SZP - WIG (9)

Wpływ kwasu 1,5-dwukawowochinowego na zawartość tłuszczów w surowicy krwi i w homogenacie wątroby w ostrym i przewlekłym alkoholizmie doświadczalnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZWED GRAŻYNA
Author:SZWED GRAŻYNA
Signature:45D/3098
Stymulacja komór serca elektrodą przełykową w postępowaniu reanimacyjnym : praca doktorska
Keyword:SZWED HANNA
Author:SZWED HANNA
Signature:45D/6630
Wpływ ogniska padaczkowego i dwufenylohydantoiny na proces uczenia u kotów : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:SZWED MARIA JOLANTA
Author:SZWED MARIA JOLANTA
Signature:45D/5465
Ocena równowagi pomiędzy aktywnością wybranych enzymów proteolitycznych oraz ich inhibitorów w surowicy pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego : rozprawa doktorska
Keyword:SZWED ROBERT
Author:SZWED ROBERT
Signature:45D/17306
Wpływ palenia papierosów na poziom immunoglobulin surowicy krwi ludzi narażonych na tlenki azotu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZWED ZYGMUNT
Author:SZWED ZYGMUNT
Signature:45D/7393
Prognostyczna wartość badań EEG podczas programu leczenia, wycofywania i po zakończeniu terapii karbamazepiną w kryptogennej padaczce ogniskowej u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZWED-BIAŁOŻYT BARBARA
Author:SZWED-BIAŁOŻYT BARBARA
Signature:45D/17031
Dr Edward Hanke (1895-1975) lekarz, patriota, humanista, działacz społeczny i narodowy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZWEJ-BAR BARBARA
Author:SZWEJ-BAR BARBARA
Signature:45D/18372
Dr Edward Hanke (1895-1975) lekarz, patriota, humanista, działacz społeczny i narodowy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZWEJ-BAR BARBARA
Author:SZWEJ-BAR BARBARA
Signature:45D/18372
Aktywność reninowa osocza i stężenie aldosteronu w surowicy krwi w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYCHOWSKA ZOFIA
Author:SZYCHOWSKA ZOFIA
Signature:45D/6822
Wentylacja płucna w stenozie mitralnej
Keyword:SZYCHOWSKI JĘDRZEJ
Author:SZYCHOWSKI JĘDRZEJ
Signature:45D/788
Mnogie tętniaki mózgu - wyniki badań leczenia operacyjnego oparte na własnym materiale klinicznym : rozprawa doktorska
Keyword:SZYDLIK WIESŁAW
Author:SZYDLIK WIESŁAW
Signature:45D/17664
Mnogie tętniaki mózgu - wyniki badań leczenia operacyjnego oparte na własnym materiale klinicznym : rozprawa doktorska
Keyword:SZYDLIK WIESŁAW
Author:SZYDLIK WIESŁAW
Signature:45D/17664
Ocena zmienności rytmu zatokowego określonego z 24-godzinowego zapisu EKG metodą Holtera u chorych z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową : praca doktorska
Keyword:SZYDŁO KRZYSZTOF
Author:SZYDŁO KRZYSZTOF
Signature:45D/14453
Wpływ czterochlorku węgla na powstawanie i rozwój wątrobiaków indukowanych 2-N-acetyloaminofluorenem u szczurów wsobnego szczepu Wistar : praca doktorska
Keyword:SZYDŁO ZYGMUNT
Author:SZYDŁO ZYGMUNT
Signature:45D/6437
Wpływ hemodializy na liczbę limfocytów dziewiczych CD45RA+,CD45RO_ oraz limfocytów pamięci CD45R0+,CD45RA_ u chorych na przewlekłą niewydolność nerek : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SZYDŁOWSKA ILONA
Author:SZYDŁOWSKA ILONA
Signature:45D/17381
Wpływ hemodializy na liczbę limfocytów dziewiczych CD45RA+,CD45RO_ oraz limfocytów pamięci CD45R0+,CD45RA_ u chorych na przewlekłą niewydolność nerek : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SZYDŁOWSKA ILONA
Author:SZYDŁOWSKA ILONA
Signature:45D/17381
Wybrane zagadnienia drugiego ząbkowania u dzieci łódzkich : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYDŁOWSKA-RODZIEWICZ BEATA
Author:SZYDŁOWSKA-RODZIEWICZ BEATA
Signature:45D/14817
Ocena stanu błony śluzowej górnych dróg oddechowych oraz węchu i smaku u pracowników narażonych na działanie lakierów syntetycznych : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SZYFTER WITOLD
Author:SZYFTER WITOLD
Signature:45D/3787
Ocena ultrasonograficzna przydatności tętnic podłopatkowych do pomostowania naczyń wieńcowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca : rozprawa doktorska
Keyword:SZYGUŁA BOŻENA
Author:SZYGUŁA BOŻENA
Signature:45D/17030
Ocena ultrasonograficzna przydatności tętnic podłopatkowych do pomostowania naczyń wieńcowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca : rozprawa doktorska
Keyword:SZYGUŁA BOŻENA
Author:SZYGUŁA BOŻENA
Signature:45D/17030