MAT - O (6)

Częstość występowania wnętrostwa u dzieci : rozprawa doktorska / Władysław Orzeł ; Oddział Chirurgiczny "B" Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Legnicy
Keyword:ORZEŁ WŁADYSŁAW
Author:ORZEŁ WŁADYSŁAW
Signature:45D/5898
Badanie właściwości nowej odmiany protez tętniczych : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:ORZESZKO WITOLD
Author:ORZESZKO WITOLD
Signature:45D/6509
Ocena ilościowa immunoglobulin klasy IgM i IgA we krwi pępowinowej płodów z niskim ciężarem urodzeniowym : praca doktorska.
Keyword:ORZESZKO-SPACZYŃSKA ANNA
Author:ORZESZKO-SPACZYŃSKA ANNA
Signature:45D/4919
Ocena poziomu stężenia białka C-reaktywnego w surowicy krwi i w zębopochodnych procesach zapalnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORZĘDAŁA-KOSZEL URSZULA
Author:ORZĘDAŁA-KOSZEL URSZULA
Signature:45D/17446
Ocena poziomu stężenia białka C-reaktywnego w surowicy krwi i w zębopochodnych procesach zapalnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ORZĘDAŁA-KOSZEL URSZULA
Author:ORZĘDAŁA-KOSZEL URSZULA
Signature:45D/17446
Porównanie analgetycznego działania w okresie pooperacyjnym klonidyny i morfiny podanej wraz z 0,5% ciężką bupiwakainą do przestrzeni podpajęczynówkowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSADZIŃSKA JOLANTA
Author:OSADZIŃSKA JOLANTA
Signature:45D/16265
Porównanie analgetycznego działania w okresie pooperacyjnym klonidyny i morfiny podanej wraz z 0,5% ciężką bupiwakainą do przestrzeni podpajęczynówkowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSADZIŃSKA JOLANTA
Author:OSADZIŃSKA JOLANTA
Signature:45D/16265
Zastosowanie teorii grafów do analizy stabilności stanów stacjonarnych w sieciach reakcji enzymatycznych : praca doktorska
Keyword:OSIAK ZBIGNIEW
Author:OSIAK ZBIGNIEW
Signature:45D/5328
Ocena ekspresji lamininy i cytokeratyny-10 w raku kolczystokomórkowym skóry : praca doktorska
Keyword:OSIECKA BEATA J
Author:OSIECKA BEATA J
Signature:45D/15339
Zmiany wentylacji płuc u kobiet rodzących z zastosowaniem i bez zastosowania dolantyny : praca doktorska
Keyword:OSIECKA-BUSZEWICZ JADWIGA
Author:OSIECKA-BUSZEWICZ JADWIGA
Signature:45D/2663
Porównanie wyników tomografii komputerowej z obrazem śródoperacyjnym u operowanych z powodu raka płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSIECKI MIROSŁAW
Author:OSIECKI MIROSŁAW
Signature:45D/17494
Porównanie wyników tomografii komputerowej z obrazem śródoperacyjnym u operowanych z powodu raka płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSIECKI MIROSŁAW
Author:OSIECKI MIROSŁAW
Signature:45D/17494
Syntezy niektórych związków siarki dwuwiązalnej, pochodnych fenotiazyny o spodziewanym działaniu przeciwpromiennym : praca doktorska
Keyword:OSIŃSKA ZDZISŁAWA
Author:OSIŃSKA ZDZISŁAWA
Signature:45D/2587
Profilaktyczne stosowanie granulocytarnego i granulocytarno-makrofagowego czynnika wzrostu jako leczenie wspomagające mielosupresji wywołanej intensywną chemioterapią chorób nowotworowych u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSIŃSKA-KRÓLAK MARIOLA
Author:OSIŃSKA-KRÓLAK MARIOLA
Signature:45D/17174
Profilaktyczne stosowanie granulocytarnego i granulocytarno-makrofagowego czynnika wzrostu jako leczenie wspomagające mielosupresji wywołanej intensywną chemioterapią chorób nowotworowych u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSIŃSKA-KRÓLAK MARIOLA
Author:OSIŃSKA-KRÓLAK MARIOLA
Signature:45D/17174
Projekt reorganizacji i plan rozwoju szpitalnictwa w województwie szczecińskim : praca doktorska
Keyword:OSIŃSKI WINCENTY
Author:OSIŃSKI WINCENTY
Signature:45D/2674
Przydatność badania ultrasonokardiograficznego w ocenie wielkości lewego przedsionka u chorych z wadą lewego ujścia żylnego : praca doktorska
Keyword:OSKALDOWICZ KRYSTYNA
Author:OSKALDOWICZ KRYSTYNA
Signature:45D/3100
Wyniki leczenia chirurgicznego złamań kość okolicy jarzmowo-szczękowo-oczodołowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSMOLA KRZYSZTOF
Author:OSMOLA KRZYSZTOF
Signature:45D/11133
Porównanie oceny rozgległości raka krtani na podstawie badania laryngoskopowego, radiologicznego i operacyjnego ; praca na stopień doktora medycyny
Keyword:OSÓBKA-MORAWSKA ANNA
Author:OSÓBKA-MORAWSKA ANNA
Signature:45D/5364
Odporność komórkowa i infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego u kobiet ze schorzeniami przednowotworowymi i rakiem szyjki macicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OSSOLIŃSKA MARIA MAGDALENA
Author:OSSOLIŃSKA MARIA MAGDALENA
Signature:45D/16061