P - R (7)

Odległe wyniki leczenia operacyjnego choroby Hirschsprunga metodą Duhamela, ze szczególnym uwzględnieniem badania rektomanometrycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROGOŃ JACEK
Author:ROGOŃ JACEK
Signature:45D/17596
Odległe wyniki leczenia operacyjnego choroby Hirschsprunga metodą Duhamela, ze szczególnym uwzględnieniem badania rektomanometrycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROGOŃ JACEK
Author:ROGOŃ JACEK
Signature:45D/17596
Analiza braku zębów stałych w świetle wyników badań epidemiologicznych ludności w Polsce : praca doktorska
Keyword:ROGOWIEC STEFAN
Author:ROGOWIEC STEFAN
Signature:45D/2752
Badania doświadczalne wpływu pentoksyfiliny na komórkę wątrobową przy jednoczesnym podaniu cyklofosfa-midu : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ROGOWSKI JAROSŁAW A
Author:ROGOWSKI JAROSŁAW A
Signature:45D/15110
Ocena skuteczności radioterapii przerzutów raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi do regionalnych węzłów chłonnych : praca doktorska
Keyword:ROGOZIŃSKA-SZCZEPKA JADWIGA
Author:ROGOZIŃSKA-SZCZEPKA JADWIGA
Signature:45D/14392
Ukrwienie tarczycy u chorych z chorobą Graves-Basedowa badane metodą power-Doppler : praca doktorska
Keyword:ROGULA TOMASZ
Author:ROGULA TOMASZ
Signature:45D/17215
Ukrwienie tarczycy u chorych z chorobą Graves-Basedowa badane metodą power-Doppler : praca doktorska
Keyword:ROGULA TOMASZ
Author:ROGULA TOMASZ
Signature:45D/17215
Matematyczne modelowanie funkcji moczowodu u człowieka : praca doktorska
Keyword:ROGUSKI ZYGMUNT
Author:ROGUSKI ZYGMUNT
Signature:45D/4471
Analiza uwarunkowań rozkładu glikemii przy stosowaniu testu tolerancji glukozy ukierunkowanego na wczesne wykrywanie cukrzycy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROJEK ADAM
Author:ROJEK ADAM
Signature:45D/4953
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w rozpoznawaniu guzów płuc :rozprawa doktorska
Keyword:ROJEK MAREK
Author:ROJEK MAREK
Signature:45D/17852
Morfologiczny obraz tkanek brzeżnych dziąsła przy schorzeniach przyzębia po leczeniu natryskami solanką ciechocińską
Keyword:ROKICKA ALICJA
Author:ROKICKA ALICJA
Signature:45D/570
Obrazy morfologiczne szyjki macicy u kobiet zakażonych drobnoustrojami Gardnerella vaginalis : rozprawa doktorska
Keyword:ROKITA WOJCIECH
Author:ROKITA WOJCIECH
Signature:45D/14832
Ocena stanu klinicznego i rokowania po przeszczepie drążącym rogówek przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii konfokalnej ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROKITA-WALA IWONA
Author:ROKITA-WALA IWONA
Signature:45D/16917
Stężenie magnezu, cynku, miedzi oraz wartość wskaźnika miedziowo-cynkowego w surowicy krwi u chorych na mononukleozę zakaźną
Keyword:ROLLA-SZCZEPAŃSKA ROMANA
Author:ROLLA-SZCZEPAŃSKA ROMANA
Signature:45D/14973
Wskazania do wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych i ocena efektów tego zabiegu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROMANIUK WANDA
Author:ROMANIUK WANDA
Signature:45D/3940
Obraz rentgenowski typów histopatologicznych sarcoma osteogenes przed i po chemioterapii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROMANIUK-DOROSZEWSKA ANNA
Author:ROMANIUK-DOROSZEWSKA ANNA
Signature:45D/18855
Próba określenia wpływu pracy przy monitorach ekranowych na częstotliwość dolegliwości narządowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROMANKOW JACEK
Author:ROMANKOW JACEK
Signature:45D/16647
Mutacje onkogenu kirsten-ras-2 w guzach jelita grubego : praca doktorska
Keyword:ROMANOWSKI PIOTR
Author:ROMANOWSKI PIOTR
Signature:45D/14439
Obserwacje doświadczalne i kliniczne gojenia się ubytków otrzewnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROMANOWSKI STANISŁAW
Author:ROMANOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/5310
Wpływ krioterapii miejscowej stawu kolanowego na proces rehabilitacji medycznej chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów : praca doktorska
Keyword:ROMANOWSKI WOJCIECH
Author:ROMANOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/15484