G - J (3)

Stężenie czynników martwicy nowotworów (TNF- @ i TNF-&) oraz ich rozpuszczalnych receptorów (sTNF-Rp55 i sTNF-Rp75) w surowicy krwi a aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GLĄDALSKA ANNA
Author:GLĄDALSKA ANNA
Signature:45D/16243
Badanie frakcji saponinowej z korzeni lepnicy rozdętej (Silene vulgaris Garcke) : praca doktorska
Keyword:GLEŃSK MICHAŁ
Author:GLEŃSK MICHAŁ
Signature:45D/16943
Porównawcze badania klasycznych i innych środków antyarytmicznych : praca doktorska
Keyword:GLINKA BOGUMIŁ
Author:GLINKA BOGUMIŁ
Signature:45D/3329
Właściwości farmakologiczne standaryzowanego wyciągu z kory wierzby (Cortex salicis) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GLINKO ALINA
Author:GLINKO ALINA
Signature:45D/17638
Właściwości farmakologiczne standaryzowanego wyciągu z kory wierzby (Cortex salicis) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GLINKO ALINA
Author:GLINKO ALINA
Signature:45D/17638
Łuk aorty u norki (Mustela vison) w aspekcie anatomoporównawczym : praca doktorska
Keyword:GLIŃSKA BOGNA
Author:GLIŃSKA BOGNA
Signature:45D/6817
Ocena morfologiczna i histochemiczna komórki wątrobowej u białych szczurów zatruwanych przewlekle wzrastającymi dawkami dwusiarczku węgla podawanego drogą inhalacyjną
Keyword:GLIŃSKA DANUTA
Author:GLIŃSKA DANUTA
Signature:45D/2229
Rola zjawisk immunologicznych typu komórkowego w liszaju rumieniowatym i twardzinie : praca doktorska
Keyword:GLIŃSKI WIESŁAW
Author:GLIŃSKI WIESŁAW
Signature:45D/2517
Chemokina RANTES w atopowyi zapaleniu skóry :	rozprawa	na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:GLUCK JOANNA
Author:GLUCK JOANNA
Signature:45D/15820
Enzymatyczne jodowanie kwasów nukleinowych : praca doktorska
Keyword:GŁADEK ALICJA
Author:GŁADEK ALICJA
Signature:45D/6792
Ocena pozycji usztywnionego biodra : praca doktorska
Keyword:GŁADKOWSKA-BOGOTKO EWA
Author:GŁADKOWSKA-BOGOTKO EWA
Signature:45D/2275
"Patomorfologia grasicy w nowotworach złośliwych wieku rozwojowego" : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GŁADKOWSKA-DURA MAŁGORZATA J.
Author:GŁADKOWSKA-DURA MAŁGORZATA J.
Signature:45D/6834
Ocena spektrum i prędkości fali przepływu krwi w tętnicach macicznych i w tętnicy pępowinowej w ciąży powikłanej zagrażającym poronieniem oraz porodem przedwczesnym : rozprawa doktorska
Keyword:GŁAZ ANTONI JR
Author:GŁAZ ANTONI JR
Signature:45D/17017
Ocena spektrum i prędkości fali przepływu krwi w tętnicach macicznych i w tętnicy pępowinowej w ciąży powikłanej zagrażającym poronieniem oraz porodem przedwczesnym : rozprawa doktorska
Keyword:GŁAZ ANTONI JR
Author:GŁAZ ANTONI JR
Signature:45D/17017
Późne powikłania u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 : praca doktorska
Keyword:GŁĄB EWA
Author:GŁĄB EWA
Signature:45D/16463
Świadczenie pomocy medycznej w zintegrowanym systemie ratowniczym : projekt rozwiązań modelowych : praca doktorska
Keyword:GŁĘBOCKI JAN TADEUSZ
Author:GŁĘBOCKI JAN TADEUSZ
Signature:45D/18143
Świadczenie pomocy medycznej w zintegrowanym systemie ratowniczym : projekt rozwiązań modelowych : praca doktorska
Keyword:GŁĘBOCKI JAN TADEUSZ
Author:GŁĘBOCKI JAN TADEUSZ
Signature:45D/18143
Badanie wybranych funkcji narządu wzroku u górników kopalń rud metali nieżelaznych : [praca doktorska]
Keyword:GŁODZIK TADEUSZ
Author:GŁODZIK TADEUSZ
Signature:45D/5406
Stężenie wybranych hormonów u kobiet po menopauzie z reumatoidalnym zapaleniem stawów po różnych sposobach leczenia farmakologicznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GŁOGOWSKA-SZELĄG JOANNA
Author:GŁOGOWSKA-SZELĄG JOANNA
Signature:45D/16617
Stężenie wybranych hormonów u kobiet po menopauzie z reumatoidalnym zapaleniem stawów po różnych sposobach leczenia farmakologicznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GŁOGOWSKA-SZELĄG JOANNA
Author:GŁOGOWSKA-SZELĄG JOANNA
Signature:45D/16617