S - SZO (8)

Porównanie wpływu siarczanu magnezu, labetalolu i isradypiny na opór naczyń płodowych łożyska wywołany U 46619 stabilnym analogiem tromboksanu A2 w warunkach doświadczalnej perfuzji dwustronnej zrazika łożyska ludzkiego : rozprawa doktorska
Keyword:SKOCZYŃSKI MARIUSZ
Author:SKOCZYŃSKI MARIUSZ
Signature:45D/17472
Epidemiologia rzeżączki bezobjawowej kobiet ciężarnych i poza ciążą w aglomeracji białostockiej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOK JAN
Author:SKOK JAN
Signature:45D/6848
Próba oceny stopnia złośliwości histologicznej (granding) na podstawie morfometrycznych parametrów jąder komórkowych raka nerkowokomórkowego i jego podtypów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOK ZDZISŁAW
Author:SKOK ZDZISŁAW
Signature:45D/14921
Postępowanie przeć iwwstrząsowe w ciężkich przypadkach urazowych z wyjątkiem urazów ośrodkowego układu nerwowego.
Keyword:SKOLIMOWSKI JANUSZ
Author:SKOLIMOWSKI JANUSZ
Signature:45D/1021
Aparat ortodontyczny z elastomeru silikonowego w ocenie klinicznej i opinii pacjentów po leczeniu niektórych wad zgryzu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOMRO PIOTR
Author:SKOMRO PIOTR
Signature:45D/17635
Aparat ortodontyczny z elastomeru silikonowego w ocenie klinicznej i opinii pacjentów po leczeniu niektórych wad zgryzu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOMRO PIOTR
Author:SKOMRO PIOTR
Signature:45D/17635
Stan błony śluzowej górnych dróg oddechowych oraz zachowanie się powonienia, smaku i odczynu ph u pracowników cementowni ; praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SKONIECZNA MARIA
Author:SKONIECZNA MARIA
Signature:45D/7060
Wartość kliniczna oceny przepływu mózgowego za pomocą tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) w padaczce ogniskowej u dzieci
Keyword:SKORUPSKA ELŻBIETA
Author:SKORUPSKA ELŻBIETA
Signature:45D/15055
Związek fenotypu acetylacji z genotypem u kobiet chorych na raka jajnika : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKORUPSKA ELŻBIETA
Author:SKORUPSKA ELŻBIETA
Signature:45D/17417
Związek fenotypu acetylacji z genotypem u kobiet chorych na raka jajnika : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKORUPSKA ELŻBIETA
Author:SKORUPSKA ELŻBIETA
Signature:45D/17417
Badania biochemiczne powięzi łonowo-cewkowej oraz urodynamika wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKORUPSKI PAWEŁ
Author:SKORUPSKI PAWEŁ
Signature:45D/18222
Badania biochemiczne powięzi łonowo-cewkowej oraz urodynamika wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKORUPSKI PAWEŁ
Author:SKORUPSKI PAWEŁ
Signature:45D/18222
Ocena wartości spirometrycznych u chorych po całkowitym wyłuszczeniu krtani wskutek chorob nowotworowej : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKORUPSKI WALERIAN
Author:SKORUPSKI WALERIAN
Signature:45D/6108
Nieinwazyjna ocena niektórych zmian budowy i czynności serca w twardzinie układowej ze szczególnym uwzględnieniem parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory i praca doktorska
Keyword:SKORUPSKI WŁODZIMIERZ
Author:SKORUPSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/14662
Wartość oceny epidemiologicznej i obrazu klinicznego w rozpoznaniu leiszmaniozy skórnej i praca doktorska
Keyword:SKORYNA-KARCZ BARBARA
Author:SKORYNA-KARCZ BARBARA
Signature:45D/14660
"Ocena wchłaniania jelitowego w przebiegu choroby oparzeniowej u dzieci” : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOTNICKA-KLONOWICZ GRAŻYNA
Author:SKOTNICKA-KLONOWICZ GRAŻYNA
Signature:45D/7035
Badania histologiczne i histochemiczne nad dojrzewaniem tkanki łącznej u białych szczurów w rozwpju osobniczym i w doświadczeniu,
Keyword:SKOTNICKI STEFAN
Author:SKOTNICKI STEFAN
Signature:45D/206
Norma biologiczna a termin i częstość występowania porodów przedwczesnych : rozprawa doktorska
Keyword:SKOTNICZY KRZYSZTOF
Author:SKOTNICZY KRZYSZTOF
Signature:45D/18257
Perfuzyjne badanie Izotopowe 99m TC MIBI serca u chorych z blokiem lewej odnogi Pęczka Hlsa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOWERSKI MARIUSZ
Author:SKOWERSKI MARIUSZ
Signature:45D/15637
Ocena stanu narządu żucia i potrzeb leczniczych mieszkańców województwa opolskiego w wieku 35 - 44 lat : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOWRON JACEK
Author:SKOWRON JACEK
Signature:PRACE DOKTORSKIE - POLSKA