MAT - O (6)

Ocena wyników leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą litotrypsji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLSZEWSKI SŁAWOMIR
Author:OLSZEWSKI SŁAWOMIR
Signature:45D/16357
Ocena wyników leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą litotrypsji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLSZEWSKI SŁAWOMIR
Author:OLSZEWSKI SŁAWOMIR
Signature:45D/16357
Ocena wpływu wczesnego chłodzenia rany oparzeniowej w badaniach termodynamicznych i patomorfologicznych wielowarstwowych struktur powłok u świń : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLSZOWSKA-GOLEC MAŁGORZATA
Author:OLSZOWSKA-GOLEC MAŁGORZATA
Signature:45D/17695
Ocena wpływu wczesnego chłodzenia rany oparzeniowej w badaniach termodynamicznych i patomorfologicznych wielowarstwowych struktur powłok u świń : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OLSZOWSKA-GOLEC MAŁGORZATA
Author:OLSZOWSKA-GOLEC MAŁGORZATA
Signature:45D/17695
Badania niektórych wykładników przemiany węglowodanowej w przebiegu alkoholemii doświadczalnej w aspekcie medyczno-sądowym i toksykologicznym
Keyword:OLSZOWY ZOFIA
Author:OLSZOWY ZOFIA
Signature:45D/7105
Badania niektórych wykładników przemiany węglowodanowej w przebiegu alkoholemii doświadczalnej w aspekcie medyczno-sądowym i toksykologicznym
Keyword:OLSZOWY ZOFIA
Author:OLSZOWY ZOFIA
Signature:713,559; 713,560
Badania właściwości histochemicznych wydzielin komórek zrębowych nabłonka węchowego i gruczołów węchowych Bowmana u płazów bezogonowych
Keyword:OŁOWSKA LARYSSA
Author:OŁOWSKA LARYSSA
Signature:45D/745
Zawartość magnezu we włosach u dzieci z wolem obojętnym przed i po leczeniu jodem
Keyword:OŁPIŃSKI MARIAN
Author:OŁPIŃSKI MARIAN
Signature:45D/ 15733
Wpływ represji na syntezę szybkoznakującego się RNA u Salmonella typhimurium.
Keyword:OMBACH MAREK
Author:OMBACH MAREK
Signature:45D/1015
Próby wykorzystania wpływu kwaśnego środowiska na układy fazowe tiosiarczanu sodowego w leczeniu niektórych chorób skórnych
Keyword:ONISK ZBIGNIEW
Author:ONISK ZBIGNIEW
Signature:45D/554
Wpływ ketaminy na zachowanie się parametrów akcji serca płodu i czynności skurczowej macicy w porodzie
Keyword:OPACKI WŁADYSŁAW
Author:OPACKI WŁADYSŁAW
Signature:45D/6313
Częstość występowania oraz znaczenie kliniczne odmiany przebiegu tętnic szyjnych wewnętrznych w postaci pętli naczyniowej na podstawie oceny angiografii mózgowych : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:OPALA GRZEGORZ
Author:OPALA GRZEGORZ
Signature:45D/5416
Częstość występowania oraz znaczenie kliniczne odmiany przebiegu tętnic szyjnych wewnętrznych w postaci pętli naczyniowej na podstawie oceny angiografii mózgowych : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:OPALA GRZEGORZ
Author:OPALA GRZEGORZ
Signature:45D/5416
Wartość kliniczna oznaczania onkoproteiny C ERB B2 w raku piersi
Keyword:OPALIŃSKA JOANNA
Author:OPALIŃSKA JOANNA
Signature:45D/17428
Analiza zjawisk skurczowych u Amoeba proteus
Keyword:OPAS MICHAŁ
Author:OPAS MICHAŁ
Signature:45D/23906
Pulsacyjne leczenie alfakalcidolem we wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych z mocznicą
Keyword:OPĘCHOWSKA-PACOCHA EWA
Author:OPĘCHOWSKA-PACOCHA EWA
Signature:45D/14713
Mechanizm i kinetyka samoutlenienia chlorowodorku drotaweryny
Keyword:OPIELEWICZ MACIEJ
Author:OPIELEWICZ MACIEJ
Signature:45D/4877
Wpływ antyutleniaczy na przebieg cukrzycy doświadczalnej wywołanej streptozotocyną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OPOKA-WINIARSKA VIOLETTA
Author:OPOKA-WINIARSKA VIOLETTA
Signature:45D/17484
Wpływ antyutleniaczy na przebieg cukrzycy doświadczalnej wywołanej streptozotocyną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OPOKA-WINIARSKA VIOLETTA
Author:OPOKA-WINIARSKA VIOLETTA
Signature:45D/17484
Zachowanie się markerów powierzchniowych limfocytów i limfoblastów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej
Keyword:OPOLSKA-CHYBICKA ALICJA
Author:OPOLSKA-CHYBICKA ALICJA
Signature:45D/5986