MAT - O (6)

Uwarunkowania konstytucjonalne i środowiskowe atopowego zapalenia skóry u dzieci w ocenie retro- i prospektywnej : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:OLENDZKA-RZEPECKA ELŻBIETA
Author:OLENDZKA-RZEPECKA ELŻBIETA
Signature:45D/15625
Uwarunkowania konstytucjonalne i środowiskowe atopowego zapalenia skóry u dzieci w ocenie retro- i prospektywnej : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:OLENDZKA-RZEPECKA ELŻBIETA
Author:OLENDZKA-RZEPECKA ELŻBIETA
Signature:45D/15625
Badania nad czynnikami modyfikującymi przebieg zakażenia onkowirusami i herpeswirusami u myszy : praca doktorska
Keyword:OLESZAK EMILIA
Author:OLESZAK EMILIA
Signature:45D/5943
Medyczne i ekonomiczne aspekty poszpitalnej rehabilitacji chorych po operacjach kardiochirurgicznych
Keyword:OLESZCZYK KRYSTYNA
Author:OLESZCZYK KRYSTYNA
Signature:45D/14124
Ocena wybranych parametrów krzepnięcia po operacyjnym usunięciu żylaków kończyn dolnych: praca doktorska
Keyword:OLESZKIEWICZ MARIOLA
Author:OLESZKIEWICZ MARIOLA
Signature:45D/14294
Względne ryzyko zachorowania na przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego i stopień objęcia opieką lekarską osób z objawami tych chorób: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLK JERZY
Author:OLK JERZY
Signature:45D/4500
Wartość kliniczna oznaczania poziomu specyficznym dla rodzaju Mycobacterium przeciwciał przeciwko antygenowi 38 kDa w diagnostyce gruźlicy płuc: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLSZEWSKA ALICJA
Author:OLSZEWSKA ALICJA
Signature:45D/17803
Wartość kliniczna oznaczania poziomu specyficznym dla rodzaju Mycobacterium przeciwciał przeciwko antygenowi 38 kDa w diagnostyce gruźlicy płuc: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLSZEWSKA ALICJA
Author:OLSZEWSKA ALICJA
Signature:45D/17803
Wytrzymałość pępowiny ludzkiej na zrywanie i rozciąganie : praca doktorska
Keyword:OLSZEWSKA BEATA
Author:OLSZEWSKA BEATA
Signature:45D/14300
Ultrastruktura zwojów rdzeniowych u zarodków i płodów ludzkich w pierwszych trzech miesiącach życia wewnątrzmacicznego : [praca doktorska]
Keyword:OLSZEWSKA BOGUMIłA
Author:OLSZEWSKA BOGUMIłA
Signature:45D/2957
Ocena leczenia rehabilitacyjnego kobiet po usunięciu macicy mięśniakowatej w oparciu o badania frakcji 17-KS s praca doktorska
Keyword:OLSZEWSKA DANUTA
Author:OLSZEWSKA DANUTA
Signature:45D/2677
Wpływ wybranych chemioterapeutyków na przeżywalność oraz proces apoptozy w komórkach czerniaków B16 i Cl S91 in vitro : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLSZEWSKA DOROTA
Author:OLSZEWSKA DOROTA
Signature:45D/17974
Ocena zaburzeń metabolizmu lipidów u pacjentów z chorobą wieńcową ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji z krwi egzogennych trój glicerydów : praca doktorska
Keyword:OLSZEWSKA MARIA
Author:OLSZEWSKA MARIA
Signature:45D/3950
Ocena zaburzeń metabolizmu lipidów u pacjentów z chorobą wieńcową ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji z krwi egzogennych trój glicerydów : praca doktorska
Keyword:OLSZEWSKA MARIA
Author:OLSZEWSKA MARIA
Signature:45D/3950
Ocena wyników leczenia ostrego krwiopochodnego zapalenia kości u dzieci śródkostnym drenażem przepływowym : praca doktorska
Keyword:OLSZEWSKA-KONARSKA MAŁGORZATA
Author:OLSZEWSKA-KONARSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14239
Rozwój opieki zdrowotnej w osadzie fabrycznej Żyrardów do 1915 roku: praca doktorska
Keyword:OLSZEWSKI ANDRZEJ
Author:OLSZEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2549
Ewolucja wskazań do operacyjnego leczenia raka krtani na granicy częściowego i całkowitego wycięcia krtani.
Keyword:OLSZEWSKI EUGENIUSZ
Author:OLSZEWSKI EUGENIUSZ
Signature:45D/505
Wyniki rewaskularyzacji kończyn dolnych przy użyciu pozaanatomicznego przęsłowania omijającego
Keyword:OLSZEWSKI JACEK
Author:OLSZEWSKI JACEK
Signature:45D/17366
Ocena wyników leczenia choroby wrzodowej resekcją sposobem Rydygiera - Zaorskiego przy zastosowaniu szwu dwu- i jednowarstwowego
Keyword:OLSZEWSKI JERZY
Author:OLSZEWSKI JERZY
Signature:45D/17180
Echokardiograficzny model lewej komory serca i jego zastosowanie kliniczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLSZEWSKI ROBERT
Author:OLSZEWSKI ROBERT
Signature:45D/16332