MAT - O (6)

Badania doświadczalne nad wartością zdjęć stereoskopowych powiększonych w anatomii RTG nerek.
Keyword:OPOLSKA-GŁOWACKA RÓŻA
Author:OPOLSKA-GŁOWACKA RÓŻA
Signature:45D/425
Efektywność metod kontroli pacjentów z wszczepionymi stymulatorami serca
Keyword:OPOLSKI GRZEGORZ
Author:OPOLSKI GRZEGORZ
Signature:45D/6445
Badanie nad występowaniem objawów niepożądanych w przebiegu chemioterapii chorych na raka płuca
Keyword:OPOZDA KRZYSZTOF
Author:OPOZDA KRZYSZTOF
Signature:45D/17972
Ocena przydatności badań sonograficznych w nowotworach układu wzrokowego w wieku rozwojowym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORAWIEC BEATA
Author:ORAWIEC BEATA
Signature:45D/15912
Charakterystyka ekotoksykologiczna zbiornika Dziećkowice jako źródła wody pitnej dla mieszkańców GOP : praca doktorska
Keyword:ORCZYK-FRONCZ HENRYKA
Author:ORCZYK-FRONCZ HENRYKA
Signature:45D/14463
Ocena przydatności wolnych przeszczepów skóry przewodu słuchowego zewnętrznego w rekonstrukcjach ucha środkowego po operacjach radykalnych zmodyfikowanych w przewlekłych zapaleniach ucha środkowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORECKA BOGUSŁAWA
Author:ORECKA BOGUSŁAWA
Signature:45D/16936
Ocena przydatności wolnych przeszczepów skóry przewodu słuchowego zewnętrznego w rekonstrukcjach ucha środkowego po operacjach radykalnych zmodyfikowanych w przewlekłych zapaleniach ucha środkowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORECKA BOGUSŁAWA
Author:ORECKA BOGUSŁAWA
Signature:45D/16936
Obraz jamy ustnej u chorych z wrodzonym przerostem kory nadnerczy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORKISZEWSKA MARIA
Author:ORKISZEWSKA MARIA
Signature:45D/15062
Kontrolowane zatrzymanie skurczów serca roztworem chlorku potasu w warunkach krążenia pozaustrojowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORKISZEWSKI MAREK
Author:ORKISZEWSKI MAREK
Signature:45D/3777
Stan biologiczny populacji noworodków urodzonych w roku 1977 i 1978 : praca doktorska
Keyword:ORKWISZEWSKA ANNA
Author:ORKWISZEWSKA ANNA
Signature:45D/14868
Synteza i właściwości chemiczne s-estrów kwasów 3-karbonoimidoiloditiokarbazowych : praca doktorska
Keyword:ORLEWSKA CZESŁAWA
Author:ORLEWSKA CZESŁAWA
Signature:45D/14813
Zakażenia układu moczowego u chorych chirurgicznych : praca doktorska
Keyword:ORLICKI PAWEŁ
Author:ORLICKI PAWEŁ
Signature:45D/16520
Kształtowanie powierzchni stabilizujących koron oraz ramienia stabilizującego protez ozębnowych własnym sposobem.
Keyword:ORLICKI RAJMUND
Author:ORLICKI RAJMUND
Signature:45D/7086
Udział hormónu antydiuretycznego i hialuroni--dazy w mechanižmie zagęszczania moczu u ludzi zdrowych i w niektórych zespołach chorobowych.
Keyword:ORLIKOWSKA WŁADYSŁAWA
Author:ORLIKOWSKA WŁADYSŁAWA
Signature:45D/841
Przydatność ilościowej oceny zmian morfologicznych w biopsji jelita cienkiego metodą Dunnill'a i Whitehead'a w diagnostyce zespołu złego wchłaniania, ze szczególnym uwzględnieniem niedoborów dwusacharydaz
Keyword:ORŁOWSKA JANINA
Author:ORŁOWSKA JANINA
Signature:45D/5972
Grzyby niedoskonałe /Hyphomycetes/ w wodach północno-wschodniej Polski : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:ORŁOWSKA MIROSŁAWA
Author:ORŁOWSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/15439
Współistnienie choroby wieńcowej z nabytymi wadami serca - analiza skuteczności postępowania terapeutycznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORłOWSKA-BARAHOWSKA EWA
Author:ORłOWSKA-BARAHOWSKA EWA
Signature:45D/14937
Wpływ płynów używanych do dializy otrzewnowej o różnym stężeniu wapnia na wybrane parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej i układ kostny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORŁOWSKA-KOWALIK GRAŻYNA
Author:ORŁOWSKA-KOWALIK GRAŻYNA
Signature:45D/16577
Wpływ płynów używanych do dializy otrzewnowej o różnym stężeniu wapnia na wybrane parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej i układ kostny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORŁOWSKA-KOWALIK GRAŻYNA
Author:ORŁOWSKA-KOWALIK GRAŻYNA
Signature:45D/16577
Kontrola uwalniania oksytocyny z przysadki : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ORŁOWSKA-MAJDAK MONIKA
Author:ORŁOWSKA-MAJDAK MONIKA
Signature:45D/5376