WIK - Ż (10)

Zastosowanie aparatu płuco-serce dla wyrównywania ostrego niedotlenienia krwi wytworzonego doświadczalnie u psów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻAK-GRZEGOROWSKA JOLANTA
Author:ŻAK-GRZEGOROWSKA JOLANTA
Signature:45D/5839
Kształtowanie rozległych ubytków zębów do wypełnień amalgamatem srebra : praca doktorska
Keyword:ŻAKIEWICZ ANNA
Author:ŻAKIEWICZ ANNA
Signature:45D/6010
Dynamika stanu zdrowia i zaburzeń psychicznych w populacji ogólnej badania prospektywne dorosłych mieszkańców Płocka w okresie ośmioletnim
Keyword:ŻARDECKA-MIEŚCICKA MARIA
Author:ŻARDECKA-MIEŚCICKA MARIA
Signature:45D/2324
Ocena składu żółci i budowy złogów pęcherzykowych u chorych z kamicą żółciową i współistniejącą cukrzycą typu II : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻARNOWSKI TADEUSZ
Author:ŻARNOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/17460
Ocena składu żółci i budowy złogów pęcherzykowych u chorych z kamicą żółciową i współistniejącą cukrzycą typu II : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻARNOWSKI TADEUSZ
Author:ŻARNOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/17460
Analiza zaburzeń nazywania występujących w ogniskowych uszkodzeniach dominującej półkul mózgu
Keyword:ŻARSKI STEFAN
Author:ŻARSKI STEFAN
Signature:45D/584
Ocena kliniczna zmian farmakokinetyki leków w stanach niewydolności wielonarządowej na przykładzie digoksyny :	[praca doktorska
Keyword:ŻEBER JACEK
Author:ŻEBER JACEK
Signature:45D/17911
Dopplerowska ocena krążenia płodowego i maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu oraz małowodziem : rozprawa doktorska
Keyword:ŻEBIEŁOWICZ DARIUSZ
Author:ŻEBIEŁOWICZ DARIUSZ
Signature:45D/15452
Dopplerowska ocena krążenia płodowego i maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu oraz małowodziem : rozprawa doktorska
Keyword:ŻEBIEŁOWICZ DARIUSZ
Author:ŻEBIEŁOWICZ DARIUSZ
Signature:45D/15452
Stężenia cytokin : interleukiny-2, interleukiny-4, interleukiny-10 i interferonu-[gamma] w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻEBROWSKI MICHAŁ R.
Author:ŻEBROWSKI MICHAŁ R.
Signature:45D/16831
Stężenia cytokin : interleukiny-2, interleukiny-4, interleukiny-10 i interferonu-[gamma] w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻEBROWSKI MICHAŁ R.
Author:ŻEBROWSKI MICHAŁ R.
Signature:45D/16831
Niektóre czynniki etiologiczne wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego : praca doktorska
Keyword:ŻEBROWSKI WOJCIECH
Author:ŻEBROWSKI WOJCIECH
Signature:45D/2499
Bakteriologiczne badanie cementów spod koron protetycznych
Keyword:ŻELAZNOWSKA IWONA
Author:ŻELAZNOWSKA IWONA
Signature:45D/928
Samoistna korekcja wzrostowa po złamaniu kości długich u dzieci
Keyword:ŻELAZNOWSKI WŁADYSŁAW
Author:ŻELAZNOWSKI WŁADYSŁAW
Signature:45D/691
Metoda fulguracji nasierdziowej w leczeniu zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a : praca doktorska
Keyword:ŻELAZNY PIOTR
Author:ŻELAZNY PIOTR
Signature:45D/15679
Leczenie zaawansowanego raka płuca niektórymi środkami chemicznymi
Keyword:ŻELECHOWSKA JANINA ANNA
Author:ŻELECHOWSKA JANINA ANNA
Signature:45D/980
Znaczenie rozszerzonych badań okresowych układu wzrokowego maszynistów i pomocników PKP dla dalszej ich przydatności do pracy zawodowej
Keyword:ŻEROMSKA-ZBIERSKA IZABELA
Author:ŻEROMSKA-ZBIERSKA IZABELA
Signature:45D/4935
Rozpoznawanie hirsutyzmu nadnerczowego w świetle oznaczeń niektórych hormonów sterydowych : praca doktorska
Keyword:ŻMICH CZESŁAW
Author:ŻMICH CZESŁAW
Signature:45D/3595
Ocena wydolności narządu przedsionkowego po przebytym "Neuronitis vestibularis" : [praca doktorska]
Keyword:ŻMIGRODZKA KRYSTYNA
Author:ŻMIGRODZKA KRYSTYNA
Signature:45D/4320
Ocena gęstości kości u młodych mężczyzn z niepowikłaną cukrzycą insulinozależną : praca doktorska
Keyword:ŻMIJEWSKA MAŁGORZATA
Author:ŻMIJEWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15208