G - J (3)

Wartość dobutaminowo-atropinowego ultrasonograficznego testu wysiłkowego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca w świetle angiografii ilościowej tętnic wieńcowych : praca doktorska
Keyword:GORĄCY JAROSŁAW
Author:GORĄCY JAROSŁAW
Signature:45D/16471
Wartość dobutaminowo-atropinowego ultrasonograficznego testu wysiłkowego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca w świetle angiografii ilościowej tętnic wieńcowych : praca doktorska
Keyword:GORĄCY JAROSŁAW
Author:GORĄCY JAROSŁAW
Signature:45D/16471
Ocena wyników leczenia interferonem alfa dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B : praca doktorska
Keyword:GORCZYCA ANNA
Author:GORCZYCA ANNA
Signature:45D/17564
Echokardiograficzna ocena czynności skurczowej lewej komory u chorych po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem testu z dypirydamolem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GORYCKI BOGDAN
Author:GORYCKI BOGDAN
Signature:45D/16403
Rentgenodiagnostyka zmian pourazowych kości skroniowej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:GORYŃ STANISŁAW
Author:GORYŃ STANISŁAW
Signature:45D/6481
Próba określenia roli niektórych cech jako czynników i mierników adaptacji dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w wielkim mieście : praca doktorska
Keyword:GORYŃSKI PAWEŁ
Author:GORYŃSKI PAWEŁ
Signature:45D/2406
Ostre zamknięte urazy klatki piersiowej w świetle materiału III Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie.
Keyword:GORYŃSKI TOMASZ
Author:GORYŃSKI TOMASZ
Signature:45D/360
Analiza przyczyn obluzowań cementowych endoprotez stawów biodrowych : praca doktorska
Keyword:GORZELAK MIECZYSŁAW
Author:GORZELAK MIECZYSŁAW
Signature:45D/14226
Badanie czynności wątroby i żołądka po wagotomii wysoce wybiórczej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOS WŁADYSŁAW
Author:GOS WŁADYSŁAW
Signature:45D/6810
Analiza wypadkowości w jednej z kopalń węgla kamiennego : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:GOSEK WITOLD
Author:GOSEK WITOLD
Signature:45D/3604
Zastosowanie przeciwciała monoklonalnego do wykrywania form polimerycznych haptoglobin ssaków :	rozprawa	doktorska
Keyword:GOSPODAREK ANIELA
Author:GOSPODAREK ANIELA
Signature:45D/15967
Epidemiologiczna analiza czynników kształtujących zjawisko inwalidztwa na terenie miasta Poznania : (na podstawie orzeczeń Komisji d/s Inwalidztwa i Zatrudnienia w okresie od 1.01.1974 do 31.12.1974): praca wykonana na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOSTYŃSKI MICHAŁ
Author:GOSTYŃSKI MICHAŁ
Signature:45D/3772
Epidemiologiczna analiza czynników kształtujących zjawisko inwalidztwa na terenie miasta Poznania : (na podstawie orzeczeń Komisji d/s Inwalidztwa i Zatrudnienia w okresie od 1.01.1974 do 31.12.1974): praca wykonana na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOSTYŃSKI MICHAŁ
Author:GOSTYŃSKI MICHAŁ
Signature:45D/3772
Społeczne uwarunkowania zatruć podejmowanych w celu samobójczym : praca doktorska
Keyword:GOSZCZ HALINA
Author:GOSZCZ HALINA
Signature:45D / 15814
Wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna Spiran w ocenie klinicznej i laboratoryjnej : rozprawa doktorska
Keyword:GOSZCZ JERZY
Author:GOSZCZ JERZY
Signature:45D/5330
Analiza skojarzonego działania substancji owadobójczych w mieszaninach
Keyword:GOSZCZYŃSKA KRYSTYNA
Author:GOSZCZYŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/565
O zachowaniu się hormonu luteinizującego, steroli płciowych i rozmazów wydzieliny pochwowej u kobiet w okresie przekwitania.
Keyword:GOSZCZYŃSKI JERZY
Author:GOSZCZYŃSKI JERZY
Signature:45D/401
Proces dojrzewania kośćca stawu łokciowego.
Keyword:GOSZCZYŃSKI MAREK
Author:GOSZCZYŃSKI MAREK
Signature:45D/925
Znaczenie leucyny dla regulacji glikemii w cukrzycy dziecięcej.
Keyword:GOŚCIŃSKA ZOFIA
Author:GOŚCIŃSKA ZOFIA
Signature:45D/676
Wpływ wcześniactwa na późne zmiany w narządzie wzroku u dzieci : praca doktorska
Keyword:GOTZ-WIĘCKOWSKA ANNA
Author:GOTZ-WIĘCKOWSKA ANNA
Signature:45D/14779