S - SZO (8)

Wpływ tlenku azotu i bradykininy na czynność aksonów C izolowanego nerwu błędnego królika : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKALSKI ROBERT
Author:SKALSKI ROBERT
Signature:45d/15873
Radioimraunologiczne oznaczenie gonadotropiny kosmówkowej, laktogenu łożyskowego i prolaktyny przysadkowej ; aspekty metodyczne, diagnostyczne i patofizjologiczne ; praca habilitacyjna
Keyword:SKAŁBA PIOTR
Author:SKAŁBA PIOTR
Signature:45D/4890
Analiza czynników ryzyka chirurgicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca u chorych po 70 roku życia w materiale I Kliniki Kardiochirurgii w Katowicach : rozprawa na tytuł doktora nauk medycznych
Keyword:SKARYSZ JANUSZ
Author:SKARYSZ JANUSZ
Signature:45d/15987
Wskaźnik ketonowy u chorych z niewydolnością wątroby leczonych chirurgicznie i praca na stopień doktora nauk faraaceutycznych
Keyword:SKARŻYŃSKA EWA
Author:SKARŻYŃSKA EWA
Signature:45D/15535
Modyfikacja własna oceny obrazu sonograficznego stawów biodrowych u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKAWINA WOJCIECH
Author:SKAWINA WOJCIECH
Signature:45d/17502
Epidemiologia chorób zakaźnych na terenie województwa kieleckiego w latach 1986-1995 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKAWIŃSKI DARIUSZ
Author:SKAWIŃSKI DARIUSZ
Signature:45D/18684
Kliniczna i gazometryczna ocena różnych sposobów wentylacji płuc podczas badania bronchoskopowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKIBA BRONISŁAW
Author:SKIBA BRONISŁAW
Signature:45D/3632
Ocena czynności lewej komory serca i zaburzeń rytmu w zależności od stężenia potasu w reperfuzyjnym płynie kardioplegicznym w czasie pomostowania tętnic wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKIBA JACEK
Author:SKIBA JACEK
Signature:45D/16804
Ocena czynności lewej komory serca i zaburzeń rytmu w zależności od stężenia potasu w reperfuzyjnym płynie kardioplegicznym w czasie pomostowania tętnic wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKIBA JACEK
Author:SKIBA JACEK
Signature:45D/16804
Badanie wpływu glikozoaminoglikanów ana aktywność lipazy lipoproteidowej w tkankach szczura :	[praca	doktorska]
Keyword:SKIBIŃSKA IRENA
Author:SKIBIŃSKA IRENA
Signature:45D/6074
Badania połączeń fizjologicznie czynnych jonów metali i małocząsteczkowych substancji leczniczych z niektórymi chemicznie zmodyfikowanymi postaciami dekstranu : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:SKIBIŃSKA ŁUCJA
Author:SKIBIŃSKA ŁUCJA
Signature:45D/3611
Badania połączeń fizjologicznie czynnych jonów metali i małocząsteczkowych substancji leczniczych z niektórymi chemicznie zmodyfikowanymi postaciami dekstranu : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:SKIBIŃSKA ŁUCJA
Author:SKIBIŃSKA ŁUCJA
Signature:45D/3611
Ocena przydatności oznaczania aktywności transaminaz w niektórych chorobach wirusowych.
Keyword:SKIBIŃSKA-RADZIKOWSKA TERESA
Author:SKIBIŃSKA-RADZIKOWSKA TERESA
Signature:45D/633
Modulacja tworzenia spontanicznych rozet przez ludzkie limfocyty T za pomocą czynników surowicy
Keyword:SKIBIŃSKI GRZEGORZ
Author:SKIBIŃSKI GRZEGORZ
Signature:45D/4491
Kinetyka transplantowanych komórek nowotworowych JWS i L-1210 i praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:SKIERSKA ELŻBIETA
Author:SKIERSKA ELŻBIETA
Signature:45D/23908
Zapalenie żołądka u chorych na cukrzycę typu II a neuropatia układu autonomicznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKŁODOWSKA ANNA
Author:SKŁODOWSKA ANNA
Signature:45D/16278
Ocena wpływu ćwiczeń fizycznych matki w szkole rodzenia na stan płodu za pomocą komputerokardiotografii i badań dopplerowskich : rozprawa doktorska
Keyword:SKOCZYLAS MICHAŁ
Author:SKOCZYLAS MICHAŁ
Signature:45D/14853
Kwalifikacja do rozwiązania drogami natury i przebieg porodu po przebytym cięciu cesarskim - ocena przydatności zaproponowanych systemów punktowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOCZYLAS PAWEŁ
Author:SKOCZYLAS PAWEŁ
Signature:45D/16962
Ocena statusu antyoksydacyjnego w łożyskach z ciąż powikłanych stanem przedrzucawkowym w warunkach in vitro : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOCZYLAS-PIETRZYK MARTA
Author:SKOCZYLAS-PIETRZYK MARTA
Signature:45D/17680
Porównanie wpływu siarczanu magnezu, labetalolu i isradypiny na opór naczyń płodowych łożyska wywołany U 46619 stabilnym analogiem tromboksanu A2 w warunkach doświadczalnej perfuzji dwustronnej zrazika łożyska ludzkiego : rozprawa doktorska
Keyword:SKOCZYŃSKI MARIUSZ
Author:SKOCZYŃSKI MARIUSZ
Signature:45D/17472