SZP - WIG (9)

Badania nad oznaczaniem płci płodów ludzkich w rozmazach z wód płodowych
Keyword:SZYJKOWSKI ADAM
Author:SZYJKOWSKI ADAM
Signature:45D/1033
"Wpływ czynników pozażelazowych na występowanie i zapobieganie niedokrwistości z niedoboru żelaza u kobiet w wieku rozrodczym (18-44 lata)" : praca doktorska
Keyword:SZYLER IRENEUSZ
Author:SZYLER IRENEUSZ
Signature:45D/6951
Przewlekłe zapalenie ozębnej jako potencjalne źródło zakażenia ogniskowego
Keyword:SZYMANIAK EWA
Author:SZYMANIAK EWA
Signature:45D/232
Próba blokowania uwalniania histaminy z bazofilów przeciwciałami uzyskanymi w wyniku długotrwałej im-munizacji bakteriami : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMANIAK LUDMIŁA
Author:SZYMANIAK LUDMIŁA
Signature:45D/15248
Wybrane problemy epidemiologiczno-diagnostyczne oraz uwarunkowania rodzinno-środowiskowe niskorosłości u dzci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMANIAK WIESŁAWA
Author:SZYMANIAK WIESŁAWA
Signature:45D/16908
Korelacja między przebiegiem klinicznym a zmianami patomorfologicznymi w zespole Schonleina-Henocha i w nefropatii IgA u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMANIK-GRZELAK HANNA
Author:SZYMANIK-GRZELAK HANNA
Signature:45D/16160
Wpływ przewlekłego leczenia kaptoprylem na obraz kliniczny oraz zapobieganie dysfunkcji i dilatacji lewej komory u chorych z zawałem serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMANOWSKA KATARZYNA
Author:SZYMANOWSKA KATARZYNA
Signature:45D/16101
Wpływ przewlekłego leczenia kaptoprylem na obraz kliniczny oraz zapobieganie dysfunkcji i dilatacji lewej komory u chorych z zawałem serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMANOWSKA KATARZYNA
Author:SZYMANOWSKA KATARZYNA
Signature:45D/16101
Samoistne przetoki wewnętrzne żółciowo-żółciow i żółciowo pokarmowe
Keyword:SZYMANOWSKI JAN
Author:SZYMANOWSKI JAN
Signature:45D/960
Analiza wydzielania melatoniny u osób z dużą depresją : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMAŃSKA ANNA
Author:SZYMAŃSKA ANNA
Signature:45D/17707
Zapalenie płuc u dzieci do lat 3. Studium anatomopatologiczne.
Keyword:SZYMAŃSKA DANUTA
Author:SZYMAŃSKA DANUTA
Signature:45D/606
Interakcje komórek jednojądrowych krwi obwodowej ze składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej w twardzinie układowej : praca doktorska
Keyword:SZYMAŃSKA ELŻBIETA
Author:SZYMAŃSKA ELŻBIETA
Signature:45D/17923
Deaminaza AMP mięśnia gładkiego - wpływ zmian pH, temperatury i stężenia białka enzymatycznego na profil kinetyczno -regulacyjny enzymu : praca doktorska
Keyword:SZYMAŃSKA GRAŻYNA
Author:SZYMAŃSKA GRAŻYNA
Signature:45D/17338
Charakterystyka i klasyfikacja chłońiakow/białaczek indukowanych promieniami [gamma] u myszy z linii kongenicznych rekombinacyjnych CeS : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMAŃSKA HANNA
Author:SZYMAŃSKA HANNA
Signature:45D/18291
Charakterystyka i klasyfikacja chłońiakow/białaczek indukowanych promieniami [gamma] u myszy z linii kongenicznych rekombinacyjnych CeS : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMAŃSKA HANNA
Author:SZYMAŃSKA HANNA
Signature:45D/18291
Odporność komórkowa w zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B w badaniach in vitro : praca doktorska
Keyword:SZYMAŃSKA IZABELLA
Author:SZYMAŃSKA IZABELLA
Signature:45D/2824
Porównanie stanu neurologicznego i zachowania się noworodków donoszonych oraz urodzonych przedwcześnie badanych w 40 tygodniu wieku biologicznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMAŃSKA KRYSTYNA
Author:SZYMAŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/17268
Porównanie stanu neurologicznego i zachowania się noworodków donoszonych oraz urodzonych przedwcześnie badanych w 40 tygodniu wieku biologicznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMAŃSKA KRYSTYNA
Author:SZYMAŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/17268
Znaczenie perymetrii statycznej w wykrywaniu wczesnych zmian w narządzie wzroku u chorych na cukrzycę :[praca doktorska]
Keyword:SZYMAŃSKA KRYSTYNA
Author:SZYMAŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/4855
Ocena relacji lekarz - pacjentka z chorobą nowotworową : rola informacji o stanie zdrowia w monitorowaniu leczenia kobiet ze schorzeniami nowotworowymi narządu rodnego : praca doktorska
Keyword:SZYMAŃSKA MAGDALENA
Author:SZYMAŃSKA MAGDALENA
Signature:45D/14347