S - SZO (8)

Wstępne badania fitochemiczne i biologiczne grzyba Russula emetica Fr. : praca doktorska.
Keyword:SODZAWICZNY KRYSTIAN
Author:SODZAWICZNY KRYSTIAN
Signature:45D/6903
Rola endoteliny w patogenezie nadciśnienia tętniczego wywołanego podawaniem rekombinowanej erytropoetyny : rozprawa doktorska.
Keyword:SOIN JOANNA
Author:SOIN JOANNA
Signature:45D/17939
Dooskrzelowe podanie aspiryny lizynowej a synteza eikozanoidów w płucach u chorych na astmę aspirynową : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOJA JERZY
Author:SOJA JERZY
Signature:45d/15736
Oddziaływanie immunoglobulin IgG z receptorami Fc na otrzewnowych makrofagach świnki morskiej - wpływ na asocjację receptorów ze szkieletem komórkowym i membranowym : praca doktorska.
Keyword:SOKAL IZABELA
Author:SOKAL IZABELA
Signature:45D/15126
Hormonalna terapia zastępcza u dializowanych kobiet w wieku rozrodczym ; praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOKALSKI ANTONI
Author:SOKALSKI ANTONI
Signature:45D/17064
Aktywność esterazowa osocza w świeżym zawale mięśnia serca i w ostrej niewydolności wieńcowej : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOKALSKI LESZEK
Author:SOKALSKI LESZEK
Signature:45D/4858
Obraz jamy ustnej u pracowników narażonych przewlekle na działanie związków ołowiu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOKOŁA GRAŻYNA
Author:SOKOŁA GRAŻYNA
Signature:45D/3936
Ocena wpływu czynników biologicznych i środowiskowo-społecznych na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży : rozprawa doktorska.
Keyword:SOKOŁOWSKA EWA
Author:SOKOŁOWSKA EWA
Signature:45D/17990
Badania kliniczne i ultrasonograficzne serca noworodków matek chorych na cukrzycę: praca przedstawiona w celu uzyskania stopnia doktora nauk medycznych.
Keyword:SOKOŁOWSKA KRYSTYNA
Author:SOKOŁOWSKA KRYSTYNA
Signature: 45D/10777
Badania kliniczno-epidemiologiczne chorych na raka płuca leczonych w województwie włocławskim w latach 1986-1995 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOKOŁOWSKI JAROSŁAW
Author:SOKOŁOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/17982
Badania kliniczno-epidemiologiczne chorych na raka płuca leczonych w województwie włocławskim w latach 1986-1995 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOKOŁOWSKI JAROSŁAW
Author:SOKOŁOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/17982
Zaburzenia w krążeniu krwi w naczyniach włosowatych brzegu dziąsłowego pod wpływem koron poddziąsłowych.
Keyword:SOKOŁOWSKI MARIAN
Author:SOKOŁOWSKI MARIAN
Signature:45D/249
Wpływ przecięcia pnia błędnego na stan morfologiczny układu nerwowego żołądka i jelita cienkiego królika : praca doktorska.
Keyword:SOKOŁOWSKI ROMAN
Author:SOKOŁOWSKI ROMAN
Signature:45D/2727
Wpływ redukcji masy ciała na czynność komórek beta trzustki i modyfikację leczenia hipoglikemizującego u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 : praca doktorska.
Keyword:SOKUP ALINA
Author:SOKUP ALINA
Signature:45D/14944
O poziomie integracji odruchu Heringa-Breuera : [praca doktorska].
Keyword:SOLA EUZEBIUSZ
Author:SOLA EUZEBIUSZ
Signature:45D/6262
Poszukiwanie i badanie zewnątrzkomórkowych DD-karbo-ksypeptydaz wytwarzanych przez promieniowce : praca doktorska.
Keyword:SOLECKA JOLANTA
Author:SOLECKA JOLANTA
Signature:45D/15023
Czynniki wpływające na przesunięcie lipidów między błoną erytrocyta a lipoproteidami surowicy : praca doktorska.
Keyword:SOLECKI ANDRZEJ
Author:SOLECKI ANDRZEJ
Signature:45D/2776
Ocena czynności podwzgórza u żołnierzy z mimowolnym moczeniem nocnym : rozprawa doktorska.
Keyword:SOLECKI JAN
Author:SOLECKI JAN
Signature:45D/3954
Ocena wartości leczniczej jonoforezy i kolumnizacji borowinowych stosowanych w stanach zapalnych narządu rodnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOLECKI STANISŁAW
Author:SOLECKI STANISŁAW
Signature:45D/5336
Wpływ procedury analitycznej na wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych digoksyny w oparciu o monitorowanie jej stężenia we krwi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOLNICA BOGDAN
Author:SOLNICA BOGDAN
Signature:45D/16868