C - F (2)

Wczesne wyniki leczenia schorzeń kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego krótkoodcinkową stabilizacją wewnętrzną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CABAJ MACIEJ
Author:CABAJ MACIEJ
Signature:45D/18484
Potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych ruchowo w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej : rozprawa doktorska
Keyword:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Author:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Signature:45D/17853
Potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych ruchowo w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej : rozprawa doktorska
Keyword:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Author:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Signature:45D/17853
Analiza złamań panewki stawu biodrowego leczonych operacyjnie z dojścia tylnego do stawu biodrowego, z zastosowniem celownika własnego pomysłu : praca dok­ torska
Keyword:CABAN ADAM
Author:CABAN ADAM
Signature:45D/14516
Ocena wpływu oktreotydu na stopień uszkodzenia wą­ troby w zespole niedokrwienno-reperfuzyjnym u szczu­ rów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CABAN ARTUR
Author:CABAN ARTUR
Signature:45D/14891
Próba diagnostyki przewlekłych nieżytów żołądka na podstawie oceny zachowania się niektórych składników soku żołądkowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CADER JAN
Author:CADER JAN
Signature:45D/15915
Badania nad przenikaniem promotorów sorpcji substancji leczniczych przez skórę : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:CAL KRZYSZTOF
Author:CAL KRZYSZTOF
Signature:45D/16972
Uwarunkowania rozkładu statystycznego odstępów R-R w migotaniu przedsionków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Author:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Signature:45D/16065
Uwarunkowania rozkładu statystycznego odstępów R-R w migotaniu przedsionków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Author:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Signature:45D/16065
Zachowanie się miedzi, cynku i magnezu w tkankach krtani objętych przewlekłym procesem zapalnym i nowotworowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CARUK KRYSTYNA
Author:CARUK KRYSTYNA
Signature:45D/18419
śródczaszkowe, pourazowe krwiaki nad- i podoponowe i ich leczenie operacyjne - na podstawie własnego materiału : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CECERKO JOLANTA
Author:CECERKO JOLANTA
Signature:45D/5956
Glikozaminoglikany skóry szczurzej w przebiegu doświadczalnej cukrzycy : praca doktorska
Keyword:CECHOWSKA-PASKO MARZANNA
Author:CECHOWSKA-PASKO MARZANNA
Signature:45D/14364
Zachowanie się poziomu endogennych prostaglandyn we krwi krążącej w warunkach krążenia pozaustrojowego u psa : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:CEDRO ANDRZEJ
Author:CEDRO ANDRZEJ
Signature:45D/2989
Zmienione stany świadomości w schizofrenii. Czynniki wpływające na częstość występowania : praca doktorska
Keyword:CEDRO ARTUR
Author:CEDRO ARTUR
Signature:45D/17827
Ocena kliniczna wpływu kardiopleginy wzbogaconej nifedypiną na ochronę mięśnia sercowego w czasie pomo-stowania naczyń wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CEGLAREK WOJCIECH
Author:CEGLAREK WOJCIECH
Signature:45D/14892
Zachowanie się aktywności pseudocholinesterazy u dzieci z gruźlicą
Keyword:CEGLECKA-TOMASZEWSKA KRYSTYNA
Author:CEGLECKA-TOMASZEWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/646
Mechanizm pobierania kwasu dezoksyrybonukleinowego w zjawisku genetycznej transformacji cech u bakterii. Czynniki wiążący DNA w jego wstępnych fazach reakcji z komórką : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:CEGŁOWSKI PIOTR
Author:CEGŁOWSKI PIOTR
Signature:45D/6072
Inhibitor aktyvmości interferonu występujący w tkankach embrionów mysich : praca doktorska
Keyword:CEMBRZYŃSKA-NOWAK MONIKA
Author:CEMBRZYŃSKA-NOWAK MONIKA
Signature:45D/3260
Wpływ zatruć zawodowych na niektóre układy enzymatyczne na przykładzie prac spawalniczych 1965
Keyword:CEMPEL MARIA
Author:CEMPEL MARIA
Signature:45D/671
Badania nad wpływem zaburzeń czynności nadnerczy na aktywność i farmakokinetykę niektórych leków neurotropowych : praca doktorska
Keyword:CENAJEK DANUTA
Author:CENAJEK DANUTA
Signature:45D/2643