S - SZO (8)

Występowanie alergii na orzeszki ziemne u dzieci s rozprawa doktorska
Keyword:SIKORSKA EWA
Author:SIKORSKA EWA
Signature:45D/16949
Epidemiologia i klinika zakażeń HAV w populacji mieszkańców województwa gdańskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORSKA KATARZYNA
Author:SIKORSKA KATARZYNA
Signature:45D/17794
Poziom immunoglobulin, wybranych białek ostrej fazy i laktoferyny w ślinie a stan twardych tkanek zębów u młodzieży : praca doktorska
Keyword:SIKORSKA MAŁGORZATA HALSZKA
Author:SIKORSKA MAŁGORZATA HALSZKA
Signature:45D/16563
Badania nad wpływem elementów wkładki antykoncepcyjnej bimetalicznej (miedź, srebro, alkathene WNG-14) na błonę śluzową macicy i jajniki szczura ; rozprawa doktorska
Keyword:SIKORSKA-GRZELAK STEFANIA
Author:SIKORSKA-GRZELAK STEFANIA
Signature:45D/6025
Kliniczne i morfologiczne wykładniki zapalenia błony śluzowej żołądka u dzieci wywołanego szczepami cagA + Helicobacter pylori : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORSKA-WIŚNIEWSKA GRAŻYNA
Author:SIKORSKA-WIŚNIEWSKA GRAŻYNA
Signature:45D/17348
Badania nad transferem łożyskowym enalaprilatu oraz jego wpływem na metabolizm łożyska ludzkiego i opory naczyniowe in vitro : rozprawa doktorska
Keyword:SIKORSKI MAREK
Author:SIKORSKI MAREK
Signature:45D/14952
Zawartość ATP w krwinkach czerwonych u dzieci z wrodzonymi wadami serca ; praca doktorska
Keyword:SIKORSKI STANISŁAW
Author:SIKORSKI STANISŁAW
Signature:45D/2537
Wizualizacja mowy w ocenie następstw jatrogennego uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych : dysertacja doktorska
Keyword:SILCZUK JACEK
Author:SILCZUK JACEK
Signature:45D/16872
Wizualizacja mowy w ocenie następstw jatrogennego uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych : dysertacja doktorska
Keyword:SILCZUK JACEK
Author:SILCZUK JACEK
Signature:45D/16872
Czynności ślinianek przyusznych u chorych poddanych radioterapii z powodu nowotworów i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SILKO JADWIGA
Author:SILKO JADWIGA
Signature:45D/14793
Badania nad zawartością wody pozakomórkowej u dzieci z kurczowym zapaleniem oskrzeli i z wypryskiem dziecięcym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIMLAT ALEKSANDRA
Author:SIMLAT ALEKSANDRA
Signature:45D/3994
Badania nad zawartością wody pozakomórkowej u dzieci z kurczowym zapaleniem oskrzeli i z wypryskiem dziecięcym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIMLAT ALEKSANDRA
Author:SIMLAT ALEKSANDRA
Signature:45D/3994
Izolowany preparat przepony szczura jako model dla badań przepuszczalności błony otrzewnowej
Keyword:SIMON MAREK
Author:SIMON MAREK
Signature:45D/5442
Chemioterapia nowotworów złośliwych w klinice chorób wewnętrznych : [praca doktorska]
Keyword:SINGER ZBIGNIEW
Author:SINGER ZBIGNIEW
Signature:45D/3233
Bezpośrednie i odległe wyniki leczenia operacyjnego tętniaków wewnątrzczaszkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SINKIEWICZ ALEKSANDER
Author:SINKIEWICZ ALEKSANDER
Signature:45D/17192
Analiza okoliczności zgonów na gruźlicę u osób zamieszkałych w województwie toruńskim w latach 1990-1993, jako ważnego elementu oceny przyczyn niepowodzeń leczenia gruźlicy : rozprawa doktorska
Keyword:SIPAK MAŁGORZATA
Author:SIPAK MAŁGORZATA
Signature:45D/15762
Charakterystyka otrzewnej ściennej jako błony dializacyjnej : dysertacja doktorska
Keyword:SIPURZYŃSKA-FEDER ELŻBIETA
Author:SIPURZYŃSKA-FEDER ELŻBIETA
Signature:45D/6545
Ocena zastosowania rozciągaczy tkankowych w chirurgii rekonstrukcyjnej następstw wad wrodzonych, nowotworow i urazów w doświadczeniu własnym ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIREK JANUSZ
Author:SIREK JANUSZ
Signature:45D/15406
Ocena zastosowania rozciągaczy tkankowych w chirurgii rekonstrukcyjnej następstw wad wrodzonych, nowotworow i urazów w doświadczeniu własnym ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIREK JANUSZ
Author:SIREK JANUSZ
Signature:45D/15406
Odroczone zamknięcie klatki piersiowej po operacji serca : praca doktorska
Keyword:SITKOWSKA-RYSIAK EWA
Author:SITKOWSKA-RYSIAK EWA
Signature:45D/16881