MAT - O (6)

Opracowanie metody wykorzystania pomiarów fluorescencji w diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHNIEWICZ ZBIGNIEW
Author:MICHNIEWICZ ZBIGNIEW
Signature:45D/16301
Opracowanie metody wykorzystania pomiarów fluorescencji w diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MICHNIEWICZ ZBIGNIEW
Author:MICHNIEWICZ ZBIGNIEW
Signature:45D/16301
Epidemiologia kliniczna ropnych zapaleń stawów u dzieci : praca doktorska
Keyword:MICHNO PIOTR
Author:MICHNO PIOTR
Signature:45D/14888
Aktualne aspekty epidemiologiczno-kliniczne salmoneloz odzwierzęcych : rozprawa doktorska
Keyword:MICHOWICZ STEFANIA
Author:MICHOWICZ STEFANIA
Signature:45D/6733
Badanie urykozurycznego działania środków kontrastowych : praca doktorska
Keyword:MICHOWSKA MARTA
Author:MICHOWSKA MARTA
Signature:45D/2445
Genetyczne podłoże patogenezy męskiego hermafrodyty-zmu : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:MICKIEWICZ EWA
Author:MICKIEWICZ EWA
Signature:45D/2995
Wpływ przewlekłego działania związków fluoru na błonę śluzową nosa u pracowników zakładów chemicznych : praca doktorska
Keyword:MICKIEWICZ LUCYNA
Author:MICKIEWICZ LUCYNA
Signature:45D/6308
Wpływ neuroleptanestezji na czynność wątroby u dzieci : praca doktorska
Keyword:MICKIEWICZ MARIA
Author:MICKIEWICZ MARIA
Signature:45D/2456
Ultrasonografia, radiografia i scyntygrafia immunoglobulinowa w rozpoznawaniu ostrego krwiopochodnego zapalenia kości i stawów u noworodków i niemowląt : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIDEL ANNA
Author:MIDEL ANNA
Signature:45D/15898
Budowa błony wewnętrznej tętnic międzypłacikowych nerek w zależności od wieku, przewlekłych zapaleń nerek i ciśnienia tętniczego krwi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIECHOWIECKA NATALIA
Author:MIECHOWIECKA NATALIA
Signature:45D/6886
Czynnik reumatoidalny i krioglobulinemia w schorzeniach układu oddechowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIEDNIAK JAN
Author:MIEDNIAK JAN
Signature:45D/3964
Czynnik reumatoidalny i krioglobulinemia w schorzeniach układu oddechowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIEDNIAK JAN
Author:MIEDNIAK JAN
Signature:45D/3964
Porównanie wydzielanie insuliny w różnych postaciach cukrzycy pod wpływem glukozy i argininy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIEDZIŃSKA-SZADKOWSKA EWA
Author:MIEDZIŃSKA-SZADKOWSKA EWA
Signature:45D/6681
Badanie zanieczyszczeń i eliminacja jonów siarki z roztworu chlorku barowego (przeznaczonego do produkcji siarczanu barowego) : praca wykonana celem uzyskania stopnia doktora farmacji
Keyword:MIELCAREK JADWIGA
Author:MIELCAREK JADWIGA
Signature:45D/6310
Zastosowanie preparatu roślinnego zawierającego fla-wonoidy i olejki eteryczne w miażdżycy u ludzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIELCAREK JERZY
Author:MIELCAREK JERZY
Signature:45D/15301
Wpływ niedoboru estrogenu wywołany farmakologicznie oraz związków fluoru na zmiany w jamie ustnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIELCAREK-SAMOCHOWIEC KATARZYNA
Author:MIELCAREK-SAMOCHOWIEC KATARZYNA
Signature:45D/16033
Zmiany patomorfologiczne i histochemiczne w nerkach zwierząt doświadczalnych po stosowaniu różnych substancji antygenowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIELCZAREK HENRYKA
Author:MIELCZAREK HENRYKA
Signature:45D/4962
Analiza porównawcza stężeń metali ciężkich z parametrami badań przesiewowych w rozroście oraz raku stercza : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIELNICZUK MICHAŁ
Author:MIELNICZUK MICHAŁ
Signature:45D/17401
Analiza porównawcza stężeń metali ciężkich z parametrami badań przesiewowych w rozroście oraz raku stercza : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIELNICZUK MICHAŁ
Author:MIELNICZUK MICHAŁ
Signature:45D/17401
Odległe wyniki leczenia operacyjnego chorych z wypadnięciem jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w materiale Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl. : rozprawa na	stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIELNIK ZBIGNIEW
Author:MIELNIK ZBIGNIEW
Signature:45D/3660