MAT - O (6)

Bakteriologiczna ocena nowego przeciwgrzybiczego antybiotyku polienowego N-bursztynowej pochodnej perimycyny.
Keyword:MICHALSKA-TRENKNER EWA
Author:MICHALSKA-TRENKNER EWA
Signature:45D/448
Wpływ terapii rekombinowanym interferonem alfa-2b na zachowanie się stężenia przeciwciał przeciwfibryno- genowych w surowicy chorych z przewlekłymi wirusowy­ mi zapaleniami wątroby typu B i C : praca doktorska
Keyword:MICHALSKI ALEKSANDER
Author:MICHALSKI ALEKSANDER
Signature:45D/14474
Wpływ hiperwolemii na gospodarkę wodno-elektrolitową oraz stężenia hormonów biorących udział w regulacji wolumetrycznej u chorych ze zwyrodnieniem wielotor-bielowatym nerek : praca doktorska
Keyword:MICHALSKI ANDRZEJ
Author:MICHALSKI ANDRZEJ
Signature:45D/14393
Znaczenie kliniczne wodonercza rozwijającego się w II połowie ciąży i ocena jego wpływu na występowanie bakteriurii bezobjawowej : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALSKI ANDRZEJ
Author:MICHALSKI ANDRZEJ
Signature:45D/14851
Ocena znaczenia epidemiologicznego i klinicznego ponownych zachorowań na gruźlicę (wznów) : rozprawa doktorska
Keyword:MICHALSKI ANDRZEJ
Author:MICHALSKI ANDRZEJ
Signature:45D/16813
Procesy hemostazy u chorych leczonych z powodu zawału mięśnia sercowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALSKI ARKADIUSZ
Author:MICHALSKI ARKADIUSZ
Signature:45D/17976
Wpływ kompleksowego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na częstość i poziom amputacji kończyn : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHALSKI GRZEGORZ
Author:MICHALSKI GRZEGORZ
Signature:45D/17768
Przydatność echokardiograficznego testu z dipirydamolem oraz jego modyfikacji w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca : praca doktorska
Keyword:MICHALSKI MAREK
Author:MICHALSKI MAREK
Signature:45D/14296
Zależności między insulinemią i poziomem hormonu wzrostu w krwi a rozwojem somatyczno-płciowym 7-14 letnich : praca doktorska
Keyword:MICHALSKI MIECZYSŁAW
Author:MICHALSKI MIECZYSŁAW
Signature:45D/5932
Odległe wyniki leczenia zachowawczego i operacyjnego złamań nad i przezkłykciowego kości ramiennej u dzieci ; praca doktorska
Keyword:MICHALSKI STANISŁAW
Author:MICHALSKI STANISŁAW
Signature:45D/14237
Modyfikacja własna próby czynnościowej Letunowa i jej zastosowanie; do oceny stanu wytrenowania sportowców
Keyword:MICHALSKI STANISŁAW
Author:MICHALSKI STANISŁAW
Signature:45D/762
Badania nad toksycznym działaniem wybranych rozpuszczalników przemysłowych : [praca doktorska]
Keyword:MICHALSKI WŁADYSŁAW
Author:MICHALSKI WŁADYSŁAW
Signature:45D/5338
Znaczenie ultradźwiękowego rozpoznawania współistniejącego podzastawkowego zwężenia prawego ujścia tętniczego dla wyboru metody walwuloplastyki płucnej i oceny wyników odległych : praca doktorska
Keyword:MICHAŁEK PIOTR
Author:MICHAŁEK PIOTR
Signature:45D/14648
Efekt cytotoksyczny limfocytów krwi obwodowej i płynu stawowego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów : [praca doktorska]
Keyword:MICHAŁKIEWICZ JACEK
Author:MICHAŁKIEWICZ JACEK
Signature:45D/4921
Cewnikowanie żył wątrobowych u chorych z nadciśnieniem wrotnym : [praca doktorska]
Keyword:MICHAŁOWICZ BOGDAN
Author:MICHAŁOWICZ BOGDAN
Signature:45D/3219
Badania farmakokinetyczne prokainamidu u osób zdrowych i w wybranych stanach chorobowych :	[praca doktorska]
Keyword:MICHAŁOWSKA DANUTA
Author:MICHAŁOWSKA DANUTA
Signature:45D/6105
Ocena przyczyn przewlekłego wydalania prątków przez chorych na gruźlicę płuc i możliwości ich odprątkowania : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHAŁOWSKA-MITCZUK DOROTA
Author:MICHAŁOWSKA-MITCZUK DOROTA
Signature:45D/14807
Wpływ promieni rentgenowskich i Degranolu na wbudowywanie tymidyny do komórek raka _ puchlinowego Enrlicha myszy in vitro
Keyword:MICHAŁOWSKI ADAM
Author:MICHAŁOWSKI ADAM
Signature:45D/826
Przydatność testu czasu przemieszczania sacharyny (CPS) w ocenie transportu śluzowo-rzęskowego błony śluzowej nosa u osób narażonych na niektóre czynniki środowiska pracy : praca doktorska
Keyword:MICHAŁOWSKI GRZEGORZ
Author:MICHAŁOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/14457
Wielkość przepływu minutowego w operacjach z zastosowaniem krążenia pozaust rojowego w normo i hipotermii
Keyword:MICHAŁOWSKI JACEK
Author:MICHAŁOWSKI JACEK
Signature:45D/583