S - SZO (8)

Poziomy żelaza, cynku, miedzi, ołowiu i kadmu we włosach łonowych u kobiet z poronieniem zagrażającym i w ciąży donoszonej : praca na stopień doktora
Keyword:SAADI EULALIA
Author:SAADI EULALIA
Signature:45D/16574
Wpływ wybranych cukrów prostych i polioli na powstawanie zaćmy u osób z cukrzycą typu II :(praca doktorska)
Keyword:SABASIŃSKI KRZYSZTOF
Author:SABASIŃSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16680
Ocena parametrów przepływu krwi w wybranych naczyniach płodu w prognozowaniu jego dobrostanu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SABATOWSKA MAŁGORZATA
Author:SABATOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15897
Ocena wyników leczenia pacjentów ze zwężeniem zastawki tętnicy płucnej przy pomocy zabiegu przezskórnej balonoplastyki zastawki tętnicy płucnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SABINIEWICZ ROBERT
Author:SABINIEWICZ ROBERT
Signature:45D/17771
Polimerazowa reakcja łańcuchowa w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową : praca doktorska
Keyword:SACHA TOMASZ
Author:SACHA TOMASZ
Signature:45D/16528
Optymalizacja warunków hodowli ludzkich keratynocytów in vitro : rozprawa doktorska
Keyword:SACZKO JOLANTA
Author:SACZKO JOLANTA
Signature:45D/15915
Ocena wpływu środowiska na przebieg ciąży i porodu u kobiet rodzących w wojewódzkim szpitalu w Bydgoszczy : [praca doktorska]
Keyword:SADKIEWICZ JÓZEF
Author:SADKIEWICZ JÓZEF
Signature:45D/3076
Renty inwalidzkie w natępstwie gośćca przewlekłego postępującego i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa /na podstawie chorych Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej w Bydgoszczy/ : praca doktorska
Keyword:SADKIEWICZ STEFAN
Author:SADKIEWICZ STEFAN
Signature:45D/5474
Zależność pomiędzy pokrewieństwem filogenetycznym szczepów ulicznych wirusa wścieklizny a reaktywnością ich antygenów z przeciwciałami indukowanymi szczepem szczepionkowym : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:SADKOWSKA-TODYS MAŁGORZATA ANNA
Author:SADKOWSKA-TODYS MAŁGORZATA ANNA
Signature:45D/17370
Zależność pomiędzy pokrewieństwem filogenetycznym szczepów ulicznych wirusa wścieklizny a reaktywnością ich antygenów z przeciwciałami indukowanymi szczepem szczepionkowym : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:SADKOWSKA-TODYS MAŁGORZATA ANNA
Author:SADKOWSKA-TODYS MAŁGORZATA ANNA
Signature:45D/17370
Próba leczenia protaminą parodontopatii doświadczalnych u chomików złocistych : praca doktorska
Keyword:SADLAK-NOWICKA JADWIGA
Author:SADLAK-NOWICKA JADWIGA
Signature:45D/2535
Badania nad rolą Escherichia coli w etiologii biegunek niemowlęcych
Keyword:SADOWSKA MARIA
Author:SADOWSKA MARIA
Signature:45D/485
Wyniki leczenia guzów oczodołu i tkanek otaczających w materiale oddziału okulistycznego szpitala górni­ czego w Bytomiu : praca doktorska
Keyword:SADOWSKA-WIECZOREK MARIA
Author:SADOWSKA-WIECZOREK MARIA
Signature:45D/14398
Badania nad mechanizmem nerkowego wydalania sodu
Keyword:SADOWSKI JANUSZ
Author:SADOWSKI JANUSZ
Signature:45D/527
Analiza wskazań i wyników chirurgicznego leczenia nadciśnienia spowodowanego zwężeniem tętnic nerkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SADOWSKI JERZY
Author:SADOWSKI JERZY
Signature:45D/4972
Lokalizacja i charakterystyka neuronów przedmurza szczura rzutujących do różnych obszarów kory nowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SADOWSKI MARCIN
Author:SADOWSKI MARCIN
Signature:45D/14871
Badanie substancji organicznych występujących w wodzie rzeki Wisły.
Keyword:SADOWSKI STANISŁAW
Author:SADOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/2336
Wyniki leczenia operacyjnego przepuklin rozworu przełykowego przepony z odtworzeniem układu zaporowego wpustu : rozprawa doktorska
Keyword:SAFERNA JÓZEF
Author:SAFERNA JÓZEF
Signature:45D/5891
Aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę (ACE) u ludzi i zwierząt z uszkodzeniem tkanki płuc­ nej : [praca doktorska]
Keyword:SAFIANOWSKA ALEKSANDRA
Author:SAFIANOWSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/14679
Identyfikacja i oznaczanie pochodnych purynowych w kamieniach moczowych jako wskaźników zaburzeń gospodarki purynowej przy zastosowaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) : praca doktorska
Keyword:SAFRANOW KRZYSZTOF
Author:SAFRANOW KRZYSZTOF
Signature:45D/16709