G - J (3)

Badania anatomiczno-biometryczne i mikroskopowe budowy aorty brzusznej w rozwoju prenatalnym człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:GNIŁKA WŁODZIMIERZ
Author:GNIŁKA WŁODZIMIERZ
Signature:45D/17988
Badania oksydazy L-gulono-gamma-laktonu js^drzastych krwinek czerwonych : praca doktorska
Keyword:GNOJKOWSKI JERZY
Author:GNOJKOWSKI JERZY
Signature:45D/2737
Zaburzenia rytmu serca u dzieci 1-5 lat po operacyjnej korekcji wybranych wrodzonych wad serca i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOC BARBARA
Author:GOC BARBARA
Signature:45D/15359
Rozmieszczenie i własności reszt tyrozyny w cząsteczce albumin surowicy ludzkiej
Keyword:GOCH HALINA
Author:GOCH HALINA
Signature:45D/516
Rakowe zapalenie otrzewnej (Peritonitis carcinomatosa)
Keyword:GOCŁOWSKA MARIA
Author:GOCŁOWSKA MARIA
Signature:45D/623
Ocena operacji Crile'a u chorych z nowotworem złośliwym głowy i górnego odcinka układu oddechowego leczonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach w okresie od 1.1.1952. - 30.6.1977 ; rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:GODEŁ MICHAŁ
Author:GODEŁ MICHAŁ
Signature:45D/6768
Formulacja i ocena biofarmaceutyczna dopochwowej postaci leku z denotivirem : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GODLEWSKA MAŁGORZATA
Author:GODLEWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16734
Formulacja i ocena biofarmaceutyczna dopochwowej postaci leku z denotivirem : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GODLEWSKA MAŁGORZATA
Author:GODLEWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16734
Pomiar odżywczego przepływu mózgowego oraz stanu bariery krew-mózg w okresie utrwalania się wrodzonego nadciśnienia tętniczego u szczurów szczepu SHR : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GODLEWSKA-KOSTRZEWSKA MARIA
Author:GODLEWSKA-KOSTRZEWSKA MARIA
Signature:45D/6065
Badania cytochemiczne i izotopowe krwinek białych ziarnistych obojętnochłonnych (heterofiłów) w przebiegu uczulenia świnki morskiej obcogatunkowym białkiem : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:GODLEWSKI ANDRZEJ
Author:GODLEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3288
Badania cytochemiczne i izotopowe krwinek białych ziarnistych obojętnochłonnych (heterofiłów) w przebiegu uczulenia świnki morskiej obcogatunkowym białkiem : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:GODLEWSKI ANDRZEJ
Author:GODLEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3288
Percepcja rzeczywistości i styl myślenia a występowanie bruksizmu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GODLEWSKI CEZARY
Author:GODLEWSKI CEZARY
Signature:45D/17655
Socjomedyczne aspekty opinii i zachowań w przypadku ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej na przykładzie populacji województwa paznańskiego
Keyword:GODLEWSKI DARIUSZ
Author:GODLEWSKI DARIUSZ
Signature:45D/14134
Charakterystyka presynaptycznych heteroreceptorów histaminowych H3 układu krążenia szczura : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GODLEWSKI GRZEGORZ
Author:GODLEWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/16380
Charakterystyka presynaptycznych heteroreceptorów histaminowych H3 układu krążenia szczura : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GODLEWSKI GRZEGORZ
Author:GODLEWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/16380
Współzależność budowy i zaników wskutek nieczynności mięśni czworogłowych ud i pośladkowych : praca doktorska
Keyword:GODLEWSKI PIOTR
Author:GODLEWSKI PIOTR
Signature:45D/14225
Wczesna diagnostyka rozsianego wewnątrznaczyniowego wykrzepiania u noworodków z posocznicą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GODULA-STUGLIK URSZULA
Author:GODULA-STUGLIK URSZULA
Signature:45D/7091
Organizacja praktyki polskiego i brytyjskiego lekarza rodzinnego -odniesienie wzorów do modelu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GODYCKI-ĆWIRKO MACIEJ
Author:GODYCKI-ĆWIRKO MACIEJ
Signature:45D/17712
Analiza immunoelektroforetyczna surowic świnek morskich
Keyword:GODZIŃSKA HENRYKA
Author:GODZIŃSKA HENRYKA
Signature: 45D/372
Badanie aktywności makrofagów płynu otrzewnowego kobiet z endometriozą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOGACZ MAREK
Author:GOGACZ MAREK
Signature:45D/16609