P - R (7)

Markery glikolipidowe Propionibacterium propionicum: praca doktorska
Keyword:PAŚCIAK MARIOLA
Author:PAŚCIAK MARIOLA
Signature:45D/16307
Analiza kliniczna oraz czynniki mające wpływ na rokowanie u chorych na limfadenopatię angioimmunoblastyczną: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAŚNICKI MARIUSZ
Author:PAŚNICKI MARIUSZ
Signature:45D/18040
Badanie słuchu za pomocą elektroencefalografii
Keyword:PAŚNIKÓWSKI TADEUSZ
Author:PAŚNIKÓWSKI TADEUSZ
Signature:45D/961
"Metoda wykonywania pantomogramów stawów skroniowo-żuchwowych aparatem Panelipse GE”: [praca doktorska]
Keyword:PATALAS MIECZYSŁAW
Author:PATALAS MIECZYSŁAW
Signature:45D/6407
Cytologia płynu mózgowo-rdzeniowego w przebiegu białaczek: praca doktorska
Keyword:PATEK-CISZEWSKA LIDIA
Author:PATEK-CISZEWSKA LIDIA
Signature:45D/2657
Wyniki operacji przetokowych w oczach z jaskrą prostą i przyczyny ich niepowodzeń; praca doktorska
Keyword:PATELSKA-WYTYK BOGNA
Author:PATELSKA-WYTYK BOGNA
Signature:45D/14781
Epidemiologia raka szyjki macicy na terenie miasta Poznania: rozprawa doktorska
Keyword:PATER ANIELA
Author:PATER ANIELA
Signature:45D/6104
Skład chemiczny kamieni moczowych a zawartość niektórych ich składników w surowicy i w moczu: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych; promotor prof. dr hab. n. med. Jerzy Zieliński.
Keyword:PATRZYK WITOLD
Author:PATRZYK WITOLD
Signature:45D/3238
Wpływ budowy anatomicznej bruzd międzyguzkowych oraz techniki ich opracowania na stopień penetracji profilaktycznych laków szczelinowych w zębach bocznych i praca doktorska
Keyword:PAUL-STALMASZCZYK MAŁGORZATA
Author:PAUL-STALMASZCZYK MAŁGORZATA
Signature:45D/14456
naliza chromatograficzna (TLC i HPCL) wybranych antybolitów zasad pirymidynowych i purynowych oraz badanie cytotoksyczności formicyny A: praca doktorska
Keyword:PAW BEATA
Author:PAW BEATA
Signature:45D/16198
Wpływ niedoczynności tarczycy na przebieg gruźlicy doświadczalnej wywołanej prątkami hydrazydoopornymi.
Keyword:PAWCZYŃSKI CEZARY
Author:PAWCZYŃSKI CEZARY
Signature:45D/911
Ocena stanu narządu słuchu u dzieci głuchych metodą badań elektrofizjologicznych praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PAWELCZYK MAGNUS
Author:PAWELCZYK MAGNUS
Signature:45D/6093
Wyniki leczenia interferonem alfa przewlekłych zapaleń wątroby typu B u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego i [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:PAWELEC KATARZYNA
Author:PAWELEC KATARZYNA
Signature:45D/15508
Krioterapia nowotworów skóry twarzy i czerwieni warg
Keyword:PAWELEC-MALESZKO MARIA
Author:PAWELEC-MALESZKO MARIA
Signature:45D/6664
Ocena metod badania przepływu płucnego u dzieci ze złożonymi sinicznymi wadami serca i zespoleniem systemowo-płucnym: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWELEC-WOJTCZAK MAŁGORZATA
Author:PAWELEC-WOJTCZAK MAŁGORZATA
Signature:45D/15333
Ocena metod badania przepływu płucnego u dzieci ze złożonymi sinicznymi wadami serca i zespoleniem systemowo-płucnym: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWELEC-WOJTCZAK MAŁGORZATA
Author:PAWELEC-WOJTCZAK MAŁGORZATA
Signature:45D/15333
Zaburzenia erytropoezy w stanach niedoboru żelaza.
Keyword:PAWELSKI SŁAWOMIR
Author:PAWELSKI SŁAWOMIR
Signature:45D/608
Ocena częstości zakażeń związanych z drenażem naczyń u dzieci na Oddziale Dializoterapii i Gastroenterologii Instytuti "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" : praca doktorska"
Keyword:PAWIŃSKA ALICJA
Author:PAWIŃSKA ALICJA
Signature:45D/16989
Opracowania metod oznaczania wybranych leków immunosupresyjnych w surowicy i krwi ludzkiej
Keyword:PAWIŃSKI TOMASZ
Author:PAWIŃSKI TOMASZ
Signature:45D/14200
Model doświadczalny do oceny kinetyki transportu podczas dializy otrzewnowej z uwzględnieniem roli pola powierzchni otrzewnej : rozprawa doktorska
Keyword:PAWLACZYK KRZYSZTOF
Author:PAWLACZYK KRZYSZTOF
Signature:45D/17151