G - J (3)

Unerwienie części brzusznej przełyku oraz części wpustowej żołądka u zarodków i płodów ludzkich: [praca doktorska]
Keyword:GIERKO JAN
Author:GIERKO JAN
Signature:45D/6403
Kwasy huminowe i ich rola w procesach sorpcyjnych torfów.
Keyword:GIERLACH-HŁADOŃ TERESA
Author:GIERLACH-HŁADOŃ TERESA
Signature:45D/2239
Odległa ocena wyników leczenia brodawczaków pęcherza moczowego: praca doktorska
Keyword:GIERNATOWSKI STANISŁAW
Author:GIERNATOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/2412
Echokardiograficzna ocena czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory u chorych z zawałem serca i cukrzycą: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GIEROBA ANDRZEJ
Author:GIEROBA ANDRZEJ
Signature:45D/18209
Komórki neuroendokrynowe w grasicy i praca doktorska
Keyword:GIMDA WACŁAW J.
Author:GIMDA WACŁAW J.
Signature:45D/14665
Badania nad wpływem hormonu wzrostu podanego szczurzycy ciężarnej na rozwój mózgowia płodu szczura białego: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GINALSKA-MALINOWSKA MARIA
Author:GINALSKA-MALINOWSKA MARIA
Signature:45D/5563
Wpływ wibracji i hałasu na narząd równowagi świnek morskich: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GINDZIEŃSKA ELŻBIETA
Author:GINDZIEŃSKA ELŻBIETA
Signature:45D/6230
Zastosowanie odczynu "antibody - Coated bacteria" w diagnostyce zakażeń układu moczowego: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GINEL ZUZANNA GRAŻYNA
Author:GINEL ZUZANNA GRAŻYNA
Signature:45D/6292
Ciała obce i rany postrzałowe klatki piersiowej z uszkodzeniem płuc i opłucnej.
Keyword:GINKO TADEUSZ
Author:GINKO TADEUSZ
Signature:45D/366
Stężenie wybranych amin biogennych i enzymów biorących udział w ich metaboliźmie w osoczu krwi kobiet w okresie menopauzalnym: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GINTER JAN
Author:GINTER JAN
Signature:45D/15269
Przydatność statycznej perymetrii komputerowej w diagnostyce gruczolaków przysadki: (rozprawa doktorska)
Keyword:GINTER MAŁGORZATA
Author:GINTER MAŁGORZATA
Signature:45D/15486
Stan dekompensacji psychicznej nieprawidłowej osobowości prowadzące do naruszenia norm prawnych: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GIPKA RYSZARD
Author:GIPKA RYSZARD
Signature:45D/6146
Fizykochemiczne właściwości kompleksów glikoproteidów krwinkowych z immunoglobulinami: praca doktorska
Keyword:GIZLER MARIA
Author:GIZLER MARIA
Signature:45D/2613
Analiza wyników leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci leczonych w Katedrze Chorób dzieci PAM w Szczecinie w latach 1984-1994: praca doktorska
Keyword:GIŻEWSKA MARIA
Author:GIŻEWSKA MARIA
Signature:45D/14209
an Toński /ok. 1610-1664/ i jego wkład do medycyny i farmacji polskiej: praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GIŻEWSKI DIONIZY
Author:GIŻEWSKI DIONIZY
Signature:45D/6553
Badanie wysięku skórnego metodą Rebucka w niektórych chorobach u dzieci: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GIŻEWSKI MIECZYSŁAW
Author:GIŻEWSKI MIECZYSŁAW
Signature:45D/5152
Badania biologiczne w grupie nowych pochodnych kwasu tiazolooctowego o spodziewanym działaniu przeciwzapalnym: (rozprawa doktorska)
Keyword:GLAMA IRENA
Author:GLAMA IRENA
Signature:45D/4005
Badania niektórych radioprotektorów i środków uczulających przy pomocy elektronowego rezonansu paramagnetycznego : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:GLATTY STANISŁAW
Author:GLATTY STANISŁAW
Signature:45D/3325
Działanie myelotoksyczne pochodnych 9-aminoakrydyny o aktywności przeciwnowotworowej: rozprawa doktorska
Keyword:GLAZMAN-KUŚNIERCZYK HALINA
Author:GLAZMAN-KUŚNIERCZYK HALINA
Signature:45D/6941
Stężenie czynników martwicy nowotworów (TNF- @ i TNF-&) oraz ich rozpuszczalnych receptorów (sTNF-Rp55 i sTNF-Rp75) w surowicy krwi a aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GLĄDALSKA ANNA
Author:GLĄDALSKA ANNA
Signature:45D/16243