MAT - O (6)

Odporność komórkowa i infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego u kobiet ze schorzeniami przednowotworowymi i rakiem szyjki macicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSSOLIŃSKA MARIA MAGDALENA
Author:OSSOLIŃSKA MARIA MAGDALENA
Signature:45D/16061
Ocena układu krążenia metodami nieinwazyjnymi u dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej : rozprawa doktorska
Keyword:OSTAŃSKI MARIUSZ
Author:OSTAŃSKI MARIUSZ
Signature:45D/16982
Rozcieńczanie własnej krwi pacjenta w operacjach z użyciem krążenia pozaustrojowego :(metoda hemodilucji) : rozprawa doktorska
Keyword:OSTAPCZUK STEFAN
Author:OSTAPCZUK STEFAN
Signature:45D/3599
Rozwój szpitalnictwa na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSTAPIUK ANDRZEJ CEZARY
Author:OSTAPIUK ANDRZEJ CEZARY
Signature:45D/15303
Zmiany hemodynamiczne, enzymatyczne i morfologiczne we wstrząsie po zwolnieniu zacisku z tętnicy krezkowej górnej : badania doświadczalne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSTAPOWICZ JERZY
Author:OSTAPOWICZ JERZY
Signature:45D/6334
Badania nad rolą Chlamydia trachomatis w etiopatogenezie zapalenia gruczołu krokowego i zapalenia najądrzy : rozprawa doktorska
Keyword:OSTASZEWSKA IWONA
Author:OSTASZEWSKA IWONA
Signature:45D/16058
Badania nad rolą Chlamydia trachomatis w etiopatogenezie zapalenia gruczołu krokowego i zapalenia najądrzy : rozprawa doktorska
Keyword:OSTASZEWSKA IWONA
Author:OSTASZEWSKA IWONA
Signature:45D/16058
Kliniczna wartość badania tonograficznego w jaskrze
Keyword:OSTERCZY-ŚLIWIŃSKA HANNA
Author:OSTERCZY-ŚLIWIŃSKA HANNA
Signature:45D/1061
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej oraz zmiany gęstości kości u dzieci leczonych lekami przeciwpadaczkowymi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSTOJA-CHRZĄSTOWSKI WOJCIECH
Author:OSTOJA-CHRZĄSTOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/17932
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej oraz zmiany gęstości kości u dzieci leczonych lekami przeciwpadaczkowymi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSTOJA-CHRZĄSTOWSKI WOJCIECH
Author:OSTOJA-CHRZĄSTOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/17932
Czynniki ryzyka kamicy żółciowej : (badania populacji szpitalnej)
Keyword:OSTROWSKA LUCYNA
Author:OSTROWSKA LUCYNA
Signature:45D/15431
Wpływ systemów łączących różnych generacji na wytrzymałość połączenia materiału kompozytowego ze szkliwem - badania in vitro : rozprawa doktorska
Keyword:OSTROWSKA-RÓŻAŃSKA IWONA
Author:OSTROWSKA-RÓŻAŃSKA IWONA
Signature:45D/16836
Wpływ systemów łączących różnych generacji na wytrzymałość połączenia materiału kompozytowego ze szkliwem - badania in vitro : rozprawa doktorska
Keyword:OSTROWSKA-RÓŻAŃSKA IWONA
Author:OSTROWSKA-RÓŻAŃSKA IWONA
Signature:45D/16836
Skuteczność diagnostyczna badań radiologicznych w rozpoznawaniu i ocenie zmian morfologicznych tkanek zęba : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSTROWSKA-SULIBORSKA BEATA
Author:OSTROWSKA-SULIBORSKA BEATA
Signature:45D/15913
Zastosowanie włókniny węglowej do zaopatrzenia kikuta trzustki u szczurów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSTROWSKI BOGDAN WIKTOR
Author:OSTROWSKI BOGDAN WIKTOR
Signature:45D/17080
Zastosowanie włókniny węglowej do zaopatrzenia kikuta trzustki u szczurów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSTROWSKI BOGDAN WIKTOR
Author:OSTROWSKI BOGDAN WIKTOR
Signature:45D/17080
Rola stanów zapalnych górnych dróg oddechowych i zakażenia ogniskowego w łuszczycy : praca doktorska
Keyword:OSTROWSKI JERZY
Author:OSTROWSKI JERZY
Signature:45D/2567
Zatrucia wypadkowe u dzieci w materiale Kliniki Pediatrii w latach 1979-1986 : praca doktorska
Keyword:OSTROWSKI JULIUSZ
Author:OSTROWSKI JULIUSZ
Signature:45D/14430
Analiza kliniki, patologii oraz wyników leczenia operacyjnego i radioterapii naczyniaka płodowego móżdżku : praca doktorska
Keyword:OSTROWSKI KRZYSZTOF
Author:OSTROWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/2667
Zastosowanie gąbki nylonowej w odkażaniu rąk chirurga i pola operacyjnego
Keyword:OSTROWSKI LEON
Author:OSTROWSKI LEON
Signature:45D/595