MAT - O (6)

Histeroskopia w ocenie przyczyn niepłodności kobiet : rozprawa doktorska
Keyword:OBRZUT BOGDAN
Author:OBRZUT BOGDAN
Signature:45D/15286
Próba oceny wydolności stóp u młodzieży szkolnej.
Keyword:OBUCHOWICZ ŁOŻYŃSKA ZOFIA
Author:OBUCHOWICZ ŁOŻYŃSKA ZOFIA
Signature:45D/2224
Rozmieszczenie i aktywność katepsyny A w tkankach oka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OBUCHOWSKA IWONA
Author:OBUCHOWSKA IWONA
Signature:45D/15748
Stężenie czynników wzrostowych i receptorów żeńskich hormonów płciowych w nowotworach mózgu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OCH WALDEMAR
Author:OCH WALDEMAR
Signature:45D/17112
Wpływ inhibitorów Ascaris lumbricoides na wybrane proteinazy krwi człowieka oraz proteinazy grzyba i bakterii : rozprawa doktorska
Keyword:OCHĘCKA ALDONA
Author:OCHĘCKA ALDONA
Signature:45D/4959
Badania nad występowaniem i eliminacją wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych /WWA/ z poznańskiej wody wodociągowej : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:OCHOCKA JADWIGA RENATA
Author:OCHOCKA JADWIGA RENATA
Signature:45D/4844
Ocena właściwości fibrogennych pyłów kopalnianych pochodzących z kopalń dwóch okręgów węglowych: rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:OCIEPIŃSKI MICHAŁ
Author:OCIEPIŃSKI MICHAŁ
Signature:45D/15148
Obiektywna ocena sprawności ręki dziecka z dysfunkcją w procesie rehabilitacji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OCIEPKA IRENA
Author:OCIEPKA IRENA
Signature:45D/4893
Stężenie erytropoetyny w surowicy u chorych	 na przewlekłe choroby wątroby spowodowane zakażeniem HBV : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OCZKO-GRZESIK BARBARA
Author:OCZKO-GRZESIK BARBARA
Signature:45D/15983
Zastosowanie alprostadilu jako czynnika zapobiegającego niedokrwienno/reperfuzyjnemu uszkodzeniu wątroby szczura
Keyword:OCZKOWICZ GRZEGORZ
Author:OCZKOWICZ GRZEGORZ
Signature:45D/14900
Wykrywanie hiperlipoproteidemii metodami screeningowymi : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA GRAŻYNA
Author:ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA GRAŻYNA
Signature:45D/4322
Wykorzystanie zjawiska plastyczności mózgu w terapii chorych na padaczkę pourazową : praca doktorska
Keyword:OGNIK PIOTR
Author:OGNIK PIOTR
Signature:45D/15666
Zastosowanie wszczepów ceramicznych w chirurgii kręgosłupa szyjnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OGONOWSKI ADAM
Author:OGONOWSKI ADAM
Signature:45D/17081
Zmiany wsteczne w glejaku wielopostaciowym.
Keyword:OJAK MARIA
Author:OJAK MARIA
Signature:45D/877
Przydatność ultrasonografii w rozpoznawaniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego : praca doktorska
Keyword:OJO SAMUEL
Author:OJO SAMUEL
Signature:45D/17416
Przydatność ultrasonografii w rozpoznawaniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego : praca doktorska
Keyword:OJO SAMUEL
Author:OJO SAMUEL
Signature:45D/17416
Znaczenie próby potowej ilościowego oznaczania chlorków w pocie w patologii dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem mukowiscidozy
Keyword:OKNIŃSKA ANNA
Author:OKNIŃSKA ANNA
Signature:45D/821
Wpływ znieczulenia ogólnego na zachowanie się endogennych amin katecholowych w nadczynności tarczycy leczonej operacyjnie : praca doktorska
Keyword:OKNIŃSKA HALINA
Author:OKNIŃSKA HALINA
Signature:45D/2703
Ocena mechanizmu działania pochodnych sulfonylomocznika na podstawie stosowania u ludzi z niedomógą przysadki
Keyword:OKNIŃSKI WŁADYSŁAW
Author:OKNIŃSKI WŁADYSŁAW
Signature:45D/840
Wpływ wszczepienia protezy zastawkowej na przebudowę i funkcję lewej komory : praca doktorska
Keyword:OKO-SARNOWSKA ZOFIA
Author:OKO-SARNOWSKA ZOFIA
Signature:45D/14299