G - J (3)

Poszukiwanie biologicznie aktywnych laktonów seskwiterpenowych w gatunkach rodzaju Centaurea L. : praca doktorska
Keyword:GEPPERT BARBARA KATARZYNA
Author:GEPPERT BARBARA KATARZYNA
Signature:45D/6311
Ocena wycinków przeszczepów udowo-dystalnych w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn.
Keyword:GEREMEK MARCIN
Author:GEREMEK MARCIN
Signature:45D/14132
Analiza izoenzymów i izoform fosfatazy zasadowej w chorobach wątroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GERNAND WOJCIECH
Author:GERNAND WOJCIECH
Signature:45D/18243
Wpływ środków znieczulających na zachowanie się ciepłoty ciała operowanych dzieci
Keyword:GERSTENBERGER LECH
Author:GERSTENBERGER LECH
Signature:45D/914
Wpływ blanszowania i zamrażania na zawartość składników odżywczych fasoli zwyczjanej szparagowej s praca doktorska
Keyword:GERTNER LONGINA
Author:GERTNER LONGINA
Signature:45D/2589
Badania biochemiczne oraz immunocytochemiczne wpływu hemityreoidektomii na procesy wzrostowe tarczycy szczurzej; działanie melatoniny w warunkach i vitro : praca doktorska
Keyword:GESING ADAM
Author:GESING ADAM
Signature:45D/16235
Badania biochemiczne oraz immunocytochemiczne wpływu hemityreoidektomii na procesy wzrostowe tarczycy szczurzej; działanie melatoniny w warunkach i vitro : praca doktorska
Keyword:GESING ADAM
Author:GESING ADAM
Signature:45D/16235
Morfologia i czynność lewej komory serca w nadciśnieniu białego fartucha" - analiza wybranych parametrów echokardiograficznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GESSEK JACEK
Author:GESSEK JACEK
Signature:45D/17884
Częstość występowania i znikania żylaków w ciąży : praca doktorska
Keyword:GĘBICKI JÓZEF
Author:GĘBICKI JÓZEF
Signature:45D/2432
Próba wykorzystania badań termograficznych do oceny znamion barwnikowych atypowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GĘBSKA EDYTA
Author:GĘBSKA EDYTA
Signature:45D/14895
Studium epidemiologiczne jaskry w Libii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GHAHWAJI ABDULFATTAH FOZI
Author:GHAHWAJI ABDULFATTAH FOZI
Signature:45D/16676
Wpływ autoszczepionki na niektóre wskaźniki odpornościowe w przewlekłych zakażeniach gronkowcowych ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GIEDRYS-GALANT STEFANIA
Author:GIEDRYS-GALANT STEFANIA
Signature:45D/2977
Przydatność testu pionizacyjnego w rozpoznawaniu utrat przytomności niewyjaśnionego pochodzenia : rozprawa na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:GIELERAK GRZEGORZ
Author:GIELERAK GRZEGORZ
Signature:45D/16377
Przydatność testu pionizacyjnego w rozpoznawaniu utrat przytomności niewyjaśnionego pochodzenia : rozprawa na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:GIELERAK GRZEGORZ
Author:GIELERAK GRZEGORZ
Signature:45D/16377
Ocena przydatności wybranych markerów wirulencji do identyfikowania chorobotwórczych szczepów pałeczek Yersinia enterocolitica izolowanych z materiału klinicznego od ludzi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GIERCZYŃSKI RAFAŁ
Author:GIERCZYŃSKI RAFAŁ
Signature:45D/17860
Ocena przydatności wybranych markerów wirulencji do identyfikowania chorobotwórczych szczepów pałeczek Yersinia enterocolitica izolowanych z materiału klinicznego od ludzi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GIERCZYŃSKI RAFAŁ
Author:GIERCZYŃSKI RAFAŁ
Signature:45D/17860
Przydatność prognostyczna wybranych parametrów oceny stanu chorego we wstrząsie septycznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GIEREK DANUTA
Author:GIEREK DANUTA
Signature:45D/16630
Przydatność prognostyczna wybranych parametrów oceny stanu chorego we wstrząsie septycznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GIEREK DANUTA
Author:GIEREK DANUTA
Signature:45D/16630
Zastosowanie lasera excimerowego w chirurgii refrakcyjne] rogówki : praca doktorska
Keyword:GIEREK-CIACIURA STANISŁAWA
Author:GIEREK-CIACIURA STANISŁAWA
Signature:45D/14641
Zachowanie się pola widzenia w czasie rozwoju dziecka.
Keyword:GIERGIELEWICZ-NOWICKA HALINA
Author:GIERGIELEWICZ-NOWICKA HALINA
Signature:45D/2198