G - J (3)

Wpływ środków neuroplegicznych na zmiany w narządzie oddechowym szczurów oddychających czystym tlenem pod ciśnieniem atmosferycznym.
Keyword:GARWACKI JANUSZ
Author:GARWACKI JANUSZ
Signature:45D/433
Biometria płodu w ocenie wieku ciążowego s praca na stopień doktora medycyny
Keyword:GARWOLIŃSKI JERZY
Author:GARWOLIŃSKI JERZY
Signature:45D/16126
Wpływ przewlekłego zwężenia nozdrzy tylnych na stan nosa, zatok przynosowych, części nosowej gardła, podniebienia i ucha środkowego : [praca doktorska]
Keyword:GASIK CZESŁAWA
Author:GASIK CZESŁAWA
Signature:45D/6829
Zachowanie się kwasu pirogronowego we krwi, oraz niektórych enzymów w surowicy w przebiegu nadczynności tarczycy.
Keyword:GASIOROWSKI WIKTOR
Author:GASIOROWSKI WIKTOR
Signature:45D/817
Znaczenie prostych wskaźników klinicznych w prognozowaniu poprawy czynności skurczowej lewej komory po przezskórnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u pacjentów z niską frakcją wyrzutową : rozprawa doktorska
Keyword:GASZEWSKA EWA
Author:GASZEWSKA EWA
Signature:45D/16929
Oligonukleotydowe sondy do identyfikacji gronkowców : rozprawa doktorska
Keyword:GASZEWSKA-MASTALARZ ANNA
Author:GASZEWSKA-MASTALARZ ANNA
Signature:45D/15128
Elektroencefalogram pięściarzy (po 100 i więcej walkach ringowych/
Keyword:GATARSKI JULIAN
Author:GATARSKI JULIAN
Signature:45D/1057
Przyczyny niepowodzeń chirurgicznego leczenia niedomykalności lewego ujścia żylnego : praca doktorska
Keyword:GAWDZIŃSKI MAREK
Author:GAWDZIŃSKI MAREK
Signature:45D/2485
Psychofizyczne obciążenie pielęgniarek pracą zmianową. Badanie porównawcze systemu 8 i 12 godzinnego :	(praca doktorska)
Keyword:GAWEŁ GENOWEFA
Author:GAWEŁ GENOWEFA
Signature:45D/16529
Ocena wybranych wskaźników tworzenia kości u kobiet w wieku okołomenopauzalnym stosujących hormonalną terapię zastępczą : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:GAWEŁ WŁADYSŁAW
Author:GAWEŁ WŁADYSŁAW
Signature:45D/17621
Ocena wybranych wskaźników tworzenia kości u kobiet w wieku okołomenopauzalnym stosujących hormonalną terapię zastępczą : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:GAWEŁ WŁADYSŁAW
Author:GAWEŁ WŁADYSŁAW
Signature:45D/17621
Wpływ błękitu toluidynowego na reakcje zwierząt wywołane podaniem pyrogenu otrzymanego z E. coli.
Keyword:GAWĘCKA IRENA
Author:GAWĘCKA IRENA
Signature:45D/613
Parwowirus B19 jako problem transfuzjologiczny : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAWĘDA JOLANTA
Author:GAWĘDA JOLANTA
Signature:45D/17520
Parwowirus B19 jako problem transfuzjologiczny : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAWĘDA JOLANTA
Author:GAWĘDA JOLANTA
Signature:45D/17520
Ocena słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu i narządu przedsionkowego u chorych na otosklerozę przed i po leczeniu operacyjnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAWLICKA GRAŻYNA
Author:GAWLICKA GRAŻYNA
Signature:45D/16404
Funkcja limfocytarnych kanałów potasowych u pacjentów chorych na astmę oskrzelową : rozprawa doktorska
Keyword:GAWLIK ANTONINA
Author:GAWLIK ANTONINA
Signature:45D/17398
Bakterie redukujące siarczany w jelicie grubym człowieka i ich wrażliwość na sulfasalazynę
Keyword:GAWLIK BOŻENA
Author:GAWLIK BOŻENA
Signature:45D/14106
Nieinwazyjna ocena oksygenacji i przepływu krwi w ośrodkowym układzie nerwowym za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni podczas operacji tętnic szyjnych w znieczuleniu regionalnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAWLIKOWSKA DOROTA
Author:GAWLIKOWSKA DOROTA
Signature:45D/17288
Nieinwazyjna ocena oksygenacji i przepływu krwi w ośrodkowym układzie nerwowym za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni podczas operacji tętnic szyjnych w znieczuleniu regionalnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAWLIKOWSKA DOROTA
Author:GAWLIKOWSKA DOROTA
Signature:45D/17288
Model leczenia dzieci z cukrzycą insulinozależną w specjalistycznym zespole opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w Osiecznej : praca doktorska
Keyword:GAWLIŃSKA MARIA
Author:GAWLIŃSKA MARIA
Signature:45D/14376