOANNA
Author:MICHALIK-RĄBEK JOANNA
Signature:45D/7083
Badania struktury chromosomów metafazowych białaczki mysiej Li210 : praca doktorska
Keyword:MICHALSKA JADWIGA
Author:MICHALSKA JADWIGA
Signature:45D/4300
Wpływ laktozy na wchłanianie i wydalanie wapnia w przewodzie pokarmowym szczura
Keyword:MICHALSKA LUCYNA
Author:MICHALSKA LUCYNA
Signature:45D/964
Synteza i wpływ na cyklooksygenazę kwasu arachaidonowego 2-arylo-4-hydroksypterydyn : praca doktorska
Keyword:MICHALSKA ZOFIA
Author:MICHALSKA ZOFIA
Signature:45D/6846