MAT - O (6)

Badanie metabolizmu glikolu etylenowego w skojarzonym zatruciu z etanolem u ludzi i zwierząt doświadczalnych : rozprawa doktorska
Keyword:NOWICKA JOANNA
Author:NOWICKA JOANNA
Signature:45D/17376
Skład lipidów w nerwie łydkowym w polineuropatiach i niektórych genetycznie uwarunkowanych chorobach ośrodkowego układu nerwowego : praca doktorska
Keyword:NOWICKA KATARZYNA
Author:NOWICKA KATARZYNA
Signature:45D/2610
Badania poziomu elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowej krwi, hemolizy, hematokrytu oraz morfologiczne tkanki płucnej u królików w przebiegu doświadczalnej aspiracji do płuc wody "słodkiej" lub morskiej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWICKA MARIA MAŁGORZATA
Author:NOWICKA MARIA MAŁGORZATA
Signature:45D/6785
Badania poziomu elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowej krwi, hemolizy, hematokrytu oraz morfologiczne tkanki płucnej u królików w przebiegu doświadczalnej aspiracji do płuc wody "słodkiej" lub morskiej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWICKA MARIA MAŁGORZATA
Author:NOWICKA MARIA MAŁGORZATA
Signature:45D/6785
Desaturacja nocna a zmiany odcinka ST u pacjentów poddanych zabiegom rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWICKA S. MAŁGORZATA
Author:NOWICKA S. MAŁGORZATA
Signature:45D/17239
Topoizomeraza I u pacjentów z twardziną układową. Ekspresja, aktywność i sekwencja DNA fragmentu 3' kodującego genu : praca doktorska
Keyword:NOWICKA URSZULA
Author:NOWICKA URSZULA
Signature:45D/16956
Analiza struktury prążkowej chromosomów człowieka dla potrzeb komputerowej klasyfikacji : rozprawa doktorska
Keyword:NOWICKI GRZEGORZ A.
Author:NOWICKI GRZEGORZ A.
Signature:45D/6058
Sprawność badań ultrasonograficznych i mammograficznych w diagnostyce bólów sutka : rozprawa doktorsk
Keyword:NOWICKI JACEK
Author:NOWICKI JACEK
Signature:45D/16386
Ocena zachowania się wybranych testów komórkowych u chorych z przewlekłymi nieswoistymi chorobami oskrzelowo-płucnymi (P.N.CH.O.P) z uwzględnieniem stosowanego leczenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWICKI JERZY
Author:NOWICKI JERZY
Signature:45D/6855
Wsteczne zrzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka po operacjach na drogach żółciowych z powodu kamicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWICKI KAROL
Author:NOWICKI KAROL
Signature:45D/14917
Znaczenie rozszerzonych jam przegrody przeźroczystej w psychopatologii : [praca doktorska]
Keyword:NOWICKI ZBIGNIEW
Author:NOWICKI ZBIGNIEW
Signature:45D/2460
Wpływ metod leczenia i suplementacji preparatem selenowym Cerosel na aktywność enzymów antyoksydacyjnych u pacjentów z rakiem krtani : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWIŃSKA EWA
Author:NOWIŃSKA EWA
Signature:45D/15331
Wpływ metod leczenia i suplementacji preparatem selenowym Cerosel na aktywność enzymów antyoksydacyjnych u pacjentów z rakiem krtani : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWIŃSKA EWA
Author:NOWIŃSKA EWA
Signature:45D/15331
"Badanie reakcji immunologicznych w przypadkach niepłodności małżeńskiej" : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:NOWIŃSKA-ROMANKIEWICZ ANNA
Author:NOWIŃSKA-ROMANKIEWICZ ANNA
Signature:45D/7103
Beleczka przegrodowo-brzeżna w sercu człowieka i innych naczelnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWIŃSKI JANUSZ
Author:NOWIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/17804
Próba wyjaśnienia przyczyn różnic we wrażliwości na polimyksynę E przecinkowców cholery biotypów klasycznego I el tor : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:NOWORYTA JACEK
Author:NOWORYTA JACEK
Signature:45D/4262
Próba wyjaśnienia przyczyn różnic we wrażliwości na polimyksynę E przecinkowców cholery biotypów klasycznego I el tor : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:NOWORYTA JACEK
Author:NOWORYTA JACEK
Signature:45D/4262
Epidemiologia włośnicy (Trichinellosis). Przynależność gatunkowa izolatów Trichinella występujących wśród zwierząt dzikich i hodowlanych : rozprawa doktorska
Keyword:NOWOSAD PIOTR
Author:NOWOSAD PIOTR
Signature:45D/17249
Epidemiologia włośnicy (Trichinellosis). Przynależność gatunkowa izolatów Trichinella występujących wśród zwierząt dzikich i hodowlanych : rozprawa doktorska
Keyword:NOWOSAD PIOTR
Author:NOWOSAD PIOTR
Signature:45D/17249
 Zastosowanie badań reograficznych płuc do oceny skuteczności leczenia zmian chorobowych układu oddechowego
Keyword:NOWOSADKO-LASKOWSKA DANUTA
Author:NOWOSADKO-LASKOWSKA DANUTA
Signature:45D/6828