WIK - Ż (10)

Preparacja i właściwości tRNA z łożyska ludzkiego : praca doktorska
Keyword:WOŹNIAK MIECZYSŁAW
Author:WOŹNIAK MIECZYSŁAW
Signature:45D/2958
Znaczenie fibronektyny w wydzielinie szyjkowo-pochwowej oraz wybranych składników zewnątrzkomórkowej macierzy w surowicy krwi w stanach zagrożenia ciąży : rozprawa doktorska
Keyword:WOŹNIAK SŁAWOMIR
Author:WOŹNIAK SŁAWOMIR
Signature:45D/16587
Znaczenie fibronektyny w wydzielinie szyjkowo-pochwowej oraz wybranych składników zewnątrzkomórkowej macierzy w surowicy krwi w stanach zagrożenia ciąży : rozprawa doktorska
Keyword:WOŹNIAK SŁAWOMIR
Author:WOŹNIAK SŁAWOMIR
Signature:45D/16587
Przydatność portografii śródoperacyjnej w ocenie operacyjności guzów trzustki : praca doktorska
Keyword:WOŹNIAK SŁAWOMIR
Author:WOŹNIAK SŁAWOMIR
Signature:45D/16808
Wczesne powikłania po operacjach z powodu tętniaków aorty brzusznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŹNIAK WITOLD
Author:WOŹNIAK WITOLD
Signature:45D/17822
Badania nad rozwojem zatok sitowych.
Keyword:WOŹNIAK ZDZISŁAW
Author:WOŹNIAK ZDZISŁAW
Signature:45D/545
Rozproszenie odstępu QT jako wskaźnik zagrożenia zgonem w chorobie niedokrwiennej serca : rozprawa doktorska
Keyword:WOŹNIAK-SKOWERSKA IWONA
Author:WOŹNIAK-SKOWERSKA IWONA
Signature:45D/15758
 Mechanizmy i kliniczna przydatność niektórych odmian odczynu opadania krwinek czerwonych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŹNIAK-ZUBER HALINA
Author:WOŹNIAK-ZUBER HALINA
Signature:45D/3997
Medyczno-społeczne aspekty wcześniactwa : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:WOŹNICA ANDRZEJ
Author:WOŹNICA ANDRZEJ
Signature:45D/5448
Wpływ przywrócenia rytmu zatokowego u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków na stężenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego we krwi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŻAKOWSKA-KAPŁON BEATA
Author:WOŻAKOWSKA-KAPŁON BEATA
Signature:45D/17924
Wpływ przywrócenia rytmu zatokowego u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków na stężenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego we krwi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŻAKOWSKA-KAPŁON BEATA
Author:WOŻAKOWSKA-KAPŁON BEATA
Signature:45D/17924
Wytwarzanie przetok tętniczo-żylnych dla celów dializy pozaustrojowej : [praca doktorska]
Keyword:WÓJCICKI KAZIMIERZ
Author:WÓJCICKI KAZIMIERZ
Signature:45D/6758
Próba oceny skuteczności chirurgicznego leczenia kamicy dróg żółciowych na podstawie zachowania się poziomu haptoglobiny w surowicy krwi : praca doktorska
Keyword:WÓJCIK ANDRZEJ
Author:WÓJCIK ANDRZEJ
Signature:45D/5333
Analiza wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego u noworodków urodzonych na terenie województwa lubelskiego w latach 1980-1992 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WÓJCIK BEATA
Author:WÓJCIK BEATA
Signature:45D/17478
Analiza wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego u noworodków urodzonych na terenie województwa lubelskiego w latach 1980-1992 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WÓJCIK BEATA
Author:WÓJCIK BEATA
Signature:45D/17478
Badania proteasomów w cyklu komórkowym : praca doktorska
Keyword:WÓJCIK CEZARY
Author:WÓJCIK CEZARY
Signature:45D/14618
Ocena stanu immunologicznego	dzieci po	zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej.
Keyword:WÓJCIK DOROTA
Author:WÓJCIK DOROTA
Signature:45d/14045
Aktywność Cu,Zn dysmutazy ponadtlenkowej a zaburzenia rozwoju psychomotorycznego u dzieci z zespołem Downa : rozprawa doktorska
Keyword:WÓJCIK ELŻBIETA
Author:WÓJCIK ELŻBIETA
Signature:45D/17238
Aktywność Cu,Zn dysmutazy ponadtlenkowej a zaburzenia rozwoju psychomotorycznego u dzieci z zespołem Downa : rozprawa doktorska
Keyword:WÓJCIK ELŻBIETA
Author:WÓJCIK ELŻBIETA
Signature:45D/17238
Ocena przydatności oznaczania poziomu fruktozaminy w ambulatoryjnej opiece nad dziećmi z cukrzycą insulinozależną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WÓJCIK KRYSTYNA
Author:WÓJCIK KRYSTYNA
Signature:45D/15207