MAT - O (6)

Pourazowe krwiaki wewnątrzczaszkowe u dzieci
Keyword:NOWOSŁAWSKA EMILIA
Author:NOWOSŁAWSKA EMILIA
Signature:45D/15183
Serologiczne pokrewieństwo fimbrii w obrębie Entero-bacteriaceae
Keyword:NOWOTARSKA MARIA
Author:NOWOTARSKA MARIA
Signature:45D/2616
Wyniki wczesnej rehabilitacji zaburzeń ruchowych pochodzenia centralnego u dzieci :(w świetle testów	rozwojupsychomotorycznego)
Keyword:NOWOTNY JANUSZ
Author:NOWOTNY JANUSZ
Signature:45D/3398
Zmiany histopatologiczne błony śluzowej kikuta żołądka 15-25 lat po resekcji z powodu choroby wrzodowej : Praca na stopień Doktora nauk medycznych
Keyword:NUSSBEUTEL JOANNA
Author:NUSSBEUTEL JOANNA
Signature:45D/17966
Zmiany histopatologiczne błony śluzowej kikuta żołądka 15-25 lat po resekcji z powodu choroby wrzodowej : Praca na stopień Doktora nauk medycznych
Keyword:NUSSBEUTEL JOANNA
Author:NUSSBEUTEL JOANNA
Signature:45D/17966
Monitorowanie leczenia przewlekłego nieżytu nosa przy użyciu rynomanometrii
Keyword:NYCKOWSKA JAGNA
Author:NYCKOWSKA JAGNA
Signature:45D/14690
Przydatność ultrasonografii i innych metod obrazujących w diagnostyce i planowaniu leczenia chirurgicznego chorych z żółtaczką mechaniczną
Keyword:NYCZ LIDIA
Author:NYCZ LIDIA
Signature:45D/14693
Uszkodzenia układu nerwowego noworodków na skutek niedotlenienia
Keyword:NYKA WALENTY
Author:NYKA WALENTY
Signature:45D/2915
Analiza struktury morfologicznej i wybranych parametrów fizyo-chemicznych cementu korzeniowego zębów usuniętych z powod u chorób przyzębia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NYTKO ŁUCJA
Author:NYTKO ŁUCJA
Signature:45D/15403
Analiza struktury morfologicznej i wybranych parametrów fizyo-chemicznych cementu korzeniowego zębów usuniętych z powod u chorób przyzębia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NYTKO ŁUCJA
Author:NYTKO ŁUCJA
Signature:45D/15403
Ocena postępowania terapeutycznego u chorych z migotaniem przedsionków po korekcji wady mitralnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NYŻNYK MACIEJ
Author:NYŻNYK MACIEJ
Signature:45D/18338
Badania odczynowości komórkowej u chorych z zakażeniami skóry wywołanymi przez wirusy z grupy papilloma /HPV/ :[praca doktorska]
Keyword:OBAŁEK SŁAWOMIR
Author:OBAŁEK SŁAWOMIR
Signature:45D/6680
Resorpcja zębów mlecznych u psów pozbawionych zawiązków zębów stałych.
Keyword:OBERSZTYN ANDRZEJ
Author:OBERSZTYN ANDRZEJ
Signature:45D/846
Ocena zmienności obrazu klinicznego zespołu Pradera-Williego u dzieci : kryteria diagnostyczne i poradnictwo genetyczne : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OBERSZTYN EWA
Author:OBERSZTYN EWA
Signature:45D/15008
Występowanie alergii na lateks w populacji pracowników służby zdrowia i ocena przydatności testu Cast-Elisa w rozpoznawaniu tej nadwrażliwości: (rozprawa doktorska)
Keyword:OBOJSKI ANDRZEJ
Author:OBOJSKI ANDRZEJ
Signature:45D/16416
Występowanie alergii na lateks w populacji pracowników służby zdrowia i ocena przydatności testu Cast-Elisa w rozpoznawaniu tej nadwrażliwości: (rozprawa doktorska)
Keyword:OBOJSKI ANDRZEJ
Author:OBOJSKI ANDRZEJ
Signature:45D/16416
Kliniczne znaczenie oznaczeA DNA i aktywności proliferacyjnej komórek w raku jajnika i rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:OBRĘBOWSKA ANNA
Author:OBRĘBOWSKA ANNA
Signature:45D/15473
Wpływ terapii rekobinowanym interferonem a-2b na zachowanie się stężeń białek ostrej fazy i immunoglobulin w surowicy krwi u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OBRĘBSKA DOROTA
Author:OBRĘBSKA DOROTA
Signature:45D/15314
Czynność gruczołu tarczowego po operacyjnym leczeniu	i pojedynczych, obojętnych guzków tarczycy.
Keyword:OBROWSKA DANUTA
Author:OBROWSKA DANUTA
Signature:45D/2294
Zachowanie się ciśnienia tętniczego na kończynach górnych i dolnych u osób we wczesnym okresie po urazie czaszki.
Keyword:OBRZUT ALFONS
Author:OBRZUT ALFONS
Signature:45D/293