MAT - O (6)

Obraz cytologiczny płynu mózgowo-rdzeniowego po przypadkowym jego skrwawieniu w czasie nakłucia lędźwiowego : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:OSUCH ZOFIA
Author:OSUCH ZOFIA
Signature:45D/6551
Badania hormonalne w poronieniach grożących
Keyword:OSZCZYGIEŁ ANDRZEJ
Author:OSZCZYGIEŁ ANDRZEJ
Signature:45D/291
Wartość diagnostyczna badania radioelektrokardiograficznego u chorych ze zweryfikowaną chorobą wieńcową w okresie zaostrzenia : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:OSZCZYGIEŁ SŁAWOMIR
Author:OSZCZYGIEŁ SŁAWOMIR
Signature:45D/4969
Wpływ ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i estradiolu na zainicjowanie pierwszej spermatogenezy oraz na poziomy krążących gonadotropin i hormonów płciowych u szczura
Keyword:OSZUKOWSKA ELŻBIETA
Author:OSZUKOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/13994
Alkoksydwumetylosililowe pochodne p-Aminobenzenosulfonamidu : praca doktorska
Keyword:OŚMIAŁOWSKI KRZYSZTOF
Author:OŚMIAŁOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/5572
Porównanie ośrodkowych efektów agonistów receptorów dopaminowych : 7-OH-DPAT i kwinpirolu u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OŚWIĘCIMSKA JOANNA M
Author:OŚWIĘCIMSKA JOANNA M
Signature:45D/16981
Badania nad sekrecją insuliny i hormonu wzrostu u dzieci zdrowych, otyłych i chorych na cukrzycę :	[praca doktorska]
Keyword:OTTO BUCZKOWSKA EWA
Author:OTTO BUCZKOWSKA EWA
Signature:45D/5912
Zmiany poziomu cukru we krwi w dotchawiczym znieczuleniu eterowym z użyciem środków zwiotczyjących
Keyword:OTTO TADEUSZ JAN
Author:OTTO TADEUSZ JAN
Signature:45D/838
Korozja biologiczna dentystycznego stopu srebro-palladowego Spali - badania in vitro : rozprawa doktorska
Keyword:OTULAKOWSKA JUSTYNA
Author:OTULAKOWSKA JUSTYNA
Signature:45D/16103
Analiza kliniczna i morfologiczna przewodowego naciekającego raka sutka : rozprawa doktorska
Keyword:OTWOROWSKI ANDRZEJ
Author:OTWOROWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/11147
Hydrosonografia-metoda diagnostyczna stosowana do rozpoznawania, różnicowania i śledzenia przebiegu przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OWCZARCZYK-SKOCZYŃSKA MARZANNA
Author:OWCZARCZYK-SKOCZYŃSKA MARZANNA
Signature:45D/17999
Hydrosonografia-metoda diagnostyczna stosowana do rozpoznawania, różnicowania i śledzenia przebiegu przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OWCZARCZYK-SKOCZYŃSKA MARZANNA
Author:OWCZARCZYK-SKOCZYŃSKA MARZANNA
Signature:45D/17999
Właściwości farmakologiczne 1/2-pirydyloetylo/-izochinoliny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OWCZAREK CZESŁAW
Author:OWCZAREK CZESŁAW
Signature:45D/6641
Złamania dalszego odcinka kości udowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OWCZAREK MACIEJ
Author:OWCZAREK MACIEJ
Signature:45D/17071
Synergizm działania L-kamityny i erytropoetyny na metabolizm erytrocytów u pacjentów z niewydolnością nerek : praca doktorska
Keyword:OWCZARZAK ANNA
Author:OWCZARZAK ANNA
Signature:45D/15218
Wirusowe zapalenie wątroby u niemowląt postać żółtaczkowa
Keyword:OZIEM SKA-ŁOZIŃSKA HALINA
Author:OZIEM SKA-ŁOZIŃSKA HALINA
Signature:45D/2184
Stężenia testosteronu oraz pojemność wiążąca białek transportujących testosteron w osoczu krwi chorych z zespołem feminizujących jąder i u ludzi zdrowych : [praca doktorska]
Keyword:OZIĘBŁO LESZEK
Author:OZIĘBŁO LESZEK
Signature:45D/2650
Unaczynione przeszczepy kości w leczeniu ubytków i stawów rzekomych : [praca na stopnień doktora nauk medycznych]
Keyword:OZONEK WŁODZIMIERZ
Author:OZONEK WŁODZIMIERZ
Signature:800,804
Dynamika inkorporacji niektórych aminokwasów do ośrodkowego układu nerwowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OŻARZEWSKA EWA
Author:OŻARZEWSKA EWA
Signature:45d/2953
Wpływ leczenia kaptoprylem na zmienność rytmu serca (HRV) u chorych po zawale mięśnia sercowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OŻEGOWSKI STEFAN
Author:OŻEGOWSKI STEFAN
Signature:45D/15796