S - SZO (8)

Syntezy alkiloksantogenianów fenacylowych i N-maleinometylowych oraz fenacylo-, fenacylometylo-, fenacyloamino-maleinoimidów o spodziewanym działaniu radiouczulającym
Keyword:SOBOLEWSKA ANNA
Author:SOBOLEWSKA ANNA
Signature:45D/6378
Analiza porównawcza reakcji tkankowej na tworzywa akrylowe w badaniach na szczurach szczepu wistar : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOBOLEWSKA EWA
Author:SOBOLEWSKA EWA
Signature:45D/15743
Zespół nerczycowy i niewydolność nerek u dzieci z amyloidozą na podłożu reumatoidalnego zapalenia stawów
Keyword:SOBOLEWSKA-WOJCIECHOWSKA BEATA
Author:SOBOLEWSKA-WOJCIECHOWSKA BEATA
Signature:45D/16167
Syntezy niektórych 0,S-dwuestrów kwasu dwutiowęglowego o spodziewanym działaniu radiouczulającym : praca doktorska.
Keyword:SOBOLEWSKI HENRYK
Author:SOBOLEWSKI HENRYK
Signature:45D/2854
Ocena zmian sztywności układu kość piszczelowa stabilizator Zespół w przepiegu leczenia złamań i zaburzeń zrostu goleni. Praca doktorska.
Keyword:SOBOLEWSKI ROMAN
Author:SOBOLEWSKI ROMAN
Signature:45D/14044
Wpływ glikozydów kardiotonicznych : digitoksyny, konwalatoksyny, ouabainy i proscylarydyny A na odpowiedź immunologiczną typu komórkowego : praca przedstawiona w celu uzyskania stopnia naukowego doktora farmacji.
Keyword:SOBÓTKA-WIERZBOWICZ JANINA
Author:SOBÓTKA-WIERZBOWICZ JANINA
Signature:45D/6906
Ultrastruktura płytki amyloidowej w pasażowalnych i niepasażowalnych amyloidozach mózgowych: praca doktorska.
Keyword:SOBÓW TOMASZ M.
Author:SOBÓW TOMASZ M.
Signature:45D/14415
Analiza związku poIimorfizmów ludzkich genów enzymu konwertującego angiotensynę i śródbłonkowej syntetazy tlenku azotu z zawałem mięśnia serca : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOBSTYL JACEK
Author:SOBSTYL JACEK
Signature:45D/18672
Neuroendokrynne efekty preparatu Ukrain u szczurów po chirurgicznej owariektomii : praca doktorska.
Keyword:SOBSTYL MAŁGORZATA
Author:SOBSTYL MAŁGORZATA
Signature:45D/18884
Zachowanie się witamin grupy B (B1, B2, i B6) w podłożach czopkowych w obecności antybiotyków. Praca doktorska.
Keyword:SOCHA ANNA
Author:SOCHA ANNA
Signature:45D/2317
Niektóre wskaźniki odporności humoralnej i komórkowej w dychawicy oskrzelowej endogennej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOCHA BARBARA
Author:SOCHA BARBARA
Signature:45D/6936
Aktywność proteolityczna, inhibitorowa i niektóre czynniki ostrej fazy w przewlekłym zanikowym zapaleniu błony śluzowej żołądka : praca doktorska.
Keyword:SOCHA JAN
Author:SOCHA JAN
Signature:45D/14596
Układ krzepnięcia krwi i fibrynolizy u chorych z wadą mitralną serca s praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOCHACKA-KUZKO BARBARA
Author:SOCHACKA-KUZKO BARBARA
Signature:45D/3102
Synteza i wykorzystanie w transfekcjach i vitro oligokationowych pochodnych cholesterolu : praca doktorska.
Keyword:SOCHANIK ALEKSANDER
Author:SOCHANIK ALEKSANDER
Signature:45D/18286
Następstwa wymuszonego, długotrwałego przepływu treści dwunastniczej przez żołądek u szczura białego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOCHANOWSKI JÓZEF
Author:SOCHANOWSKI JÓZEF
Signature:45D/6814
Interakcja benzenu i toluenu z glonami Chlorella vulgaris w hodowlach laboratoryjnych.
Keyword:SOCHOCKA JOLANTA
Author:SOCHOCKA JOLANTA
Signature:45D/14118
Ocena przydatności immunoradiometrycznych oznaczeń poziomu osteokalcyny w surowicy w rozpoznawaniu i ocenie stopnia zaawansowania osteoporozy u kobiet : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOCHOCKA-BYKOWSKA MAŁGORZATA
Author:SOCHOCKA-BYKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17350
Ocena przydatności immunoradiometrycznych oznaczeń poziomu osteokalcyny w surowicy w rozpoznawaniu i ocenie stopnia zaawansowania osteoporozy u kobiet : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOCHOCKA-BYKOWSKA MAŁGORZATA
Author:SOCHOCKA-BYKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17350
Badania doświadczalne nad ostrym całkowitym rozkojarzeniem przedsionkowo-komorowym serca i wpływem elektrostimulacji.
Keyword:SOCZEK MICHALSKA JANINA
Author:SOCZEK MICHALSKA JANINA
Signature:45D/484
Analiza przyczyn występowania zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego u górników z długim stażem pracy : praca doktorska.
Keyword:SOCZYŃSKI MIROSŁAW
Author:SOCZYŃSKI MIROSŁAW
Signature:45D/14235