WIK - Ż (10)

Ocena przydatności badań ultrasonograficznych u chorych z hemofilią, w lokalizacji i rozległości narządowych i tkankowych wylewów krwawych i ich monitorowanie w trakcie leczenia : rozprawa doktorska
Keyword:ZYCH-MORDZIŃSKA JOANNA
Author:ZYCH-MORDZIŃSKA JOANNA
Signature:45D/17308
 Badania hormonalne u chorych ze stwardnieniem rozsianym
Keyword:ZYCH-TWARDOWSKA ELŻBIETA
Author:ZYCH-TWARDOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/16183
Związek polimorfizmów genów kodujących receptory dla kinin z ryzykiem wystąpienia przewlekłej niewydolności nerek : rozprawa doktorska
Keyword:ZYCHMA MARCIN JAN
Author:ZYCHMA MARCIN JAN
Signature:45D/17225
Związek polimorfizmów genów kodujących receptory dla kinin z ryzykiem wystąpienia przewlekłej niewydolności nerek : rozprawa doktorska
Keyword:ZYCHMA MARCIN JAN
Author:ZYCHMA MARCIN JAN
Signature:45D/17225
Ocena przydatności markerów nowotworowych CA125 i TPS w diagnostyce i monitorowaniu leczenia raka jajnika
Keyword:ZYGMUNT ANDRZEJ
Author:ZYGMUNT ANDRZEJ
Signature:45D/15489
Ocena przydatności techniki laparoskopowej w diagnostyce i leczeniu chorych z objawami klinicznymi ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
Keyword:ZYGMUNT JACEK
Author:ZYGMUNT JACEK
Signature:45D/15116
Współczesne możliwości obrazowania guzów kąta mostowo-móżdżkowego metodą tomografii komputerowej w świetle badań własnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZYMON-ZAGÓRSKA ANNA
Author:ZYMON-ZAGÓRSKA ANNA
Signature:45D/15696
Współczesne możliwości obrazowania guzów kąta mostowo-móżdżkowego metodą tomografii komputerowej w świetle badań własnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZYMON-ZAGÓRSKA ANNA
Author:ZYMON-ZAGÓRSKA ANNA
Signature:45D/15696
Ocena zdolności chemotaktycznej granulocytów krwi obwodowej u dzieci z ostrymi zakażeniami układu oddechowego
Keyword:ZYS—RUSIECKA ANNA
Author:ZYS—RUSIECKA ANNA
Signature:45D/3966
Bakteriofagi warunkujące syntezę enterotoksyny A przez gronkowce : rozprawa na stopień doktorski
Keyword:ŻABICKA DOROTA
Author:ŻABICKA DOROTA
Signature:45D/15506
Wyniki immunosupresyjnego rozszerzonego leczenia chorych z przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek. Ocena niektórych czynników odporności humoralnej i wydalania FDP w moczu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻABICKA HANNA
Author:ŻABICKA HANNA
Signature:45D/6021
Badania nad udziałem monocytów w patogenezie miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych : praca doktorska
Keyword:ŻABICKI DARIUSZ
Author:ŻABICKI DARIUSZ
Signature:45D/16078
Wpływ tymektomii na odporność transplantacyjną u chomika złocistego Mesocricetus auratus
Keyword:ŻABIŃSKI JANUSZ
Author:ŻABIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/931
Wpływ niektórych czynników etiopatogenetyczny na powstawanie i przebieg dysplazji stawów biodrowych u dzieci województwa szczecińskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻABIŃSKI STEFAN
Author:ŻABIŃSKI STEFAN
Signature:45D/3312
Ocena stanu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych z rozpoznaną w dzieciństwie celiakią : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻABKA ALICJA
Author:ŻABKA ALICJA
Signature:45D/14718
Ocena funkcji tarczycy u pacjentów z zawałem serca : praca doktorska
Keyword:ŻACH MAŁGORZATA
Author:ŻACH MAŁGORZATA
Signature:45D/14373
Synteza badanych glikoproteidów osocza w doświadczalnym zatruciu kadmem : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ŻAK IWONA
Author:ŻAK IWONA
Signature:45D/6030
Ocena subpopulacji limfocytów krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej u dzieci z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻAK JANUSZ
Author:ŻAK JANUSZ
Signature:45D/17640
Wpływ wczesnego leczenia surfaktantem naturalnym Alveofact na stan kliniczny i wybrane parametry biofizyczne oraz biochemiczne noworodków z zespołem zaburzeń oddychania : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:ŻAK LILIANA
Author:ŻAK LILIANA
Signature:45D/15788
Epidemiologia wola wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska : praca doktorska
Keyword:ŻAK TERESA
Author:ŻAK TERESA
Signature:45D/15136