MAT - O (6)

Wpływ zróżnicowanej ilości i jakości tłuszczu pożywienia na skład kwasów tłuszczowych wybranych frakcji lipidowych surowicy krwi : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:OKOLSKA GRAŻYNA
Author:OKOLSKA GRAŻYNA
Signature:45D/7010
Ostre powikłania wczesnego okresu pooperacyjnego po zabiegach jamy brzusznej : praca doktorsk
Keyword:OKONEK MACIEJ
Author:OKONEK MACIEJ
Signature:45D/2413
Zespoły uciskowe nerwów kończyny górnej w świetle własnych obserwacji klinicznych
Keyword:OKONIEWSKI ROMAN
Author:OKONIEWSKI ROMAN
Signature:45D/2352
Ocena czynników ryzyka oraz wybranych parametrów stanu czynnościowego układu oddechowego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:OKRASKA MARIA
Author:OKRASKA MARIA
Signature:45D/15495
Ocena czynników ryzyka oraz wybranych parametrów stanu czynnościowego układu oddechowego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:OKRASKA MARIA
Author:OKRASKA MARIA
Signature:45D/15495
Niektóre zmiany biochemiczne i gospodarka węglowodanowa u narażonych na przewlekłe działanie dwusiarczku węgla : rozprawa doktorska
Keyword:OKROJEK MAREK STEFAN
Author:OKROJEK MAREK STEFAN
Signature:45D/7134
Przydatność oznaczeń markerów nowotworowych w chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego i jego nawrotów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OKULCZYK BOGNA KATARZYNA
Author:OKULCZYK BOGNA KATARZYNA
Signature:45D/16060
Przydatność oznaczeń markerów nowotworowych w chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego i jego nawrotów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OKULCZYK BOGNA KATARZYNA
Author:OKULCZYK BOGNA KATARZYNA
Signature:45D/16060
Badania nad syntezą i rozpadem glukuronidów w ustroju napromienionym
Keyword:OKULICZ-KOZARYN IRENA
Author:OKULICZ-KOZARYN IRENA
Signature:45D/2318
Porównanie zmian w aktywności enzymów antyoksydacyj-nych u chorych operowanych z powodu niepowikłanej kamicy pęcherzyka żółciowego klasycznie i laparoskopowo : praca doktorska
Keyword:OLAKOWSKI MAREK
Author:OLAKOWSKI MAREK
Signature:45D/14630
Efektywność nauczania położnictwa i ginekologii w warunkach różnych systemów kontroli : praca doktorska
Keyword:OLASIŃSKI RYSZARD
Author:OLASIŃSKI RYSZARD
Signature:45D/6148
Wpływ diety miażdżycorodnej na metabolizm tkanki łącznej ściany naczyniowej aorty szczurów : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:OLCZYK KRYSTYNA
Author:OLCZYK KRYSTYNA
Signature:45D/6032
Analiza ekspresji receptora estrogenowego i receptora progesteronowego w rakach błony śluzowej jamy macicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLECH EWA
Author:OLECH EWA
Signature:45D/17471
Analiza ekspresji receptora estrogenowego i receptora progesteronowego w rakach błony śluzowej jamy macicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLECH EWA
Author:OLECH EWA
Signature:45D/17471
Ocena operacji sposobem Soavy w modyfikacji własnej u psów : praca doktorska
Keyword:OLECH JÓZEF
Author:OLECH JÓZEF
Signature:45D/5345
Regeneracja ubytków chrząstki stawowej w badaniach doświadczalnych :	praca	 na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLEJNICZAK ANDRZEJ
Author:OLEJNICZAK ANDRZEJ
Signature:45D/3968
Zmiany stężenia produktów peroksydacji lipidów w surowicy chorych na rozlane zapalenie otrzewnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:OLEJNICZAK WITOLD
Author:OLEJNICZAK WITOLD
Signature:45D/15899
Stężenie rozpuszczalnego receptora L-selektyny w surowicy krwi dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLEJNIK IGOR
Author:OLEJNIK IGOR
Signature:45D/15332
Wpływ operacji Payne-de Winda na czynność wydzielniczą żołądka u chorych z krańcową otyłością regulacyjną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLEK LECH
Author:OLEK LECH
Signature:45D/5929
Znaczenie bilansu krwi i płynów u chorych po operacjach na otwartym sercu
Keyword:OLENDER ANDRZEJ
Author:OLENDER ANDRZEJ
Signature:45D/2226