C - F (2)

Koszty leczenia chorych z krwawieniem górnego odcinka przewodu pokarmowego metodą ostrzykiwania endoskopowego oraz metodą chirurgiczną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIOPAŁA MARIUSZ
Author:CIOPAŁA MARIUSZ
Signature:45D/16741
Wyniki laparoskopowej cholecystektomii wykonywanej zmodyfikowaną metodą w pozaklinicznym ośrodku chirurgicznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CISIECKI EUGENIUSZ
Author:CISIECKI EUGENIUSZ
Signature:45D/17863
Wyniki laparoskopowej cholecystektomii wykonywanej zmodyfikowaną metodą w pozaklinicznym ośrodku chirurgicznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CISIECKI EUGENIUSZ
Author:CISIECKI EUGENIUSZ
Signature:45D/17863
Składnik C'3 dopełniacza, produkty rozpadu fibrynogenu/fibryny i plazminogen w płynie owodniowym rodzących kobiet : praca habilitacyjna
Keyword:CISŁO MIECZYSŁAW
Author:CISŁO MIECZYSŁAW
Signature:45D/4867
Doświadczalne zastosowanie błony dializacyjnej pokrytej tlenkiem kobaltu do natlenienia krwi : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:CISZECKI JAN ANDRZEJ
Author:CISZECKI JAN ANDRZEJ
Signature:45D/6676
Zespół krwotoków nosowych i ślepoty w następstwie urazu ściany syfonu tętnicy szyjnej wewnętrznej : [praca doktorska]
Keyword:CITOWICKI WIESŁAW
Author:CITOWICKI WIESŁAW
Signature:45D/4473
Ocena wskazań do leczenia operacyjnego i zachowawczego pourazowych krwiaków wewnątrzmózgowych na podstawie analizy grupy chorych leczonych w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1991 - 1995 : praca na stopień doktora nauk medyc
Keyword:CIULKIN STANISŁAW A.
Author:CIULKIN STANISŁAW A.
Signature:45D/15432
Ocena wskazań do leczenia operacyjnego i zachowawczego pourazowych krwiaków wewnątrzmózgowych na podstawie analizy grupy chorych leczonych w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1991 - 1995 : praca na stopień doktora nauk medyc
Keyword:CIULKIN STANISŁAW A.
Author:CIULKIN STANISŁAW A.
Signature:45D/15432
Zmiany stężeń składników lipoprotein surowicy osób z przewlekłą nieswoistą chorobą płuc i praca doktorska
Keyword:COFTA SZCZEPAN
Author:COFTA SZCZEPAN
Signature:45D/14670
Analysis of rhythms in fetal heart rate : doctoral thesis I Fernando Conde ; from Department of Perinatology
Keyword:CONDE FERNANDO
Author:CONDE FERNANDO
Signature:45D/15786
Proces starzenia się głosu ludzkiego w aspekcie histologicznym i akustycznym : praca doktorska
Keyword:CUDEJKO RENATA
Author:CUDEJKO RENATA
Signature:45D/15490
Odpowiedź układu oddechowego na szkodliwe działanie niektórych alergenów u dzieci z nadwrażliwością pokarmową ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CUDOWSKA BEATA
Author:CUDOWSKA BEATA
Signature:45D/16052
Wybrane wskaźniki odporności nieswoistej u chorych z endometriozą i u chorych z mięśniakami macicy : praca doktorska
Keyword:CUŻYTEK ADAM
Author:CUŻYTEK ADAM
Signature:45D/14469
Ocena niektórych parametrów układu krzepnięcia i fi-brynolizy u ludzi narażonych na przewlekłe działanie dwusiarczku węgla s praca doktorska
Keyword:CWAJDA HELENA GRAŻYNA
Author:CWAJDA HELENA GRAŻYNA
Signature:45D/2839
Badania zmienności histoklinicznej torbieli korzeniowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CWALINA LESZEK
Author:CWALINA LESZEK
Signature:45D/17653
Wykorzystanie metod analizy dyskryminacyjnej we wspomaganiu diagnostyki wybranych chorób
Keyword:CWIKLIKSKA-JURKOWSKA MAŁGORZATA
Author:CWIKLIKSKA-JURKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14926
Czynniki prognostyczne w raku żołądka : praca doktorska
Keyword:CYBULA KAZIMIERZ
Author:CYBULA KAZIMIERZ
Signature:45D/2672
Wpływ dopaminy na zachowanie się krążenia płucnego w doświadczalnym wstrząsie endotoksycznym : praca doktorska
Keyword:CYBULSKA IDALIA
Author:CYBULSKA IDALIA
Signature:45D/2484
Jednoczasowe usunięcie kamieni w przypadkach kamicy moczowej jako postępowanie zapobiegające jej wznowom : [praca doktorska]
Keyword:CYBULSKI BOGUSŁAW
Author:CYBULSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/6491
Źródła i drogi szerzenia się zakażeń wewnątrzszpitalnych wywołanych przez bakterie oportunistyczne w jednym z oddziałów chirurgicznych : praca na stopień doktora
Keyword:CYBULSKI ZEFIRYN
Author:CYBULSKI ZEFIRYN
Signature:45D/6994