S - SZO (8)

Udział tlenku azotu (NO) w działaniu sekretyny na układ krążenia u szczurów zdrowych i z eksperymentalną cukrzycą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SITNIEWSKA EWA-MARIA
Author:SITNIEWSKA EWA-MARIA
Signature:45D/18267
Badania nad zawartością miedzi we włosach.
Keyword:SITNIEWSKI STEFAN
Author:SITNIEWSKI STEFAN
Signature:45D/2244
Niedorozwój umysłowy fenylopirogronowy
Keyword:SIUCHNIŃSKA HELENA
Author:SIUCHNIŃSKA HELENA
Signature:45D/463
Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego dla oceny neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowej ciąży i porodu i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:SIUDALSKA HANNA EWA
Author:SIUDALSKA HANNA EWA
Signature:45D/15640
Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego dla oceny neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowej ciąży i porodu i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:SIUDALSKA HANNA EWA
Author:SIUDALSKA HANNA EWA
Signature:45D/15640
Choroby najczęściej współistniejące z mięśniakami macicy : rozprawa doktorska
Keyword:SIUT JOANNA
Author:SIUT JOANNA
Signature:45D/17511
Stężenie serotoniny (5-HT) w płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi pełnej oraz płytkach krwi w przebiegu ropnych i kleszczowych zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych i [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:SIWAK EWA BARBARA
Author:SIWAK EWA BARBARA
Signature:45D/15428
Stężenie serotoniny (5-HT) w płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi pełnej oraz płytkach krwi w przebiegu ropnych i kleszczowych zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych i [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:SIWAK EWA BARBARA
Author:SIWAK EWA BARBARA
Signature:45D/15428
Ocena trwałości ceftazydymu w roztworach wodnych : praca doktorska
Keyword:SIWEK JERZY
Author:SIWEK JERZY
Signature:45D/14252
Zmiany w stanie klinicznym a modyfikacja niektórych postaw pacjentów leczonych w Klinice Nerwic : praca doktorska
Keyword:SIWIAK-KOBAYASHI MARIA MAŁGORZATA
Author:SIWIAK-KOBAYASHI MARIA MAŁGORZATA
Signature:45D/2815
Własności bakteriobójcze osocza i leukocytów oraz poziom immunoglobulin G, A i M w surowicy w ostrych zakażeniach układu moczowego u dzieci : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SIWICKA-SZMITKOWSKA KRYSTYNA
Author:SIWICKA-SZMITKOWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/6216
Ocena narażenia środowiskowego populacji dziecięcych na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne na podstawie stężenia 1-Hydroksypirenu w moczu : rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk biologicznych
Keyword:SIWIŃSKA EWA
Author:SIWIŃSKA EWA
Signature:45D/15138
Zachowanie się zmienności rytmu serca u chorych po zawale mięśnia serca poddanych rehabilitacji w Kardiologicznym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIWIŃSKA EWA
Author:SIWIŃSKA EWA
Signature:45D/15657
Zachowanie się zmienności rytmu serca u chorych po zawale mięśnia serca poddanych rehabilitacji w Kardiologicznym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIWIŃSKA EWA
Author:SIWIŃSKA EWA
Signature:45D/15657
Ocena przydatności gwoździopłytki MC Laughlina w leczeniu złamań krętarzowych rozprawa doktorska
Keyword:SIWIŃSKI DARIUSZ
Author:SIWIŃSKI DARIUSZ
Signature:45D/11449
Ocena niektórych parametrów fizycznych oraz szczelności brzeżnej własnego systemu wiążącego do szkliwa i zębiny ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKABA DARIUSZ
Author:SKABA DARIUSZ
Signature:45D/17129
Ocena niektórych parametrów fizycznych oraz szczelności brzeżnej własnego systemu wiążącego do szkliwa i zębiny ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKABA DARIUSZ
Author:SKABA DARIUSZ
Signature:45D/17129
Wady wrodzone u dzieci matek z cukrzycą T.l oraz z cukrzycą ciężarnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKALSKA AGATA
Author:SKALSKA AGATA
Signature:45D/16464
Aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych oraz stężenia selenu, miedzi, cynku i żelaza w erytrocytach oraz w osoczu ludzi w wieku podeszłym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKALSKA ANNA
Author:SKALSKA ANNA
Signature:45D/15872
Analiza porównawcza wybranych skal oceny ciężkości stanu chorego z zapaleniem otrzewnej s praca doktorska
Keyword:SKALSKI ADAM
Author:SKALSKI ADAM
Signature:45D/15342