G - J (3)

Zmiany zawartości koloidu, nabłonka i zrębu w płacie tarczycy szczurzej pozostawionym po hemityreoidektomii w warunkach różnej podaży jodu i wskutek podawania L-Tyroksyny : praca doktorska
Keyword:GŁOSKOWSKA-KOPTAS RENATA
Author:GŁOSKOWSKA-KOPTAS RENATA
Signature:45D/17007
Różnicowanie determinant antygenu powierzchniowego wirusa hepatitis B w surowicach ludzkich : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:GŁOSKOWSKA-MORACZEWSKA ZOFIA
Author:GŁOSKOWSKA-MORACZEWSKA ZOFIA
Signature:45D/7011
Wpływ uwarunkowań społeczno-bytowych na stan zdrowia populacji wielkomiejskiej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GŁOWACKA LEOKADIA
Author:GŁOWACKA LEOKADIA
Signature:45D/3256
Wpływ niektórych zabiegów plastycznych w przedsionku jamy ustnej na stan przyzębia : praca doktorska
Keyword:GŁOWACKA WANDA
Author:GŁOWACKA WANDA
Signature:45D/5380
Ocena immunologicznej skuteczności szczepień przeciw grypie wybranej populacji w Warszawie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GŁOWACKA-BARTNICKA GRAŻYNA
Author:GŁOWACKA-BARTNICKA GRAŻYNA
Signature:45D/15690
ACTH i hormony kory nadnercza w leczeniu gruźliczego zapalenia opon i mózgu.
Keyword:GŁOWACKA-RUSZCZAK MIROSŁAWA
Author:GŁOWACKA-RUSZCZAK MIROSŁAWA
Signature:45D/887
Wyniki leczenia samotnej torbieli kości w świetle klasyfikacji Campanacciego z uwzględnieniem czynników wpływających na typy przebudowy kostnej : rozprawa doktorska
Keyword:GŁOWACKI MACIEJ
Author:GŁOWACKI MACIEJ
Signature:45D/15223
Reaktywne metabolity tlenu i antyoksydanty aortal-nych przeszczepów poliestrowych w procesie ich wgajania się : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GŁOWIŃSKI JERZY
Author:GŁOWIŃSKI JERZY
Signature:45D/14798
Ocena metody zespolenia wewnętrznego złamań kręgosłupa z zastosowaniem płyty Daaba : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GŁUCH HERBERT
Author:GŁUCH HERBERT
Signature:45D/5403
Ocena metody zespolenia wewnętrznego złamań kręgosłupa z zastosowaniem płyty Daaba : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GŁUCH HERBERT
Author:GŁUCH HERBERT
Signature:45D/5403
Zmiany anatomopatologiczne w mózgach wcześniaków ze szczególnym uwzględnieniem imartwicy okołokomorowej
Keyword:GŁUSZCZ ANDRZEJ
Author:GŁUSZCZ ANDRZEJ
Signature:45D/190
Analiza rozpoznawania i leczenia raka na terenie województwa kieleckiego w latach 1969-1973 : (na podstawie materiału Klinicznego Oddziału Chirurgicznego i Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach) : praca na sto
Keyword:GŁUSZEK STANISŁAW
Author:GŁUSZEK STANISŁAW
Signature:45D/6812
Ocena wpływu trimetazydyny u chorych z zawałem mięśnia sercowego monitorowanych badaniem parametrów uśrednionego ekg wysokiego wzmocnienia i rozprawa doktorska
Keyword:GMYREK JOANNA
Author:GMYREK JOANNA
Signature:45D/15354
Przydatność oznaczania wolnej frakcji i całkowitego swoistego antygenu stercza (PSA) we wczesnej diagnostyce raka stercza oraz różnicowaniu chorób tego narządu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GNACIK WOJCIECH
Author:GNACIK WOJCIECH
Signature:45D/16026
Badanie poziomu karnityny w surowicy krwi pacjentów z padaczką, leczonych pochodnymi kwasu walproinowego : [praca doktorska]
Keyword:GNIATKOWSKA-NOWAKOWSKA ANNA
Author:GNIATKOWSKA-NOWAKOWSKA ANNA
Signature:45D/17731
Badanie poziomu karnityny w surowicy krwi pacjentów z padaczką, leczonych pochodnymi kwasu walproinowego : [praca doktorska]
Keyword:GNIATKOWSKA-NOWAKOWSKA ANNA
Author:GNIATKOWSKA-NOWAKOWSKA ANNA
Signature:45D/17731
Badania nad pyłkiem roślin występującym w atmosferze miasta Bydgoszczy i nad jego rolą w wyzwalaniu alergii dróg oddechowych : praca doktorska
Keyword:GNIAZDOWSKI RYSZARD
Author:GNIAZDOWSKI RYSZARD
Signature:45D/2547
Wpływ na podłoże częściowych protez ruchomych obciążających zęby wykonanych uproszczoną metodą w warunkach przychodni rejonowej : [praca doktorska]
Keyword:GNIEWOSZ JAN
Author:GNIEWOSZ JAN
Signature:45D/2805
Znaczenie galaktografii w wykrywaniu i ocenie zmian chorobowych w sutkach wydzielających.
Keyword:GNIEWOSZ ZDZISŁAWA
Author:GNIEWOSZ ZDZISŁAWA
Signature:45D/2212
Badania anatomiczno-biometryczne i mikroskopowe budowy aorty brzusznej w rozwoju prenatalnym człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:GNIŁKA WŁODZIMIERZ
Author:GNIŁKA WŁODZIMIERZ
Signature:45D/17988