G - J (3)

Subtotalna (95%) resekcja trzustki sposobem Child'a : praca doktorska
Keyword:GAJEK STANISŁAW
Author:GAJEK STANISŁAW
Signature:45D/2518
Zachowanie się estrogenów całkowitych i 17-ketosterydów w moczu u chorych z zespołem Stein-Leventhala leczonych operacyjnie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAJEWICZ WOJCIECH
Author:GAJEWICZ WOJCIECH
Signature:45D/3301
Wczesna, kompleksowa diagnostyka rozwojowa i usprawnianie dzieci z bardzo małą masą ciała : rozprawa doktorska
Keyword:GAJEWSKA EWA
Author:GAJEWSKA EWA
Signature:45D/16092
Ocen świadomości kobiet Regionu Środkowo-Wschodniego o czynnikach ryzyka chorób nowotworowych narządu rodnego i raka piersi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAJEWSKA MARZENA
Author:GAJEWSKA MARZENA
Signature:45D/15125
Stan jamy ustnej i potrzeby lecznicze 12-letnich dzieci w województwie wrocławskim : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAJEWSKA MONIKA
Author:GAJEWSKA MONIKA
Signature:45D/16857
Stan jamy ustnej i potrzeby lecznicze 12-letnich dzieci w województwie wrocławskim : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAJEWSKA MONIKA
Author:GAJEWSKA MONIKA
Signature:45D/16857
Przystosowanie przedchorobowe a przestępczość chorych na psychozy schizofreniczne : praca doktorska
Keyword:GAJEWSKI JACEK
Author:GAJEWSKI JACEK
Signature:45D/14232
Wpływ tłuszczów o różnym stopniu nasycenia na wybrane wskaźniki krzepnięcia i fibrynoliizy - w odniesieniu do patogenezy choroby wieńcowej
Keyword:GAJEWSKI JERZY
Author:GAJEWSKI JERZY
Signature:45D/836
Obniżenie stężenia cholesterolu osocza w hipercholes terolemi i za pomocą simwastatyny a generacja trombiny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAJEWSKI PIOTR
Author:GAJEWSKI PIOTR
Signature:45D/16865
Obniżenie stężenia cholesterolu osocza w hipercholes terolemi i za pomocą simwastatyny a generacja trombiny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAJEWSKI PIOTR
Author:GAJEWSKI PIOTR
Signature:45D/16865
Leczenie zaawansowanych nowotworów jajników dootrzewnowym wlewaniem koloidalnego złota-198
Keyword:GAJL DANUTA
Author:GAJL DANUTA
Signature:45D/647
Diagnostyka i leczenie anginy paciorkowcowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAJOS ANDRZEJ
Author:GAJOS ANDRZEJ
Signature:45D/16825
Wpływ zabiegowej rewaskularyzacji mięśnia serca metodą przezskórnej śródnaczyniowej koronaroplastyki na wybrane czynniki ryzyka nagłej śmierci sercowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAJOS GRZEGORZ
Author:GAJOS GRZEGORZ
Signature:45D/17216
Wpływ zabiegowej rewaskularyzacji mięśnia serca metodą przezskórnej śródnaczyniowej koronaroplastyki na wybrane czynniki ryzyka nagłej śmierci sercowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAJOS GRZEGORZ
Author:GAJOS GRZEGORZ
Signature:45D/17216
Dynamiczna ocena wzrokowych oraz pniowych słuchowych potencjałów wywołanych u chorych na stwardnienie rozsiane : praca doktorska
Keyword:GAJOS JACEK STANISŁAW
Author:GAJOS JACEK STANISŁAW
Signature:45D/14336
Morfologia jądra przykomorowego szczura w świetle badań doświadczalnych
Keyword:GALASIŃSKA-POHYKOŁ IRENA
Author:GALASIŃSKA-POHYKOŁ IRENA
Signature:45D/6191
Czynniki ryzyka chorobowości i śmiertelności pacjentów z chorobami naczyniowymi mózgu hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie w latach 1991-1996 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GALBARCZYK DARIUSZ WIESŁAW
Author:GALBARCZYK DARIUSZ WIESŁAW
Signature:45D/16633
Czynniki ryzyka chorobowości i śmiertelności pacjentów z chorobami naczyniowymi mózgu hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie w latach 1991-1996 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GALBARCZYK DARIUSZ WIESŁAW
Author:GALBARCZYK DARIUSZ WIESŁAW
Signature:45D/16633
Rola krzepnięcia w patogenezie wrodzonych zespołów nerczycowych. Model doświadczalny u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GALCZAK WITOLD
Author:GALCZAK WITOLD
Signature:45D/4252
Badania transportu sodu i potasu u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek oraz u chorych z nadciśnieniem bez azotemii : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:GALICKA GRAŻYNA
Author:GALICKA GRAŻYNA
Signature:45D/3669