MAT - O (6)

Metodyczne aspekty monitoringu kadmu u ludzi : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ORŁOWSKI CZESŁAW
Author:ORŁOWSKI CZESŁAW
Signature:45D/15840
Ocena narażenia na m-Ksylen w warunkach przemysłowych w oparciu o test ekspozycyjny.
Keyword:ORŁOWSKI JERZY
Author:ORŁOWSKI JERZY
Signature:45D/2236
Ocena czynności glikokortykoidalnej kory nadnerczy w przewlekłej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy leczonej operacyjnie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORŁOWSKI KAZIMIERZ
Author:ORŁOWSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/6342
Ocena funkcji wydzielniczej żołądka metodą 24-godzinnej pH-metrii u chorych z ostrym i przewlekłym zapaleniem wątroby oraz z marskością wątroby wywołanych zakażeniem HBV
Keyword:ORŁOWSKI MARCIN
Author:ORŁOWSKI MARCIN
Signature:45D/17316
Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych u dzieci w wieku 6 i 12 lat z uwzględnieniem nawyków żywieniowych i świadomości zdrowotnej matek badanych dzieci z województwa chełmskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORŁOWSKI MIROSŁAW
Author:ORŁOWSKI MIROSŁAW
Signature:45D/18212
Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych u dzieci w wieku 6 i 12 lat z uwzględnieniem nawyków żywieniowych i świadomości zdrowotnej matek badanych dzieci z województwa chełmskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORŁOWSKI MIROSŁAW
Author:ORŁOWSKI MIROSŁAW
Signature:45D/18212
Zespół płata środkowego - obraz kliniczny oraz wyniki leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem odległych wyników leczenia operacyjnego :	[praca doktorska]
Keyword:ORŁOWSKI TADEUSZ
Author:ORŁOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/5334
Zaburzenia rytmu w zawale mięśnia sercowego i ich znaczenie dla rokowania.
Keyword:ORŁOWSKI ZBIGNIEW
Author:ORŁOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/281
Bezpośrednie i odległe następstwa urazów kręgosłupowo-rdzeniowych na podstawie materiałów Wojewódzkiej Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia w Chorzowie .
Keyword:ORMAŃCZYK JAN
Author:ORMAŃCZYK JAN
Signature:45D/678
Wpływ znieczulenia ogólnego na czynność węzła zatokowego i przewodnictwo przedsionkowo-komorowe u człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:OROŃSKA ANNA
Author:OROŃSKA ANNA
Signature:45D/7163
Synteza gamma- i delta -laktonów monoterpenowych poprzez reakcję Wittiga-Hornera : rozprawa doktorska
Keyword:ORSZAŃSKA HELENA
Author:ORSZAŃSKA HELENA
Signature:45D/6819
Doświadczalne prótoy pośredniego zespolenia przewodu piersiowego z przełykiem za pomocą wyosobnionego "kąta żylnego".
Keyword:ORSZULOK JAN
Author:ORSZULOK JAN
Signature:45D/1042
Badania organizacji strukturalno-czynnościowej grasicy myszy : rozprawa doktorska
Keyword:ORWALDI MAGDALENA
Author:ORWALDI MAGDALENA
Signature:45D/15053
Hemodializa a zaburzenia rytmu serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
Keyword:ORZAŁKIEWICZ ZBIGNIEW
Author:ORZAŁKIEWICZ ZBIGNIEW
Signature:45D/14946
Wpływ 16,16-dwumetyloprostaglandyny E2 na barierę elektrolitową żołądka u ludzi z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ORZECHOWSKA ROMANA
Author:ORZECHOWSKA ROMANA
Signature:45D/6658
Cytochemiczna ocena działania cytostatyków u ludzi chorych na białaczkę i w doświadczeniach na szczurach.
Keyword:ORZECHOWSKA-JUZWENKO KRYSTYNA
Author:ORZECHOWSKA-JUZWENKO KRYSTYNA
Signature:45D/3006
Ocena chirurgicznego leczenia przewlekłych zębopo-chodnych zapaleń zatoki szczękowej wspomaganego au-toszczepionką : praca doktorska.
Keyword:ORZECHOWSKA-WYLĘGAŁA BOGUSŁAWA
Author:ORZECHOWSKA-WYLĘGAŁA BOGUSŁAWA
Signature:45D/14513
Wartość zastosowania endoprotezy Austin Moore w leczeniu złamań szyjki kości udowej i powikłań w ich gojeniu s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORZECHOWSKI JAN
Author:ORZECHOWSKI JAN
Signature:45D/5362
Wartość prognostyczna pierwszorazowych badań nasienia mężczyzn dla kliniki niepłodności małżeńskiej : praca doktorska
Keyword:ORZELSKI ROBERT
Author:ORZELSKI ROBERT
Signature:45D/17445
Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na aktywność układu adrenergicznego, lipidy osocza i wybrane parametry kliniczne u kobiet w okresie pomenopauzalnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORZEŁ MIECZYSŁAW JAN
Author:ORZEŁ MIECZYSŁAW JAN
Signature:45D/16607