G - J (3)

Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu u dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinozależną : rozprawa doktorska
Keyword:GAWLIŃSKI MAREK
Author:GAWLIŃSKI MAREK
Signature:45D/14783
Wpływ pola elektromagnetycznego o ekstremalnie niskiej częstotliwości na wybrane parametry biochemiczne błony komórkowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAWŁOWICZ JACEK
Author:GAWŁOWICZ JACEK
Signature:45D/17730
Wpływ leczenia H2-blokerami choroby wrzodowej XII-cy na czynność osi przysadkowo-tarczycowej : praca doktorska
Keyword:GAWRON JACEK
Author:GAWRON JACEK
Signature:45D/14530
Analiza czynników ciążowo-porodowych wpływających ujemnie na stan noworodków w chwili urodzenia oraz próba oceny późniejszego rozwoju tych dzieci : [praca doktorska]
Keyword:GAWROŃSKIA STANISŁAWA
Author:GAWROŃSKIA STANISŁAWA
Signature:45D/3069
Stężenie klobazamu i N-demetyloklobazamu w surowicy i mózgu szczurów poddawanych działaniu zmiennych warunków termicznych otoczenia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAŹDZIK WIESŁAW
Author:GAŹDZIK WIESŁAW
Signature:45D/15024
Odległa ocena wyników klinicznych i radiologicznych całkowitych bezcenentowych protez stawów biodrowych Mittelmeiera i Parhofera-Moncha : rozprawa doktorska
Keyword:GĄGAŁA JACEK
Author:GĄGAŁA JACEK
Signature:45D/18686
Kliniczna ocena chirurgicznie z zapalenia zatok stopień doktora Gąsior ; Katedra chorych leczonych powodu przewlekłego szczękowych : praca na nauk medycznych
Keyword:GĄSIOR ANDRZEJ
Author:GĄSIOR ANDRZEJ
Signature:45D/15904
Warunki socjalno-ekonomiczne i stan psychiczny oraz ich wpływ na opanowanie mowy zastępczej u chorych po całkowitym wyłuszczeniu krtani : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:GĄSIOREK JAN
Author:GĄSIOREK JAN
Signature:45D/2956
Poszukiwanie zmian czynnościowych i morfologicznych w wątrobie u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GĄSIOROWSKA ANITA
Author:GĄSIOROWSKA ANITA
Signature:45D/16733
Poszukiwanie zmian czynnościowych i morfologicznych w wątrobie u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GĄSIOROWSKA ANITA
Author:GĄSIOROWSKA ANITA
Signature:45D/16733
Ocena przydatności testów wysiłkowych w diagnostyce nadreaktywności oskrzeli u dzieci z astmą oskrzelową : praca doktorska
Keyword:GĄSZCZYK GRZEGORZ
Author:GĄSZCZYK GRZEGORZ
Signature:45D/14489
Charakterystyka wiązania hemoglobiny w kanalikach nerkowych : rozprawa doktorska
Keyword:GBUREK JAKUB
Author:GBUREK JAKUB
Signature:45D/16889
Niedokrwienna choroba serca u mieszkańców trzech dzielnic Łodzi t praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:GDULEWICZ TADEUSZ
Author:GDULEWICZ TADEUSZ
Signature:45D/3303
Obuoczne widzenie u chorych z wszczepioną sztuczną soczewką : praca doktorska
Keyword:GEDLICZKA TERESA
Author:GEDLICZKA TERESA
Signature:45D/15284
Wpływ cytostatyków (FAM) 5-Flurouracil, Adriblastyna, Mito-cytyna na pracę lewej komory serca badanej metodą nieinwazyjną STI (SYSTOLITIME INTERVALS MODO WES-SLER).
Keyword:GEISLER ANDRZEJ
Author:GEISLER ANDRZEJ
Signature:45D/14048
Krwiomocz jako objaw chorobowy : [praca doktorska]
Keyword:GELLERT GIZELA
Author:GELLERT GIZELA
Signature:45D/21485
System ujednoliconej dokumentacji lekarskiej w oddziałach chirurgii dziecięcej : praca doktorska
Keyword:GENEROWICZ ZBIGNIEW
Author:GENEROWICZ ZBIGNIEW
Signature:45D/2942
Ocena wpływu czynników środowiskowych i okołoporodowych na umieralność niemowląt w Zabrzu : rozprawa doktorska
Keyword:GENGE ANNA
Author:GENGE ANNA
Signature:45D/15353
Stan uzębienia i występowanie paciorkowców próchnicotwórczych u dzieci żyjących w miejscowościach o niskiej i podwyższonej zawartości fluoru w wodzie pitnej : [praca doktorska]
Keyword:GEORGE BARBARA
Author:GEORGE BARBARA
Signature:45D/6117
Czynnik martwicy nowotworu alfa (TNF-0) u chorych na stwardnienie rozsiane : rozprawa doktorska
Keyword:GEPPERT ANITA
Author:GEPPERT ANITA
Signature:45D/1580